Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2021 05 grudnia 2021

Projekt zmian w Prawie wodnym wkrótce, znamy pierwsze szczegóły

Projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne przewiduje szereg zmian – informuje redakcję Teraz Środowisko Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Z pewnością dotkną one przydomowe oczyszczalnie ścieków.

   Powrót       09 lipca 2020       Woda   

Czy pozwolenie wodnoprawne na przydomową oczyszczalnię ścieków jest niezbędne? Ta wątpliwość powraca w dyskursie, m.in. pojawiając się w czerwcowej interpelacji poselskiej do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej(1). Odpowiedź, bazującą na interpretacji ustawy Prawo wodne, Ministerstwo pozostawiało dotąd w gestii organów lokalnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (regionalnych zarządów gospodarki wodnej - RZGW). Widząc jednak skalę problemu - m.in. możliwe straty dla ponad 200 gmin w Polsce - zapowiedziało zmiany w ww. ustawie.

Czytaj: Program Moja Woda może nie ruszyć tak wartko. W tle konieczność zmian w Prawie wodnym

Autor interpelacji, Wiesław Krajewski, zaproponował nawet, by do czasu zmian w prawie zmienić choć jego interpretację i „zaniechać obowiązku uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego poprzedzającego montaż przydomowej oczyszczalni ścieków”. Na to ministerstwo jednak nie przystanie. - Należy mieć na uwadze, że interpretacje prawne wydawane przez Ministerstwo ustalają znaczenie i zakres normy prawnej, która budzi wątpliwości w procesie stosowania prawa, mają charakter poglądowy oraz wskazują ogólne wytyczne wynikające z przepisów prawa, na podstawie których powinna zostać dokonana ocena danego przedsięwzięcia. Wydana interpretacja prawna nie jest źródłem prawa – odpowiada na interpelacjępodsekretarz stanu w MGMiŻŚ Anna Moskwa(2).

Co znajdzie się w projekcie?

Jak już ustaliła redakcja Teraz Środowisko, szykują się zmiany w Prawie wodnym. Biuro Prasowe MGMiŻŚ informuje nas, że projekt nowelizacji „przewiduje szereg zmian w tym m. in. zmian przepisów w taki sposób, aby wykonanie urządzeń wodnych służących do odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków podlegało uproszczonej procedurze, tj. zgłoszeniu wodnoprawnemu. Takie rozwiązanie ma na celu jednoznaczne wskazanie rozwiązań prawnych dla tego typu inwestycji”. Co może wypływać z takiej zmiany?

- Dla naszej branży zgłoszenia wodnoprawne zamiast pozwoleń wodnoprawnych potencjalnie będą stanowić ułatwienie - komentuje w rozmowie z redakcją Paweł Gojżewski, dyrektor zarządzający Ekodren Naturalne Systemy Oczyszczania. Odnosi się m.in. do braku potrzeby sporządzenia operatu wodnoprawnego, który jest czaso- i kapitałochłonny.

Czytaj także: Temat Miesiąca: Przydomowe oczyszczalnie ścieków (infografika, wywiady, artykuły).

Kluczowe znaki zapytania

- Powstaje jednak pytanie - czy to zgłoszenie będzie zintegrowane z dotychczasowym procesem budowlanym? W którym momencie powinno być złożone? Istotne byłoby powiązanie zgłoszenia wodnoprawnego z wymaganym przed montażem przydomowej oczyszczalni zgłoszeniem robót budowlanych – dodaje Gojżewski. Jak wskazuje, treść obu zgłoszeń jest podobna, w obu trzeba załączyć szkice oraz mapę sytuacyjno-wysokościową. Tyle, że zgłoszenie budowlane składa się do starostwa powiatowego, a zgłoszenie wodnoprawne - do właściwego RZGW.

I najważniejsze pytania – czy zgłoszenie wodnoprawne będzie dotyczyć całej instalacji oczyszczania ścieków, czy tylko i wyłącznie samego wylotu, a także czy wymagane będą okresowe badania ścieków oczyszczonych? Te pytania będzie można wkrótce zadać ustawodawcy w ramach procesu legislacyjnego, jak komentuje Biuro Prasowe MGMiŻŚ, „projekt ustawy jest na ostatnim etapie opracowania”.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, specjalista ds. ochrony środowiska

Przypisy

1/ Interpelacja nr 7135 do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wymogów związanych z budową przydomowych oczyszczalni
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BQ9DQP&view=6
2/ Odpowiedź na interpelację nr 7135 w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wymogów związanych z budową przydomowych oczyszczalni
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BQQJ65&view=6

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Finał konsultacji społecznych dokumentów planistycznych dot. zarządzania gospodarką wodną (19 listopada 2021)Odroczenie zmian w stawkach opłaty stałej za pobór wód podziemnych i powierzchniowych (09 listopada 2021)Wodór będzie miał swoje porozumienie sektorowe. Już w październiku (28 września 2021)System aukcyjny przeszedł audyt PAN. Jakie wnioski? (20 sierpnia 2021)Senat przyjął nowelizację Prawa wodnego z uwzględnieniem poprawki branży, ale sejmowa komisja już nie (09 sierpnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony