Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2023 03 grudnia 2023

MRiPR aktualizuje rozporządzenie dot. udzielania pomocy inwestycjom w efektywność energetyczną

   Powrót       14 sierpnia 2023       Energia   
MRiPR aktualizuje rozporządzenie dot. udzielania pomocy inwestycjom w efektywność energetyczną

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt(1) zmiany rozporządzenia dotyczącego udzielenia pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów w okresie 2021–2027.

W RCL widnieje rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027. Celem jest zapewnienie zgodności podstawy prawnej do udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w 16 regionalnych programach 2021-2027. Pomoc udzielana na podstawie projektowanej regulacji umożliwi efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na cele rozwojowe w regionach do dnia 30 czerwca 2027 r.

Jakie efekty da zmiana rozporządzenia? Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), regulacje umożliwią otrzymywanie maksymalnej intensywności pomocy publicznej przez przedsiębiorców realizujących inwestycje wspierające efektywność energetyczną. Zasadniczym źródłem finansowania pomocy udzielonej na podstawie projektowanego rozporządzenia będą środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, również środki Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

- W niektórych sytuacjach nie da się wykluczyć finansowania pewnej części pomocy z budżetu państwa, jednakże przypadki takie będą stanowiły wyjątek. Ewentualne wydatki z budżetu państwa będą zawierały się w limicie wydatków właściwych dysponentów części budżetowych przewidzianych corocznie w ustawie budżetowej, bez generowania dodatkowych wydatków budżetu państwa. Indykatywny budżet programu wynosi ok. 2,01 mld zł do dnia 30 czerwca 2027 r. – czytamy.

Czytaj: Większa efektywność energetyczna budynków to słuszny kierunek, ale w praktyce trudny

Zmiana rozporządzenia ma związek z nowelizacją rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Zgodnie z jego nowelizacją, która pojawiła się 30 czerwca 2023 r., KE wprowadza m.in. szereg nowych kategorii pomocy, pewne modyfikacje już obowiązujących kategorii, odpowiednie dostosowania przepisów ogólnych i końcowych, w tym wydłużenie obowiązywania rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2026 r., pozostawiając w mocy wyłączone programy jeszcze przez sześciomiesięczny okres dostosowawczy. Oznacza to, że wydane na jego podstawie akty prawa krajowego będą mogły obowiązywać do dnia 30 czerwca 2027 r.

UE podejmuje kroki na rzecz efektywności energetycznej

Pod koniec lipca br. informowaliśmy, że Rada Unii Europejskiej przyjęła nową dyrektywę o efektywności energetycznej jako jeden z elementów pakietu Fit for 55. Dokument niebawem ukaże się w Dzienniku Urzędowym UE, a przepisy wejdą w życie 20 dni później. Celem nowych regulacji jest zmniejszenie zużycia energii końcowej na szczeblu UE o 11,7% w 2030 r.

Patrycja Rapacka: Redaktor Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12375552/katalog/12997444#12997444

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rusza nowa kampania „TERMOMODERNIZACJA plus DOBRY MONTAŻ” (01 grudnia 2023)Większa ochrona przed zanieczyszczeniami. Unijne porozumienie o emisjach przemysłowych (30 listopada 2023)Pomoc w ramach programu FENIKS - nowe regulacje (30 listopada 2023) ESG jest immanentnie związane z biznesem i ma być źródłem zysków (28 listopada 2023)Projekt Doradztwa Energetycznego – nieodpłatne porady i konsultacje dla sektora publicznego i prywatnego (27 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony