Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.01.2023 28 stycznia 2023

UE chce przyspieszyć wydawanie zezwoleń na projekty w OZE

Terminy wydawania zezwoleń na budowę i rozbudowę instalacji OZE zostaną skrócone, w zależności od rodzaju instalacji do trzech lub sześciu miesięcy – zakłada projekt rozporządzenia Rady.

   Powrót       25 listopada 2022       Energia   

Unijni ministrowie ds. energii osiągnęli wczoraj porozumienie polityczne dotyczące treści rozporządzenia Rady(1) ustanawiającego tymczasowe ramy służące przyspieszeniu wydawania zezwoleń i wdrażania projektów w dziedzinie energii odnawialnej. Jak wyjaśniono w komunikacie Rady Unii Europejskiej, dokument „wprowadzi pilne i ukierunkowane środki dotyczące konkretnych technologii i typów projektów, które mają największy potencjał szybkiego wdrożenia i najmniejszy wpływ na środowisko”.

- To nasz kolejny krok na rzecz walki z wysokimi cenami energii, poprawy bezpieczeństwa jej dostaw i zmniejszenia zależności od rosyjskich źródeł energii. Zwiększenie udziału energii odnawialnej w naszych sieciach pomoże nam obniżyć zapotrzebowanie na paliwa kopalne i płacić mniej za energię. Dzięki temu porozumieniu procedury służące wydawaniu zezwoleń staną się krótsze i prostsze – powiedział Jozef Síkela, czeski minister przemysłu i handlu.

Czytaj też: Bariery rozwoju OZE. Rekomendacje ekspertów

Przepisy wprowadzić mają maksymalne terminy, w jakich inwestor powinien uzyskać niezbędne zezwolenia do realizacji inwestycji polegających na budowie i rozbudowie instalacji OZE.

Fotowoltaika w trzy miesiące

W przypadku energetyki słonecznej, termin ten miałby nie przekraczać trzech miesięcy. - W pewnych okolicznościach projekty dotyczące energii słonecznej na istniejących sztucznych konstrukcjach zostaną zwolnione z wymogu przeprowadzenia specjalnej oceny oddziaływania na środowisko. Instalacje urządzeń wykorzystujących energię słoneczną o mocy do 50 kW, w tym dla osób korzystających z odnawialnych źródeł energii, które produkują energię słoneczną na własne potrzeby, będą korzystały z milczącej zgody po upływie miesiąca od ich zastosowania, pod warunkiem, że nie wystąpią kwestie bezpieczeństwa, stabilności i niezawodności sieci – dodano w komunikacie.

W rozporządzeniu wskazano także terminy dla innych rodzajów odnawialnych źródeł energii, w tym wiatru i pomp ciepła.

Rozbudowa instalacji OZE

W przypadku natomiast zezwoleń wydawanych w związku z rozbudową instalacji OZE, w tym przeprowadzenia wszystkich istotnych ocen oddziaływania na środowisko, termin miałby wynieść nie więcej niż sześć miesięcy. - W przypadku gdy rozbudowa nie prowadzi do zwiększenia mocy elektrowni o ponad 15%, zezwolenia na połączenia sieciowe będą wydawane w ciągu trzech miesięcy – dodano.

Ministrowie uzgodnili ponadto, że do terminów tych nie należy wliczać czasu, w którym elektrownie, przyłącza do sieci i inna niezbędna infrastruktura sieciowa są „budowane lub odnawiane”. Dodatkowo założono, że państwa członkowskie będą mogły jeszcze bardziej skrócić terminy procesu wydawania pozwoleń oraz zezwolono na zastosowanie zmieniających się przepisów także w przypadku toczących się postepowań o wydanie stosownych pozwoleń. Formalne przyjęcie rozporządzenia nastąpi na kolejnym posiedzeniu Rady ds. Energii. Rozporządzenie będzie obowiązywać przez 18 miesięcy, po czym Komisja  Europejska dokona oceny, czy należy je przedłużyć.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Council regulation laying down a temporary framework to accelerate the permit-granting process and the deployment of renewable energy project:
https://www.consilium.europa.eu/media/60326/st15176-en22.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Poprawka do ustawy wiatrakowej. Minimalna odległość wyniesie 700 m (27 stycznia 2023)Inflacja wpływa na koszty działalności odpadowej. Legislacja nie pomaga (25 stycznia 2023)W Sejmie fala ustaw odblokowujących wiatraki. Posłowie zostają z jedną (25 stycznia 2023)Przemysł zielonych technologii wróci do korzeni. Europa ma plan (25 stycznia 2023)Integracja generacji rozproszonej opartej na OZE – wnioski z Projektu DRES2Market (24 stycznia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony