Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.06.2023 02 czerwca 2023

Projekt uchwały RM: Port Gdynia terminalem instalacyjnym dla offshore

   Powrót       24 marca 2021       Energia   

Rada Ministrów uznaje morski Port Gdynia za optymalne miejsce lokalizacji terminalu instalacyjnego, przeznaczonego na potrzeby organizacji procesu budowy i obsługi morskich farm wiatrowych na Bałtyku (położenie i warunki techniczne).

W wykazie prac legislacyjnych pojawił się projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie terminalu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych(1). Czytamy tam, że osiągnięcie bezpieczeństwa energetycznego nie będzie możliwe bez morskiej energetyki wiatrowej, która stanowi jeden z ośmiu strategicznych projektów Polityki Energetycznej Polski do 2040 (PEP2040). Zakłada się, że morskie farmy wiatrowe będą miały moc zainstalowaną o wartości 8-11 GW do 2040 r.

Czytaj: PEP2040: sporo węgla, dużo gazu, OZE poniżej oczekiwań, elektrownia jądrowa do 2033 r.

Krajowy terminal instalacyjny

Projekt uchwały wskazuje, że inwestorzy, ubiegający się o uczestnictwo w I fazie systemu wsparcia dla morskich farmach wiatrowych, muszą podjąć decyzję dotyczącą lokalizacji portu, z którego będą realizowane kluczowe zamówienia, w terminie do 31 marca br. Budowa terminalu instalacyjnego w Polsce przyczyni się do zmniejszenia kosztów inwestycyjnych i operacyjnych morskich farm wiatrowych, co w następstwie wpłynie na wysokość wsparcia, jakie otrzymywać będą wytwórcy. Bez infrastruktury przystosowanej do pełnienia roli terminalu instalacyjnego dla morskiej energetyki wiatrowej istnieje ryzyko nieterminowej realizacji projektów bądź zmniejszenia zaplanowanej w nich mocy zainstalowanej.

Harmonogram prac

Kluczowe jest dostosowanie morskiego Portu Gdynia do pełnienia funkcji terminalu instalacyjnego, zgodnie z przyjętymi harmonogramami obecnie realizowanych projektów offshore. - W związku z tym Rada Ministrów zobowiązuje ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do podjęcia działań na rzecz wybudowania i oddania do eksploatacji terminalu instalacyjnego oraz wyłonienia operatora logistycznego do organizacji procesu budowy i obsługi morskich farm wiatrowych w morskim Porcie Gdynia, w terminie pozwalającym na rozpoczęcie instalowania morskich farm wiatrowych na Bałtyku do końca 2024 r. - czytamy w projekcie uchwały.

Koszt realizacji terminalu instalacyjnego pokryty zostanie przy udziale środków europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (ang. Recovery and Resilience Facility - RRF) w kwocie do 437 mln euro lub innych środków publicznych, oraz środków własnych podmiotu realizującego budowę terminalu.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektujest Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i Pełnomocnik Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii.

Czytaj: Czy neutralność klimatyczna UE będzie możliwa bez szybkiego przyrostu nowych mocy z wiatru?

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Więcej tutaj:
https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r5187353944663,Projekt-uchwaly-Rada-Ministrow-w-sprawie-terminalu-instalacyjnego-dla-morskich-f.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dwie polskie spółki zdominowały postępowania dla nowych obszarów offshore wind (31 maja 2023)Ruszyła budowa infrastruktury przesyłowej dla morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku (23 maja 2023)Morskie farmy wiatrowe pod ochroną wojska. Projekt zmiany ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich (22 maja 2023)Energetyka wiatrowa w Polsce – nowe rozdanie (16 maja 2023)Do Sejmu wpłynął projekt noweli o OZE ws. m.in. klastrów energii (08 maja 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony