Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Projekt uchwały RM: Port Gdynia terminalem instalacyjnym dla offshore

   Powrót       24 marca 2021       Energia   

Rada Ministrów uznaje morski Port Gdynia za optymalne miejsce lokalizacji terminalu instalacyjnego, przeznaczonego na potrzeby organizacji procesu budowy i obsługi morskich farm wiatrowych na Bałtyku (położenie i warunki techniczne).

W wykazie prac legislacyjnych pojawił się projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie terminalu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych(1). Czytamy tam, że osiągnięcie bezpieczeństwa energetycznego nie będzie możliwe bez morskiej energetyki wiatrowej, która stanowi jeden z ośmiu strategicznych projektów Polityki Energetycznej Polski do 2040 (PEP2040). Zakłada się, że morskie farmy wiatrowe będą miały moc zainstalowaną o wartości 8-11 GW do 2040 r.

Czytaj: PEP2040: sporo węgla, dużo gazu, OZE poniżej oczekiwań, elektrownia jądrowa do 2033 r.

Krajowy terminal instalacyjny

Projekt uchwały wskazuje, że inwestorzy, ubiegający się o uczestnictwo w I fazie systemu wsparcia dla morskich farmach wiatrowych, muszą podjąć decyzję dotyczącą lokalizacji portu, z którego będą realizowane kluczowe zamówienia, w terminie do 31 marca br. Budowa terminalu instalacyjnego w Polsce przyczyni się do zmniejszenia kosztów inwestycyjnych i operacyjnych morskich farm wiatrowych, co w następstwie wpłynie na wysokość wsparcia, jakie otrzymywać będą wytwórcy. Bez infrastruktury przystosowanej do pełnienia roli terminalu instalacyjnego dla morskiej energetyki wiatrowej istnieje ryzyko nieterminowej realizacji projektów bądź zmniejszenia zaplanowanej w nich mocy zainstalowanej.

Harmonogram prac

Kluczowe jest dostosowanie morskiego Portu Gdynia do pełnienia funkcji terminalu instalacyjnego, zgodnie z przyjętymi harmonogramami obecnie realizowanych projektów offshore. - W związku z tym Rada Ministrów zobowiązuje ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do podjęcia działań na rzecz wybudowania i oddania do eksploatacji terminalu instalacyjnego oraz wyłonienia operatora logistycznego do organizacji procesu budowy i obsługi morskich farm wiatrowych w morskim Porcie Gdynia, w terminie pozwalającym na rozpoczęcie instalowania morskich farm wiatrowych na Bałtyku do końca 2024 r. - czytamy w projekcie uchwały.

Koszt realizacji terminalu instalacyjnego pokryty zostanie przy udziale środków europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (ang. Recovery and Resilience Facility - RRF) w kwocie do 437 mln euro lub innych środków publicznych, oraz środków własnych podmiotu realizującego budowę terminalu.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektujest Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i Pełnomocnik Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii.

Czytaj: Czy neutralność klimatyczna UE będzie możliwa bez szybkiego przyrostu nowych mocy z wiatru?

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Więcej tutaj:
https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r5187353944663,Projekt-uchwaly-Rada-Ministrow-w-sprawie-terminalu-instalacyjnego-dla-morskich-f.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Konferencja Offshore Wind Poland już 21-22 listopada w Warszawie! (18 września 2023)Sejm przegłosował nowelizację ustawy o OZE z poprawkami Senatu (18 sierpnia 2023)Branża dostrzega ożywienie na rynku morskiej energetyki wiatrowej w Europie (17 sierpnia 2023)Trwają intensywne prace nad przygotowaniem projektów morskich farm wiatrowych (10 sierpnia 2023)Czy farmy pływające mogą mieć zastosowanie na Bałtyku? (01 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony