Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2021 28 września 2021

Projekty noweli tzw. specustawy jądrowej i Strategii bezpieczeństwa jądrowego w konsultacjach publicznych

   Powrót       21 lipca 2021       Energia   

20 lipca 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych dwa dokumenty: projekt nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (tzw. specustawy jądrowej) i niektórych innych ustaw, oraz projekt Strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej RP.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów w lutym br. Polityką energetyczną Polski do 2040 r. energetyka jądrowa - jako bezemisyjne źródło energii - stanowić będzie filar transformacji energetycznej Polski. Pierwszy reaktor zostanie uruchomiony w 2033 r., a docelowo planuje się budowę elektrowni jądrowych o łącznej mocy od 6 do 9 GWe.

Mając na względzie powyższe cele oraz wymogi wynikające z ustawy – Prawo atomowe, Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało projekt nowelizacji tzw. specustawy jądrowej oraz niektórych innych ustaw tworzących prawne ramy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (m.in. ustawy – Prawo atomowe), jak również Strategię i politykę w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej RP.

Czytaj: [Wywiad] Elektrownia jądrowa w Polsce. Czy jest nam potrzebna?

Konsultacje ustawy do 11 sierpnia

Celem projektu ustawy jest usprawnienie procedur administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń i innych decyzji dla obiektów jądrowych, zwiększenie nadzoru państwa nad realizacją tych strategicznych inwestycji oraz wzmocnienie niezależności i kompetencji Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki jako organu właściwego do spraw bezpieczeństwa jądrowego. Proponowane zmiany mają usprawnią realizację wszystkich etapów procesu inwestycyjnego związanego z budową elektrowni jądrowych w Polsce, w tym ustalenia ich lokalizacji, prac przygotowawczych, budowy, rozruchu i oddania elektrowni do eksploatacji.

Najważniejsze zmiany prawne przyspieszające realizację inwestycji to m.in.: przesunięcie decyzji zasadniczej na początkowy etap procesu inwestycyjnego, zapewnienie możliwości równoległego prowadzenia niektórych postępowań administracyjnych, doprecyzowanie przepisów dotyczących budowy i rozruchu obiektów jądrowych, rozszerzenie zakresu pozwolenia na prace przygotowawcze oraz katalogu inwestycji towarzyszących.

Projekt ustawy został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji(1) w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny z terminem na zgłaszanie uwag do 11 sierpnia br.

Konsultacje Strategii do 3 sierpnia

Głównym celem przygotowanej Strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (dalej: „Strategia”) jest z kolei zapewnienie ochrony ludzi i środowiska naturalnego przed szkodliwymi skutkami działania promieniowania jonizującego oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument określa najważniejsze cele i kierunki działań, które mają wzmocnić ochronę ludności oraz środowiska naturalnego. Strategia przedstawia także opis aktualnego stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa w tym obszarze.

Obowiązek opracowania Strategii wynika wprost z art. 39p ust. 1 ustawy – Prawo atomowe(2). Konieczność opracowania i przyjęcia tego rodzaju dokumentu jest również zaznaczona w zaleceniach (tzw. standardach bezpieczeństwa) wydawanych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej.

Projekt Strategii dostępny jest na stronie internetowej Państwowej Agencji Atomistyki(3). Konsultacje publiczne będą prowadzone do 3 sierpnia br.

Źródło: MKiŚ

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349200/katalog/12803358#12803358
2/ Dz. U. z 2021 r. poz. 623 i 784
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/obwieszczenie-z-dnia-01-03-2021-dz.-u.-2021-poz.-623-4956.html
3/ Ruszyły konsultacje publiczne Strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej
https://www.gov.pl/web/paa/ruszyly-konsultacje-publiczne-strategii-i-polityki-w-zakresie-rozwoju-bezpieczenstwa-jadrowego-i-ochrony-radiologicznej-rzeczypospolitej-polskiej

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kurtyka: w połowie 2022 r. będą konkrety dotyczące budowy elektrowni jądrowej (24 września 2021)Ile będzie nas kosztowało bezpieczeństwo energetyczne? (14 września 2021)Polsko-francuski alians jądrowy? (23 czerwca 2021)Francuski Urząd Bezpieczeństwa Jądrowego żąda ustalenia polityki w sprawie odpadów jądrowych (08 czerwca 2021)60 mln zł na projekt reaktora badawczego typu HTGR (13 maja 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony