Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Przyjęto Zieloną Wizję Warszawy

   Powrót       21 kwietnia 2023       Zrównoważony rozwój   

Na wczorajszej sesji radni m.st. Warszawy przyjęli uchwałę w sprawie „Zielonej Wizji Warszawy”. To kluczowy dokument, który wskazuje w jaki sposób stolica może osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. - Naukowcy są zgodni: mamy ostatnią szansę na powstrzymanie globalnego ocieplenia. Stolica stawia czoło temu wyzwaniu. Jako miasto chcemy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 40 proc. do 2030 r. i osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Zielona Wizja Warszawy to dokument, który jasno wskaże nam, w jaki sposób osiągnąć te cele – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy oraz przewodniczący Komisji Środowiska i Klimatu w Europejskim Komitecie Regionów.

Przyjęcie Zielonej Wizji Warszawy wieńczy ponad dwuletni projekt, który rozpoczął się w 2020 r. wraz z przystąpieniem stolicy do Programu Rozwoju Zielonych Miast stworzonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Każdy z uczestników deklaruje w jakiej perspektywie chce osiągnąć neutralność klimatyczną, a przy wsparciu EBOR wskazuje najważniejsze wyzwania środowiskowe i opracowuje strategię zrównoważonego rozwoju. W efekcie powstaje tzw. „mapa drogowa”, która wskazuje, co musi zrobić miasto, by zrealizować cele redukcyjne.

Znaczenie dla klimatu i korzyści dla miasta

Skutki zmiany klimatu są coraz bardziej odczuwalne także w Polsce – coraz dłuższe fale upałów i susze, częstsze i bardziej gwałtowne zjawiska pogodowe, zmniejszające się zasoby wodne. Ich konsekwencją są rosnące straty materialne i pogarszanie stanu zdrowia obywateli, straty dla gospodarki, narastający problem migracyjny.

Problemy te nie omijają też miast. Dziś żyje w nich około 60 proc. populacji Polski. Jednocześnie to właśnie miasta są odpowiedzialne za około 70 proc. emisji gazów cieplarnianych. Dlatego kluczowe dla powstrzymania dalszej zmiany klimatu jest zmniejszenie tej emisji w miastach, szczególnie w tych największych. Polska stolica wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

Zielona Wizja Warszawy opisuje 27 działań w 6 obszarach wspierających osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.: infrastruktura energetyczna, budynki, planowanie przestrzenne i błękitno-zielona infrastruktura, transport, odpady komunalne, budowa kapitału społecznego i integracja. Wśród nich są m.in. dalsza rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej; inwestycje w nisko- i zeroemisyjny transport czy dopłaty dla mieszkańców do odnawialnych źródeł energii.

Realizacja tych działań to także dodatkowe korzyści dla miasta i jego mieszkańców: lepsza jakość powietrza i poprawa zdrowia warszawiaków, więcej terenów zieleni i większa różnorodność biologiczna, lepszy transport publiczny czy poprawa estetyki przestrzeni miejskiej.

Jak powstawała Zielona Wizja Warszawy

Dokument zawiera rozwiązania „szyte na miarę” dla stolicy. Powstawał w oparciu o konkretne wskaźniki, które pozwoliły m.in. określić wysokość emisji gazów cieplarnianych w Warszawie oraz dokonać szczegółowej analizy stanu miasta. Wszystko to dzięki wykorzystaniu dwóch uznanych na świecie metodologii: Planu Działań na Rzecz Zielonego Miasta (ang. Green City Action Plan), opracowanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Planu Działań na Rzecz Klimatu (ang. Climate Action Plan), opracowanego przez C40 Cities Climate Leadership Group.

Do tworzenia Zielonej Wizji Warszawy zaproszono wielu interesariuszy, w tym: przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy, organizacji pozarządowych, wyższych uczelni, przedsiębiorstw. W pracach brali także udział eksperci z różnych dziedzin oraz mieszkańcy stolicy. Warszawiacy mogli zgłaszać swoje uwagi do dokumentu za pośrednictwem wirtualnej platformy(otwiera się w nowej karcie).

Projekt został sfinansowany przez EBOR, przy dodatkowym wsparciu finansowym Taiwan Business Fund (Fundusz Współpracy Technicznej EBOR) i Ministerstwa Finansów RP.

Źódło: Urząd m.st. Warszawy

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

PGE prezentuje aktualizację strategii – w planie odejście od węgla do 2030 r. i więcej OZE (29 sierpnia 2023)Rozwój rynku OZE w Polsce – co go wstrzymuje, a co dopinguje? (23 sierpnia 2023)13 mld euro na gospodarkę wodną to nie wszystko. KE publikuje raport o polityce spójności (05 maja 2023)Rada UE przegłosowała przepisy pakietu Fit For 55 (26 kwietnia 2023)Przedstawiono pierwszy w Polsce projekt ustawy o ochronie klimatu (17 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony