Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.09.2023 22 września 2023

Przydomowe oczyszczalnie ścieków (nie tylko) dla matematyków

Procedury administracyjne związane z budową własnej oczyszczalni nie muszą być ani długotrwałe, ani uciążliwe. Wystarczy pamiętać o kilku prostych zasadach, które omówiliśmy w niniejszym artykule.

   Powrót       06 czerwca 2019       Woda   

Każdy nowobudowany dom musi posiadać rozwiązanie gospodarki ściekowej. Tam, gdzie doprowadzona jest kanalizacja sanitarna, inwestor jest zobligowany do przyłączenia się do niej. Tam, gdzie takiej możliwości nie ma, konieczne jest wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków lub szamba. Powody takiej sytuacji mogą być różne, np. znaczne oddalenie działki od sieci kanalizacyjnej, brak zgody przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego czy też brak zgody sąsiada, przez którego nieruchomość musiałaby przebiegać nasza kanalizacja. Kiedy najlepiej pomyśleć o rozwiązaniu problemu? O czym należy pamiętać?

Bez pozwoleń, ale nie zawsze

Im wcześniej, tym lepiej

Im wcześniej zaplanujemy budowę oczyszczalni, tym lepiej. Kluczową kwestią jest określenie ile ścieków dziennie (średnio) będziemy produkować w przyszłości. Budowa oczyszczalni o przepustowości mniejszej lub równej 5 m sześc. nie będzie wymagała ani pozwolenia na budowę, ani pozwolenia wodnoprawnego.

O budowie własnej oczyszczalni najlepiej zdecydować jeszcze na etapie projektowania budynku. Jeśli jej lokalizacja znajdzie się na zatwierdzonym planie zagospodarowania działki, nie trzeba będzie już później załatwiać jakichkolwiek formalności. Jeżeli oczyszczalni nie umieściliśmy w planie, nadal nie mamy powodów do zmartwień. Według art.29 ust. 1 pkt.3 ustawy Prawo budowlane oczyszczalnię o przepustowości do 7,5 m sześc. na dobę wystarczy zgłosić w wydziale architektury i budownictwa właściwego starostwa powiatowego, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Po upływie 21 dni od chwili złożenia wniosku i braku reakcji ze strony organu (tzw. milcząca zgoda) możemy przystąpić do budowy. Jeżeli ilość odprowadzanych przez nas ścieków do wód lub ziemi będzie przekraczała 5 m sześc. na dobę, koniecznie będzie uzyskanie przewidzianego w ustawie Prawo wodne pozwolenia wodnoprawnego.

Im dalej od studni, tym lepiej

Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków lub szamba (zbiornika bezodpływowego) wymaga zachowania minimalnych odległości od urządzeń terenowych, które szczegółowo określają przepisy prawa. Głównym aktem normatywnym regulującym powyższe zagadnienia jest rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wydaje się, że najbardziej oczywistą z zasad jest minimalna odległość korpusu zbiornika przydomowej oczyszczalni od studni wody pitnej, która powinna wynosić 15 m. System rozsączający ścieki oczyszczone biologicznie do gruntu powinien znajdować się z kolei co najmniej 30 metrów od studni. Warto pamiętać, że powyższe odległości dotyczą zarówno studni znajdujących się na działce, na której ma być zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, jak i studni znajdujących się u sąsiadów.

Kilka mniej oczywistych zasad

Istotna jest również odległość od zewnętrznych drzwi i okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz magazynów produktów spożywczych. I tak, w przypadku budynków w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej, rekreacji indywidualnej oraz zbiornika o pojemności do 10 m sześc. – minimalna odległość oczyszczalni lub szamba od takich obiektów powinna wynosić co najmniej 5 metrów. W przypadku pozostałych budynków minimalna odległość jest nieco większa i wynosi 15 metrów. Zbiorniki o pojemności większej niż wskazane powyżej powinny być zaś sytuowane w odległości co najmniej 30 m od drzwi i okien lub zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej, przyjętej przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Odległości od granicy sąsiedniej działki, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego wahają się, w zależności od pojemności oczyszczalni, od 2 do 10 m. Zainteresowani budową przydomowej oczyszczalni ścieków powinni zwrócić uwagę także na kable telekomunikacyjne (minimum 1 m odległości), przyłącze gazowe (0,5-3 m), elektryczne (0,8 m), a także wodociągowe (1,5 m). Ostatnim wymogiem odległościowym, jaki nakłada na nas polskie prawo, jest konieczność zachowania minimum 1000 m odległości pomiędzy elementem odprowadzającym ścieki oczyszczone do wód powierzchniowych lub do ziemi od kąpielisk oraz plaż publicznych.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Niejasne kryteria ws. zgłoszeń wodnoprawnych. Sprawa trafiła do premiera (20 września 2023)Kontrola 427 oczyszczalni ścieków (06 lipca 2023)Mazowieckie: 4 mln zł dla gminy Warka na przebudowę dróg i oczyszczalni ścieków (29 czerwca 2023)Zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Turku dzięki dofinansowaniu NFOŚiGW (02 czerwca 2023)Podkarpackie: Zakończyła się rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnie (19 maja 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony