Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Projekt noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraca na rządową agendę. Co się zmieniło?

Czterokrotnie wyższe opłaty dla osób, które nie segregują odpadów, oraz rozdział przetargów na odbiór odpadów i ich zagospodarowanie nadal stanowią kluczowe założenia noweli. Sporo zmian czeka np. właścicieli sklepów, biur lub restauracji.

   Powrót       15 stycznia 2019       Odpady   

Opublikowany jeszcze w sierpniu ubiegłego roku projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw(1) doczekał się kolejnej odsłony. Po prawie pięciu miesiącach szerokich konsultacji (uwagi zgłosiło kilkadziesiąt firm, organizacji i samorządów) resort środowiska opublikował nową, znacząco zmienioną wersję projektu. Zmianie nie uległy budzące przed miesiącami emocje kwestie związane z podniesieniem tzw. opłaty śmieciowej dla mieszkańców niesegregujących odpadów. Przypomnijmy, że według projektowanych przepisów osoby, które nie będą segregować odpadów, będą musiały zapłacić za odbiór odpadów cztery razy więcej niż ci, którzy będą je segregować. W projekcie utrzymano też propozycję wprowadzenia obowiązkowej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Pomimo negatywnej oceny samorządowców rząd nie wycofał się również z pomysłu rozdzielenia przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Co zatem zmieniło się od sierpnia?

Wolny rynek okazał się ważniejszy

Resort środowiska zmienił swoje stanowisko m.in. w sprawie odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady, i odstąpił od proponowanego jeszcze w wakacje obligatoryjnego objęcia przez gminy swoim systemem gospodarki odpadami komunalnymi tego typu nieruchomości. Według nowej wersji projektu nowelizacji to rada gminy będzie decydowała o sposobie odbioru odpadów np. ze sklepów, biur, hoteli, szpitali czy obiektów gastronomii. - W sytuacji objęcia systemem gminnym nieruchomości niezamieszkałych, ich właściciele nie mieliby bodźca ekonomicznego do prowadzenia rzetelnej selektywnej zbiórki odpadów - argumentowała w trakcie konsultacji społecznych firma Eko-Region Bełchatów. - Przejęcie nieruchomości niezamieszkałych przez gminy doprowadziłoby do współfinansowania odbioru odpadów z tych nieruchomości przez mieszkańców, co jest sprzeczne z polityką rządu, który zapowiada obniżenie kosztów dla mieszkańców – dodawali Pracodawcy RP. Nowością jest także stworzenie przez radę gminy możliwości wskazania częstotliwości odbioru odpadów komunalnych poszczególnych frakcji przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w drodze deklaracji. W okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie będzie mogła być według projektu rzadsza niż określona w uchwale rady gminy. W przypadku braku uchwały – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

„Próg bólu” dla selektywnej zbiórki

Nowością jest też zawarcie w projekcie nowelizacji szeregu wskaźników, dzięki którym będzie można stwierdzić, czy odpady faktycznie są zbierane w sposób selektywny. Poza oczywistą sytuacją, w której wszystkie odpady zbierane są łącznie, ustawodawca wskazuje też kilka innych scenariuszy. Wystarczy, że w pojemniku lub worku przeznaczonym na papier zawartość innych odpadów przekroczy 5 proc. całkowitej wagi. W pozostałych pojemnikach lub workach zawartość innych odpadów niż te, dla których pojemnik jest przeznaczony, nie może z kolei przekraczać wagowo 10 proc. Resort wycofał się również z pomysłu, aby punkty selektywnego zbierania odpadów (PSZOK-i) były zobowiązane do przyjmowania odpadów innych niż komunalne. Według nowego projektu decyzja w tej sprawie będzie zależeć od rady gminy.

Resort środowiska wnioskuje, aby projekt został rozpatrzony przez Komitet Stały Rady Ministrów na najbliższym posiedzeniu rządu. Póki co nie widnieje on jednak w porządku obrad(2). Po jego akceptacji, będzie mógł trafić do Sejmu.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12315504/12530811/12530812/dokument376339.pdf
2/ Porządek obrad tutaj:
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/porzadek-obrad-rady-min/2019/5917,Porzadek-obrad-RM.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Z 400 km3 ścieków rocznie oczyszczane jest niecałe 20%. Co mogłoby zyskać rolnictwo i nie tylko (17 czerwca 2024)Wystawiaj i obsługuj wnioski o DPR cyfrowo. Jak zautomatyzować proces z ZEME 360 (12 czerwca 2024)Jak rolnictwo może skorzystać na biogazowniach? (08 kwietnia 2024)XXIV Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH (03 kwietnia 2024)Podsumowanie Polskiego Kongresu Klimatycznego 2024 (27 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony