Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Jak uniknąć nadmiernego nawożenia? Można to obliczyć za pomocą specjalnych kalkulatorów

Wpływ gospodarstw rolnych i struktury użytkowania terenu na wody powierzchniowe i gruntowe na obszarze Gminy Puck, a finalnie na jakość wód Zatoki Puckiej pozwala ocenić serwis WaterPUCK. To narzędzie lokalne, ale ze znacznie większym potencjałem.

   Powrót       28 października 2020       Zrównoważony rozwój   

W czym rzecz? Gospodarstwa rolne stosują nawozy, z których tylko część zostaje przetworzona na produkty roślinne i zwierzęce. Reszta, zwana nadwyżką lub stratami, jest kumulowana w glebie bądź migruje do wód powierzchniowych i podziemnych oraz do atmosfery. Straty składników nawozowych wywołują negatywne skutki gospodarcze i środowiskowe (szczególnie niebezpieczne są związki azotu i fosforu).Ile z nich trafia do Bałtyku?

System informacyjno-predykcyjny WaterPUCK, który powstał w ramach III konkursu strategicznego BIOSTRATEG(1) ma częściowo odpowiedzieć i na to pytanie, ale przede wszystkim ma pomóc rolnikom osiągnąć efektywność nawozową. Składa się z połączonych ze sobą komputerowych modeli, zasilanych danymi meteorologicznymi, działających w sposób ciągły.

O oczekiwaniach względem projektu pisaliśmy 3 lata temu: WaterPUCK – ważny krok ku poprawie stanu środowiska morskiego

W projekcie oprócz partnerów naukowych(2) wziął udział partner samorządowy, czyli Gmina Puck. Podczas konferencji podsumowującej projekt, we wrześniu br., Tadeusz Puszkarczuk, wójt Gminy Puck wyjaśniał, że w trakcie pilotażowego projektu przeprowadzono szereg badań odziaływania produkcji rolnej na środowisko naturalne, w których wzięło udział 31 gospodarstw rolnych. - Wartość tego projektu to 5 725 000 zł, z czego udział gminy to 533 tys. zł, w tym 105 tys. to środki własne gminy Puck. Warto jednak było zainwestować te pieniądze, aby poszerzyć stan naszej wiedzy i mieć możliwość stałego monitoringu - przekonywał.

Efekt? Każda zainteresowana osoba może sprawdzić, czy racjonalnie gospodaruje swoimi zasobami, czy nawozy, które trafiają do gleby są właściwie spożytkowane, a ile z nich ulega wymywaniu. Usługa jest pozytywnie oceniana przez rolników, którzy podkreślają jej praktyczny wymiar.

Czytaj też: ARiMR ułatwi przygotowanie planów, które ograniczą przesadne nawożenie azotem

Kalkulatory gospodarstw rolnych

W ramach serwisu powstały m.in. programy komputerowe - kalkulatory gospodarstw rolnych: CalcGosPuck i CalcNPuck(3), służące do obliczania nadwyżki/deficytu i wydajności wykorzystania składników nawozowych w gospodarstwie rolnym oraz szacowania wymywania azotu z poszczególnych pól w gospodarstwie rolnym. System objął teżmodele numeryczne rozprzestrzeniania się substancji w wodach powierzchniowych SWAT_Puck i podziemnych GroundPuck, a także morskich EcoPuckBay. Całość oparta jest o badania in situ, dane środowiskowe (chemiczne, fizykochemiczne i hydrologiczne) oraz modelowanie numeryczne. Przykładowo, interaktywna aplikacja CalcGosPuck określa wskaźniki presji wywieranej na środowisko - a w szczególności na wody powierzchniowe i gruntowe, przez gospodarstwa rolne położone w gminie Puck, w zakresie dotyczącym rozpraszanych z nich (traconych w procesie produkcji rolnej) ładunków azotu, fosforu i potasu.

Na razie lokalnie

Jakie wnioski z pilotażu? Uczestnicy projektu oceniają, że system daje szerokie możliwości oceny wpływu konkretnych metod rolniczych na stężenia biogenów i pestycydów w wodach powierzchniowych oraz na ich ładunki odprowadzane do Zatoki Puckiej. Model pozwala na weryfikację systemu i metod nawożenia, zaprojektowanie działań zapobiegawczych oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa. Zaleca się m.in. uważniejsze dawkowanie środków ochrony roślin, by zminimalizować spływ zanieczyszczeń do rowów melioracyjnych i cieków odprowadzających z terenów rolniczych nadmiarową wodę.

Póki co narzędzie wykorzystuje się lokalnie. Potencjał zastosowania jest jednak większy. Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, będąca kierownikiem projektu już zapowiedziała, że konsorcjum będzie się starało o kolejny projekt z NCBR, który obejmowałby tym razem strefę przybrzeżną Morza Bałtyckiego. Zasięg byłby wtedy krajowy, a może i międzynarodowy.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Projekt finansowany jest przez NCBiR w ramach Programów Strategicznych – BIOSTRATEG III2/ Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk wraz z partnerami: Politechniką Gdańską, Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, Instytutem Morskim w Gdańsku stworzyli projekt pn. ,, Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego – Zintegrowany Serwis informacyjo-predykcyjny WaterPUCK” (2017 – 2020)3/ Dostęp do kalkulatora można uzyskać za pośrednictwem głównej strony internetowej projektu www.waterpuck.pl poprzez zakładkę „Usługi”. Szczegółowe informacje także na stronach: http://gmina.puck.pl/ oraz https://waterpuck.pl/pl/produkty.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ruszył projekt dotyczący amunicji i broni chemicznej na dnie Bałtyku. Sopot (22 lutego 2024)Wsparcie projektów morskich farm wiatrowych (21 lutego 2024)KE przyjmuje wstępne porozumienie ws. przeciwdziałania zanieczyszczeniom pochodzącym ze statków (16 lutego 2024)Opcja atomowa (29 stycznia 2024)GIOŚ zaprasza do konsultacji ws. wód morskich. Czas do 9 lutego br. (23 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony