Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Krok bliżej przełomowej nowelizacji ustawy o OZE

   Powrót       21 lipca 2023       Energia   
Krok bliżej przełomowej nowelizacji ustawy o OZE

Obecnie w Senacie procedowany jest projekt nowelizacji ustawy o OZE i innych ustaw, która ma na celu transpozycję przepisów dyrektywy RED II do polskiego prawa. W następnym tygodniu dokument znajdzie się na posiedzeniu plenarnym Senatu.

20 lipca odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska, podczas którego senatorowie pochylili się nad projektem nr 1032 (druk sejmowy 3280, 3372, druk rządowy – UC99). Przedstawiciele rządu wyjaśnili podczas spotkania, że nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych i zawiera przepisy doprecyzowujące kwestie związane z pierwszeństwem zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych, instalacją termicznego przekształcenia odpadów oraz wprowadza zasady wydawania i rozliczania gwarancji pochodzenia ciepła i chłodu z OZE.

Ustawa zawiera rozwiązania dla offshore wind, biometanu, klastrów energii, wsparcia operacyjnego dla OZE i instalacji hybrydowych. Wprowadza też definicję biometanu, rejestr wytwórców biogazu, likwiduje wsparcie dla biogazu w postaci świadectw pochodzenia, a ustanawia wsparcie operacyjne dla biometanu, dodanego do katalogu paliw gazowych. Zmienia definicję klastra, wprowadza też rejestr klastrów, ustala zasady współpracy i rozliczeń klastra z OSD. Do końca 2026 r. co najmniej 30% energii wytwarzanej i wprowadzanej do sieci przez strony porozumienia klastra musi pochodzić z OZE, a łączna moc zainstalowanych instalacji w klastrze energii – nie przekraczać 150 MW oraz umożliwić pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 40% łącznego rocznego zapotrzebowania stron klastra energii. Przyłączenie instalacji OZE do sieci ciepłowniczej i zakup ciepła z OZE, w tym ze spalarni odpadów, oraz ciepła odpadowego będą obowiązkowe.

Komisja senacka wprowadza kilka zmian, za tydzień posiedzenie plenarne Senatu

W trakcie analiz komisji senackich zarekomendowano Izbie wprowadzenie ok. 20 poprawek do projektu regulacji. W większości były to zmiany o charakterze legislacyjnym, doprecyzowującym i redakcyjnym, zaproponowane przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Komisje poparły także poprawkę zgłoszoną przez przewodniczącego Komisji Środowiska senatora Zdzisława Pupę, dotyczącą tytułu ustawy.

Przypomnijmy, że ustawa została przekazana z Sejmu do Senatu w dniu 11 lipca 2023 r. Planowane jest też w tej sprawie posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, które odbędzie się 25 lipca 2023 r. Projekt będzie całościowo głosowany podczas posiedzenia Senatu zaplanowanego na 26, 27 i 28 lipca 2023 r.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

European Solar Charter podpisana. Unijne wsparcie dla sektora fotowoltaicznego (17 kwietnia 2024)Jak zapewnić lokalne korzyści z elektrowni wiatrowych? Głos z Konfederacji Lewiatan (16 kwietnia 2024)Projekt. Od lipca elastyczni prosumenci będą premiowani (11 kwietnia 2024)Magazyny i wsparcie dla wszystkich źródeł? MKiŚ o korekcie w cable poolingu (11 kwietnia 2024)Zielińska: transformacja to nie wygaszanie, ale szansa na rozwój (05 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony