Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Jak uniknąć nadmiernego nawożenia? Można to obliczyć za pomocą specjalnych kalkulatorów

Wpływ gospodarstw rolnych i struktury użytkowania terenu na wody powierzchniowe i gruntowe na obszarze Gminy Puck, a finalnie na jakość wód Zatoki Puckiej pozwala ocenić serwis WaterPUCK. To narzędzie lokalne, ale ze znacznie większym potencjałem.

   Powrót       28 października 2020       Zrównoważony rozwój   

W czym rzecz? Gospodarstwa rolne stosują nawozy, z których tylko część zostaje przetworzona na produkty roślinne i zwierzęce. Reszta, zwana nadwyżką lub stratami, jest kumulowana w glebie bądź migruje do wód powierzchniowych i podziemnych oraz do atmosfery. Straty składników nawozowych wywołują negatywne skutki gospodarcze i środowiskowe (szczególnie niebezpieczne są związki azotu i fosforu).Ile z nich trafia do Bałtyku?

System informacyjno-predykcyjny WaterPUCK, który powstał w ramach III konkursu strategicznego BIOSTRATEG(1) ma częściowo odpowiedzieć i na to pytanie, ale przede wszystkim ma pomóc rolnikom osiągnąć efektywność nawozową. Składa się z połączonych ze sobą komputerowych modeli, zasilanych danymi meteorologicznymi, działających w sposób ciągły.

O oczekiwaniach względem projektu pisaliśmy 3 lata temu: WaterPUCK – ważny krok ku poprawie stanu środowiska morskiego

W projekcie oprócz partnerów naukowych(2) wziął udział partner samorządowy, czyli Gmina Puck. Podczas konferencji podsumowującej projekt, we wrześniu br., Tadeusz Puszkarczuk, wójt Gminy Puck wyjaśniał, że w trakcie pilotażowego projektu przeprowadzono szereg badań odziaływania produkcji rolnej na środowisko naturalne, w których wzięło udział 31 gospodarstw rolnych. - Wartość tego projektu to 5 725 000 zł, z czego udział gminy to 533 tys. zł, w tym 105 tys. to środki własne gminy Puck. Warto jednak było zainwestować te pieniądze, aby poszerzyć stan naszej wiedzy i mieć możliwość stałego monitoringu - przekonywał.

Efekt? Każda zainteresowana osoba może sprawdzić, czy racjonalnie gospodaruje swoimi zasobami, czy nawozy, które trafiają do gleby są właściwie spożytkowane, a ile z nich ulega wymywaniu. Usługa jest pozytywnie oceniana przez rolników, którzy podkreślają jej praktyczny wymiar.

Czytaj też: ARiMR ułatwi przygotowanie planów, które ograniczą przesadne nawożenie azotem

Kalkulatory gospodarstw rolnych

W ramach serwisu powstały m.in. programy komputerowe - kalkulatory gospodarstw rolnych: CalcGosPuck i CalcNPuck(3), służące do obliczania nadwyżki/deficytu i wydajności wykorzystania składników nawozowych w gospodarstwie rolnym oraz szacowania wymywania azotu z poszczególnych pól w gospodarstwie rolnym. System objął teżmodele numeryczne rozprzestrzeniania się substancji w wodach powierzchniowych SWAT_Puck i podziemnych GroundPuck, a także morskich EcoPuckBay. Całość oparta jest o badania in situ, dane środowiskowe (chemiczne, fizykochemiczne i hydrologiczne) oraz modelowanie numeryczne. Przykładowo, interaktywna aplikacja CalcGosPuck określa wskaźniki presji wywieranej na środowisko - a w szczególności na wody powierzchniowe i gruntowe, przez gospodarstwa rolne położone w gminie Puck, w zakresie dotyczącym rozpraszanych z nich (traconych w procesie produkcji rolnej) ładunków azotu, fosforu i potasu.

Na razie lokalnie

Jakie wnioski z pilotażu? Uczestnicy projektu oceniają, że system daje szerokie możliwości oceny wpływu konkretnych metod rolniczych na stężenia biogenów i pestycydów w wodach powierzchniowych oraz na ich ładunki odprowadzane do Zatoki Puckiej. Model pozwala na weryfikację systemu i metod nawożenia, zaprojektowanie działań zapobiegawczych oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa. Zaleca się m.in. uważniejsze dawkowanie środków ochrony roślin, by zminimalizować spływ zanieczyszczeń do rowów melioracyjnych i cieków odprowadzających z terenów rolniczych nadmiarową wodę.

Póki co narzędzie wykorzystuje się lokalnie. Potencjał zastosowania jest jednak większy. Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, będąca kierownikiem projektu już zapowiedziała, że konsorcjum będzie się starało o kolejny projekt z NCBR, który obejmowałby tym razem strefę przybrzeżną Morza Bałtyckiego. Zasięg byłby wtedy krajowy, a może i międzynarodowy.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Projekt finansowany jest przez NCBiR w ramach Programów Strategicznych – BIOSTRATEG III2/ Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk wraz z partnerami: Politechniką Gdańską, Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, Instytutem Morskim w Gdańsku stworzyli projekt pn. ,, Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego – Zintegrowany Serwis informacyjo-predykcyjny WaterPUCK” (2017 – 2020)3/ Dostęp do kalkulatora można uzyskać za pośrednictwem głównej strony internetowej projektu www.waterpuck.pl poprzez zakładkę „Usługi”. Szczegółowe informacje także na stronach: http://gmina.puck.pl/ oraz https://waterpuck.pl/pl/produkty.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Bałtyk się odradza, ale wciąż wymaga ochrony (02 sierpnia 2023)Ochrona wód morskich. Opublikowano nowy projekt (20 lipca 2023)Transformacja energetyczna wymaga szerokiej współpracy (26 czerwca 2023)Kto w Polsce sięga po wiatr na Bałtyku? (20 czerwca 2023)Ponad 300 osób i 17 statków sprawdza Bałtyk dla projektu Baltica 1 (20 czerwca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony