Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.02.2024 24 lutego 2024

Rozporządzenie ws. obliczania limitu ceny energii zatrzyma rozwój OZE? Apel BCC

   Powrót       14 listopada 2022       Energia   
Rozwój OZE

Twórcy przepisów postawili sobie za cel ustalenie takiego sposobu obliczania limitów cen, które będą pokrywały uzasadnione koszty uczestników rynku, a także zachowywały zachęty inwestycyjne. Business Centre Club (BCC) ocenia jednak, że w efekcie ich wprowadzenia pod znakiem zapytania stanie opłacalność inwestycji w OZE.

Projekt skierowany do podpisu premiera

Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu obliczania limitu ceny, przedłożony przez Ministra Klimatu i Środowiska, przed długim weekendem skierowano do podpisu Prezesa Rady Ministrów(1).

Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie delegacji zawartej w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243), a także części zobowiązań wskazanych w rozporządzeniu Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii (Dz. Urz. UE LI 261 z 07.10.2022).

Nowe przepisy będą dotyczyć podmiotów zobowiązanych do przekazywania odpisu na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, czyli wytwórców energii elektrycznej i przedsiębiorstw energetycznych, które wykonują działalność gospodarczą dotyczącą obrotu energią elektryczną. Dla wytwórców zaproponowano zasady i wzory określające limit ceny w zależności od technologii wytwarzania energii elektrycznej (wiatr, promieniowanie słoneczne, geotermia, hydroenergia, biomasa, węgiel brunatny, węgiel kamienny, paliwa ciekłe, paliwa gazowe). W przypadku przedsiębiorstw energetycznych sposób określenia limitu ceny został przedstawiony oddzielnie dla energii sprzedawanej do odbiorców końcowych i dla obrotu energią elektryczną z wyłączeniem sprzedaży energii do odbiorców końcowych.

Jak tłumaczyła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, rozporządzenie ustala „taki sposób obliczenia limitów cen, które będą pokrywały uzasadnione koszty uczestników rynku, a także zachowały zachęty inwestycyjne”.

Apel o wstrzymanie prac nad rozporządzeniem

Komisja Transformacji Energetycznej działająca w ramach Business Centre Club sprzeciwia się zapisom planowanego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obliczania limitu ceny sprzedaży energii elektrycznej przez producentów i handlujących energią elektryczną w Polsce(2).

- Projekt rozporządzenia doprowadzi do całkowitego zatrzymania inwestycji w Odnawialne Źródła Energii, gdyż proponowane limity cen maksymalnych dla OZE są poniżej kosztów działalności (licząc obsługę kredytów) praktycznie wszystkich projektów. Nawet ci producenci energii, którzy mają podpisane wiążące umowy sprzedaży energii na poziomie znacznie wyższym niż przewiduje rozporządzenie, będą musieli oddać całą nadwyżkę ponad ustalony limit (między 270 a 340 zł/MW) i pokryć stratę gotówkową – pisze BBC w swoim apelu opublikowanym w ubiegły czwartek. Wskazując, że inwestycje w OZE okażą się nieopłacalne. - A bez OZE, ogłoszone niedawno projekty jądrowe mające w długim okresie zastąpić węgiel jako stabilne źródło energii, nie mają racji ekonomicznej – dodano.

Autorzy apelu uważają, że proponowane zmiany nie ograniczą wzrostu cen energii, ale za to przyczynią się do monopolizacji sektora i „załamania rynku skutkującego brakiem ofert dla klientów”. Obawiają się, że „firmy, które wydały setki miliardów złotych na odejście od węgla (nawet przechodząc na mniej emisyjny gaz), instalując PV, wiatraki, pompy ciepła, poprawiając efektywność energetyczną, wpadną w olbrzymie kłopoty finansowe”.

W związku z przedstawionymi argumentami, BBC postuluje wstrzymanie prac nad rozporządzeniem, ponieważ „pogorszy ono i tak zły klimat inwestycyjny w Polsce, doprowadzi do fali bankructw i zatrzyma transformację polskiej energetyki”.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu obliczania limitu ceny
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366005/katalog/12925372#12925372
2/ Business Centre Club stanowczo sprzeciwia się zapisom planowanego rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie obliczania limitu ceny sprzedaży energii elektrycznej przez producentów i handlujących energią elektryczną w Polsce.
https://www.bcc.org.pl/opinie_ekspertow/domagamy-sie-wstrzymania-prac-nad-rozporzadzeniem-niszczacym-oze/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

OZE w budowie i na budowie. Efektywność energetyczna z perspektywy Budimeksu (19 lutego 2024)Recykler galernikiem GOZ-u? Dobre praktyki w recyklingu tworzyw sztucznych (15 lutego 2024)Kenia, Watykan i Polska na wspólnym froncie. IEA zbiera przykłady udanej transformacji (12 lutego 2024)O sprawiedliwość dla prosumentów i bezpieczeństwo energetyczne dla wszystkich. Głosy z Forum Solar + (09 lutego 2024)Net-Zero Industry Act. Jest porozumienie Rady i Parlamentu (07 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony