Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.09.2021 27 września 2021

Posłowie za większą ochroną lasów na terenach miast

   Powrót       16 lipca 2021       Planowanie przestrzenne   

Posłowie KO złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, który przewiduje większą ochronę lasów na terenach aglomeracji miejskich, a także wprowadza decentralizację sporządzania Planu urządzenia lasu poprzez wskazanie samorządu województwa jako organu zatwierdzającego.

Projektowana regulacja przewiduje m.in. dodanie w ustawie o lasach zapisu, zgodnie z którym do wyliczenia obszarów leśnych będą dodawane także parki krajobrazowe oraz lasy ochronne aglomeracji miejskich. Dzięki temu, lasy te będą traktowane jako obszar szczególny, a nie obszar związany z gospodarką leśną. Jak podkreślają autorzy projektu, jest to odpowiedź na potrzebę wprowadzenia ochrony parków krajobrazowych i lasów ochronnych aglomeracji miejskich przed wycinką gospodarczą drzew.

Czytaj też: Lasy publiczne - dobro wspólne, czy dobry interes?

Ponadto regulacja zmienia art. 7. W ust. 1 w pkt 2 ustawy o lasach poprzez wprowadzenie konieczności ochrony lasów ochronnych aglomeracji miejskich. - W czasach rosnącego zanieczyszczenia środowiska i ocieplenia klimatu, lasy ochronne aglomeracji miejskich pełnią bardzo ważną rolę w ekosystemie. Nieodpowiedzialna wycinka tych lasów w celach gospodarczych negatywnie wpływa na jakość powietrza i cały ekosystem aglomeracji miejskich - czytamy w uzasadenieniu.

Ponadto w projekcie znalazł się przepis, który wyłącza z Planu urządzenia lasu lasy ochronne aglomeracji miejskich, poza zabiegami pielęgnacyjnymi.

Z kolei w art. 22 ustawy o lasach projekt wprowadza sejmik województwa jako organ zatwierdzający Plan urządzenia lasu. Zapis ten spowoduje, że bez zgody sejmiku województwa minister właściwy do spraw środowiska nie będzie mógł zatwierdzić Planu urządzenia lasu dla danego województwa.

Zgoda sejmiku województwa na wycinkę drzew

Dodatkowo posłowie zaproponowali zmianę brzmienia dotychczasowej definicji parku krajobrazowego poprzez dodanie nakazu uzyskania zgody sejmiku województwa na prowadzenie wycinki drzew w celach gospodarczych na terenie parku krajobrazowego. Zmiana ta na celu ochronę drzewostanu w parkach krajobrazowych.

Źródło: Serwis Samorządwy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zgromadzenie Ogólne ONZ – dyskutowano m.in. o klimacie i energii (27 września 2021)Impact'21 w Poznaniu. Trwa rejestracja na wydarzenie (27 września 2021)Ruszają studia podyplomowe „Klimat i Energia” (27 września 2021)W najbliższych miesiącach trudne negocjacje w Brukseli nad pakietem klimatycznym „Fit for 55" (27 września 2021)Bydgoszcz: Mury trzech budowli miejskich porastać będą rośliny (27 września 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony