Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.06.2022 29 czerwca 2022

Jaka przyszłość czeka mechanizm rezerwy stabilności rynkowej (MSR) oraz ceny uprawnień do emisji EU ETS?

   Powrót       21 marca 2022       Powietrze i klimat   

W marcu 2022 r. odbyła się współorganizowana przez zespół CAKE/KOBiZE oraz Stałe Przedstawicielstwo Polski przy UE konferencja on-line(1) pt. „Reform of the MSR and its impact on the EU ETS & EUA prices”. Głównym celem wydarzenia była dyskusja nad przyszłym kształtem mechanizmu rezerwy stabilności rynkowej (MSR) oraz kształtowania się przyszłych cen uprawnień do emisji EU ETS.

Główne wyniki analizy CAKE dotyczących MSR:

 • Przedłużenie obecnego 24 proc. poziomu „intake rate” do 2030 r. skutkowałoby znacznie szybszym zmniejszeniem podaży uprawnień w systemie poprzez zwiększenie transferów EUA do MSR i przyspieszenie redukcji emisji do 2025 r.
 • We wszystkich scenariuszach dotyczących wprowadzenia mechanizmu MSR, UE wypełni swój cel redukcyjny na 2030 r. (61 proc. redukcji w 2030 r. w porównaniu z 2005 r.).
 • Wdrożenie pakietu „Fit for 55” zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej spowodowałoby wzrost ceny EUA do ok.130 EUR w 2030 r. (w scenariuszu średnich cen).
 • Wzrost ceny EUA w 2030 r. będzie miało poważne skutki, które zostaną odzwierciedlone we wzroście kosztów wytwarzania energii z paliw kopalnych oraz wzroście cen produkcji w sektorach energetycznym i sektorach energochłonnych w UE.

Analiza CAKE dotycząca reformy rezerwy MSR w kontekście Fit for 55 dostępna jest tutaj.

Najważniejsze wnioski ze spotkania dotyczyły m.in.:

 • Konsekwencją ataku Rosji na Ukrainę będzie szybko rosnąca niezależność Europy od gazu ziemnego, którego 40 proc. importu do UE pochodzi z Rosji;
 • Wzrost cen uprawnień EUA powinien być wspierany przez wciąż silne fundamenty rynku CO2, wynikające z przyjętych bardzo ambitnych celów klimatycznych i znaczącego ograniczenia podaży uprawnień w przyszłości.
 • Refleksję nad kształtem reformy EU ETS należy rozpatrywać całościowo, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze Europy;
 • W bardzo trudnej sytuacji obecnie znajduje się branża przemysłu, której bardzo trudno jest podejmować decyzję na temat inwestycji (co zajmuje lata) przy takiej zmienności cen na rynku uprawnień EUA.
 • Istnieje potrzeba reformy mechanizmu w ramach art. 29a dyrektywy EU ETS, który ma służyć, jako narzędzie ochrony rynku. Należy doprecyzować brzmienie tego artykułu, aby nie pozostawiało pola do nadinterpretacji. Ponadto art. 29a powinien być automatyczny i bardziej responsywny na zmieniającą się sytuację rynkową (szybciej reagować).
 • Dowodem na to, że rezerwa MSR działa pokazują liczby – nadwyżka uprawnień na rynku spada. Można też zaobserwować sytuację, że wraz z rosnącymi cenami od momentu wprowadzenia MSR, instytucje zaczęły zastanawiać się nad nowymi technologiami.
 • Zdaniem Bernadett Pappprzy projektowaniu narzędzi rynkowych takich jak rezerwa MSR, należy brać pod uwagę ceny uprawnień, które powinny być akceptowalne dla uczestników.
 • Jos Delbeke zwrócił uwagę na konieczność stosowania odpowiedniego nazewnictwa w kontekście niektórych elementów MSR – nie należy mylić słowa “invalidation” (unieważnienie) ze słowem “cancelled” (anulowanie). Uprawnienia w ramach “invalidation mechanism” automatycznie nie znikają, ponieważ są odłożone na specjalnym koncie w rejestrze EU ETS (znajdują się w “uśpieniu”).

Źródło: IOŚ PIB

Przypisy

1/ Spotkanie otworzył Arkadiusz Pluciński Zastępca Stałego Przedstawiciela RP oraz Robert Jeszke, Kierownik Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych w KOBiZE. Moderator wydarzenia był Federica di Sario (portal Carbon Pulse). Wśród prelegentów znaleźli się: Adam Guibourgé-Czetwertyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Maciej Pyrka – ekspert ds. modelowania w CAKE, KOBiZE, Bernadett Papp – Vertis Environmental Finance, Jos Delbeke – European University Institute, EIB Chair on Climate Change Policy and International Carbon Markets.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

PE za redukcją emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. przy ochronie miejsc pracy (23 czerwca 2022)Cele Zrównoważonego Rozwoju. Raport podsumowuje postępy ostatnich pięciu lat (20 czerwca 2022)Program priorytetowy „Mój Prąd” ze wsparciem z Funduszy Europejskich (30 maja 2022)Polska i dochody z aukcji EU ETS: 2,96 z 4,06 mld euro przeznaczono na działania niezgodne z celem dyrektywy (24 maja 2022)Lotnictwo, elektrownie i koksownie. Emisje w systemie EU ETS rosną (20 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony