Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.06.2021 14 czerwca 2021

Nowe ceny referencyjne dla energii z OZE. Jest projekt rozporządzenia

Opublikowany projekt rozporządzenia przewiduje utrzymanie wartości cen referencyjnych na poziomie tożsamym z wartościami przyjętymi na 2020 r. W trzech przypadkach zdecydowano się na obniżkę cen.

   Powrót       04 marca 2021       Energia   

W Rządowym Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt(1) rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, przy ustalaniu ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wzięto pod uwagę m.in. parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania instalacji OZE, nakłady inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i jego budowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidywane kształtowanie się cen biomasy i innych paliw oraz jednostkowe ceny uprawnień do emisji CO2. - Przygotowanie niniejszego projektu zostało poprzedzone analizą danych przekazanych przez podmioty branży OZE, ogólnoświatowych trendów wskazujących zmiany w kosztach wytwarzania energii elektrycznej z OZE, a także wyników aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii przeprowadzonych w latach poprzednich – dodano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR).

W trzech przypadkach zdecydowano się na obniżkę cen

Jak wynika z zapisów projektu, w 30 przypadkach zaproponowane wartości cen referencyjnych mają być tożsame z wartościami przyjętymi na 2020 r. - W trzech przypadkach zdecydowano się natomiast obniżyć ceny referencyjne względem cen wyznaczonych na rok poprzedni – podano.

Rozporządzenie regulujące ceny referencyjne energii elektrycznej z OZE przyjęte na 2020 r. dostępne jest tutaj. O nowo publikowanych aktach prawnych informujemy także co czwartek w tygodniowym newsletterze Teraz Środowisko (zapraszamy do bezpłatnej prenumeraty).

Obniżki dotyczyć mają instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie, a także instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW oraz o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię promieniowania słonecznego. - Powyższe zmiany są wynikiem postępującego spadku kosztów wytwarzania energii we wskazanych rodzajach instalacji, czego dowodem są wyniki aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii przeprowadzonych w 2020 r. – dodano w OSR.

W przypadku natomiast cen referencyjnych dla instalacji zmodernizowanych przyjęte zostały wartości tożsame z określonymi cenami dla instalacji nowych. Jak dodano, wynika to z uwagi na brak odpowiednich projektów referencyjnych, na podstawie których możliwa byłaby indywidualna ocena parametrów inwestycyjnych w odniesieniu do każdej technologii. - Planuje się zatem bardziej indywidualne podejście do instalacji zmodernizowanych w kolejnych latach, na podstawie zrealizowanych lub planowanych projektów – czytamy.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r.:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344003/katalog/12769091#12769091

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Czy region bełchatowski załapie się na środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji? (10 czerwca 2021)Nowela Prawa energetycznego. Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponuje m.in. koniec systemu opustów (09 czerwca 2021)Prezes URE przeanalizował plany inwestycyjne wytwórców energii elektrycznej do 2034 r. Jakie wnioski? (08 czerwca 2021)Prezydent podpisał tzw. ustawę licznikową (07 czerwca 2021)Cyfryzacja samorządów kluczem efektywnej walki o czyste powietrze (31 maja 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony