Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.01.2023 27 stycznia 2023

Rząd zajmie się uchwałą ws. przyjęcia programu FEnIKS

Rada Ministrów pochyli się dziś nad projektem uchwały ws. przyjęcia programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027”. Budżet programu wynieść ma ponad 25 mld euro.

   Powrót       04 stycznia 2022       Zrównoważony rozwój   

Podczas posiedzenia Rady Ministrów (4 stycznia br.) przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS). Jak informuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, projekt Programu zostanie teraz przekazany do Komisji Europejskiej celem wydania decyzji zatwierdzającej.

[Zaktualizowano 10 stycznia 2022 r.]


Podczas dzisiejszego (4 stycznia br.) posiedzenia Rada Ministrów zajmować się będzie się projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu(1) programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027” (numer w wykazie: IC20).

Program ten, znany także pod nazwą FEnIKS, stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), realizowanego w perspektywach budżetowych 2007-2013 i 2014-2020. Źródłem finansowania programu będą środki Funduszu Spójności (FS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Łączna kwota dofinansowania z obu funduszy wynieść ma ponad 25 mld euro (wkład z EFRR 12,8 mld euro, a FS 12,3 mld euro). Kwota ta uzupełniona ma zostać ponadto o wkład krajowy.

Główne cele i priorytety programu FEnIKS

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu zawartym w wykazie prac legislacyjnych i programowych RM, podobnie jak w poprzednich perspektywach finansowych UE, pozostanie on „największym pod względem alokacji finansowej instrumentem polityki spójności w naszym kraju”. - Celem Programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez działania na rzecz efektywnego, niskoemisyjnego systemu energetycznego i rozwoju odnawialnych źródeł energii, gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym, adaptacji do zmian klimatu, bezpiecznego i przyjaznego środowisku systemu transportowego, zapewnienia równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia, a także wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym – wskazano w wykazie.

Czytaj też: Czy Program FEnIKS – w zaproponowanym kształcie - stanie się trampoliną do zielonej transformacji?

Działania realizowane w ramach programu przyczyniać mają się do realizacji unijnych strategii, w tym przede wszystkim Europejskiego Zielonego Ładu. Program będzie odzwierciedlał także cele i założenia krajowych strategii, w tym Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) czy Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Jak wskazano, FEnIKS przewiduje podejmowanie działań w ramach ośmiu priorytetów:

  1. Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności,
  2. Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR,
  3. Transport miejski,
  4. Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności,
  5. Wsparcie sektora transportu z EFRR,
  6. Zdrowie,
  7. Kultura,
  8. Pomoc techniczna.

Jak dodano, działania związane z ochroną oraz poprawą jakości środowiska naturalnego „będą wyznaczać podstawowe reguły gospodarowania, które muszą być respektowane, aby możliwe było zachowanie zasobów naturalnych niezbędnych dla życia, funkcjonowania i rozwoju obecnych i przyszłych pokoleń”. Rezultaty działań podjętych w ramach programu FEnIKS obejmować mają przede wszystkim zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. - Niezbędne będą również działania wpływające na zmianę istniejących sposobów i modeli gospodarowania, zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego, min. prowadzące do ponownego wykorzystania surowcowego odpadów – dodano.

Do kogo kierowany jest FEnIKS?

Wsparcie w ramach programu kierowane będzie do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,a także państwowych jednostek budżetowych i administracji publicznej. Wsparcie uzyskać będą mogli także dostawcy usług energetycznych, zarządcy dróg krajowych i linii kolejowych, służby ratownictwa technicznego i bezpieczeństwa ruchu, podmioty zarządzający portami lotniczymi oraz portami morskimi, organizacje pozarządowe, instytucje ochrony zdrowia czy instytucje kultury.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027:
https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r83839,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-przyjecia-projektu-programu-Fundusze-Eu.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowy rok, stare wyzwania. Realizacja KPOŚK nie będzie możliwa bez środków na inwestycje (20 stycznia 2023)Wiceszef NFOŚiGW: mamy już akceptację EBI na 15 programów o wartości 18,7 mld zł (09 stycznia 2023)Priorytety MKiŚ na 2023 r.? M.in. nowela ustawy OZE (05 stycznia 2023)Program FEnIKS. Opublikowano szczegółowy opis priorytetów (03 stycznia 2023)Co umożliwia program Czyste Powietrze? W nowej odsłonie stawia na głęboką termomodernizację (16 grudnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony