Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.06.2023 09 czerwca 2023

Infrastruktury ładowania przybywa, ale to wciąż za mało

   Powrót       10 stycznia 2023       Planowanie przestrzenne   

W 2022 r. w Polsce zainstalowano łącznie ponad 600 nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. - To wynik lepszy niż w ubiegłych latach, ale nadal niewystarczający, by wypełnić ambitne cele wyznaczone przez unijne rozporządzenie AFIR – podkreśla Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).

Mowa o rozporządzeniu w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (z ang. AFIR), którego zmiana stanowi część pakietu Fit For 55, czyli unijnego planu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. (w stosunku do poziomu z 1990 r.). Więcej o rozporządzeniu pisaliśmy w artykule pt. Fit for 55 - jakie zmiany w sektorze transportu?

Jak wynika z danych PSPA, w zeszłym roku oddano do użytku więcej stacji ładowania niż w latach ubiegłych – 2021 r. uruchomiono 568 nowych stacji ładowania, a w 2020 r. 353. - Polska sieć publicznie dostępnych punktów ładowania jest obecnie o ok. 30% większa niż pod koniec 2021 r. i prawie dwukrotnie większa niż pod koniec roku 2020 – wylicza PSPA.

Gdzie najwięcej ładowarek?

Najwięcej ładowarek oddano do użytku w dużych ośrodkach miejskich - tj. w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Szczecinie, Poznaniu, Olsztynie, Wrocławiu, Toruniu, Sosnowcu, Łodzi, Częstochowie, Gdyni, Włocławku i Płocku (przy czym w samej Warszawie znajduje się około 10% wszystkich dostępnych stacji ładowania). W miastach tych znajduje się 44% (1117) wszystkich ogólnodostępnych stacji ładowania EV w Polsce.

Zbyt wolne tempo rozwoju infrastruktury ładowania

PSPA podkreśla jednak, „że mimo nowych inwestycji, wzrastającego popytu na usługi ładowania warunkowanego rozwojem floty samochodów z napędem elektrycznym, coraz większego zaangażowania na polskim rynku dużych operatorów międzynarodowych oraz wprowadzenia sytemu dofinansowania ze środków NFOŚiGW w Polsce nie następuje zdecydowane przyspieszenie tempa rozbudowy stacji ładowania prądem stałym”.

Czytaj też: Kolejny rekordowy rok na rynku pojazdów elektrycznych? Wszystko na to wskazuje

- Obecnie na jeden punkt ładowania w Polsce przypada ponad dwa razy więcej samochodów z napędem elektrycznym niż jeszcze trzy lata temu. Nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie ten trend miał się odwrócić. Biorąc pod uwagę dane Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) w Polsce funkcjonuje obecnie podobna liczba punktów ładowania (4 913) co w Wielkiej Brytanii w 2013 r., w Niemczech w 2015 r., w Hiszpanii w 2017 r., czy w Szwecji w 2019 r. W tym ostatnim państwie pod koniec 2021 r. funkcjonowało już jednak prawie 14 tys. punktów – prawie 3 razy więcej niż u nas obecnie, mimo że jest to kraj posiadający ponad 5-krotnie mniejszą flotę samochodów osobowych. Przyspieszenie rozbudowy infrastruktury w Polsce wymaga zdecydowanych działań ze strony administracji publicznej. Branża nie jest w stanie samodzielnie pokonać licznych barier systemowych. Konieczne są zmiany prawa – wyjaśnia Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA.

Specustawa ws. elektromobilności

PSPA przypomina przy tym o przygotowanej w 2022 r. propozycji projektu specustawy zawierającą postulaty rozwiązań regulacyjnych znoszących bariery opóźniające rozbudowę sieci ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce. Projekt zakłada m.in. skrócenie czasu realizacji budowy przyłączy ogólnodostępnych stacji ładowania do sieci OSD (który nie powinien przekraczać 12 miesięcy, bez względu na poziom napięcia) czy wdrożenie mechanizmów ułatwiających i stymulujących OSD do inwestycji w rozbudowę sieci dystrybucyjnych celem przygotowania jej do przyłączania w przyszłości infrastruktury ładowania na skalę masową.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zielone kołnierzyki przejmują rynek pracy (06 czerwca 2023)Przyszłość rozwoju OZE w świetle zmian technologicznych i prawnych (06 czerwca 2023)Ponad 19,6 mln zł na dalszą rozbudowę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych przy autostradach A1 i A (02 czerwca 2023)Pula środków w ścieżce leasingowej "Mój elektryk" wzrosła do 400 mln zł (22 maja 2023)Francja ma nowy „zielony plan przemysłowy". Obejmie budowę gigafabryk PV i baterii (18 maja 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony