Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.09.2021 16 września 2021

Przegląd wymagań jakościowych dla paliw stałych

   Powrót       28 lipca 2021       Energia   

Zgodnie ustawą o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw(1), co najmniej raz na 2 lata, minister właściwy ds. energii w porozumieniu z ministrem właściwym ds. klimatu oraz ministrem właściwym ds. gospodarki dokonuje przeglądu wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych(2).

Czytaj: GIOŚ: Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza są kopciuchy, sektor energetyczny to tylko 5 proc.

Wymogi te mają zastosowanie do spalania paliw stałych (węglowych) w gospodarstwach domowych oraz instalacjach o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Celem przeglądu jest ocena wpływu stosowania przepisów na ochronę środowiska, zdrowie ludzi oraz interesy konsumentów. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw(3) ustalono, że przegląd zostanie wykonany po raz pierwszy nie później niż do dnia 1 lipca 2021 roku.

30 czerwca 2021 r. Zespół do spraw przeglądu wymagań jakościowych dla paliw stałych przedstawił Ministrowi rekomendacje w zakresie koniecznych lub zalecanych zmian legislacyjnych wynikających z przeglądu, o którym mowa w art. 3a ust. 2a ustawy.

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka zaakceptował rekomendacje obejmujące:

  1. zmianę przepisów rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1890);
  2. zmianę przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, z późn. zm.);
  3. ustanowienie wymagań jakościowych dla paliw biomasowych, w tym pelletu drzewnego, stosowanych w sektorze bytowo-komunalnym;
  4. zmianę przepisów rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1892).

Obecnie trwają prace wewnątrzresortowe nad przygotowaniem projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Akty prawne można sprawdzić w Bazie Aktów Prawnych Teraz Środowisko.

Źródło: MKiŚ

Przypisy

1/ art. 3a ust. 2a ww. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, z późn. zm.)2/ Dz. U. z 2018 r. poz. 18903/ Dz. U. z 2020 r. poz. 2127

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Śląsk: Ponad 80 mln zł dotacji autobusy wodorowe (15 września 2021)Ile będzie nas kosztowało bezpieczeństwo energetyczne? (14 września 2021)Wolne tempo wymiany kopciuchów w Małopolsce i Warszawie (29 lipca 2021)Spalanie biomasy w centrum klimatyczno-środowiskowej uwagi, czyli rewizja dyrektywy RED II (16 lipca 2021)Radom: Pół miliona złotych na likwidację pieców węglowych (08 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony