Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.11.2023 28 listopada 2023

Raport MIT o przyszłości energii jądrowej

   Powrót       23 stycznia 2019       Energia   

Bez rozwoju energetyki jądrowej nie uda się zrealizować wyzwań klimatycznych – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski otwierając konferencję “Przyszłość energii jądrowej”. Dyskusja odbyła się 22 stycznia 2019 r. w Warszawie. Towarzyszyła jej prezentacja raportu Massachusetts Institute of Technology (MIT) „The Future of Nuclear Energy in a Carbon-Constrained World”.

Zgodnie z polityką energetyczną Polski do 2040 roku (PEP2040) wdrożenie energetyki jądrowej i uruchomienie pierwszego bloku powinno nastąpić do 2033 r. Zdaniem ministra Tchórzewskiego atom ma przyszłość nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie. Do jego rozwoju w Polsce niezbędne jest zaplecze naukowo-techniczne oraz polskie firmy, które już zdobywają doświadczenie w sektorze jądrowym zagranicą. – Niezwykle istotny jest również fakt, że nowoczesne technologie to także nowe metody pracy, a co za tym idzie – innowacyjny sposób zarządzania w sektorze – dodał.

Dwie elektrownie jądrowe w Polsce

Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii Józef Sobolewski przypomniał, że projekt PEP2040 zakłada budowę 6 bloków energetycznych o mocy 6-9 GW do 2043 roku. – Będą to dwie elektrownie: jedna na północy kraju, gdzie trwają badania lokalizacyjne, natomiast druga w centralnej Polsce – powiedział. Podkreślił, że resort energii szacuje realizację całego programu jądrowego na 100-135 mld zł przez okres 20 lat. – Przy zaangażowaniu państwa średnia cena prądu z polskich elektrowni jądrowych wyniesie ok. 150 zł/MWh – poinformował dyrektor Sobolewski. Przypomniał, że dla porównania – na Słowacji jest to 30-40 euro, a w Korei Południowej – 40 euro/MWh. W celu skrócenia procesu przygotowania inwestycji ME pracuje nad nowelizacją specustawy jądrowej, opracowało także projekt ustawy dla stworzenia jednego dużego laboratorium jądrowego wzorowanego na rozwiązaniach amerykańskich.

Głównym punktem konferencji była prezentacja prodziekana Wydziału ds. Nauk Jądrowych i Inżynierii Massachusetts Institute of Technology prof. Jacopo Buongiorno. Przedstawił on podstawowe konkluzje raportu MIT, wskazujące na konieczność rozwoju technologii jądrowych i potrzebę obniżenia kosztów inwestycyjnych realizowanych projektów. W opinii prof. Buongiorno nie jest możliwe osiągnięcie celów zakładanych przez Intergovernmental Panel on Climate Change, tylko z wykorzystaniem OZE, a bez atomu. Dodał, że rządy powinny traktować wszystkie źródła zeroemisyjne tak samo.

Podczas konferencji wystąpili także: Emilia Janisz z Europejskiego Stowarzyszenia Jądrowego oraz Witold Strzelecki z organizacji FORATOM, którzy przybliżyli obecną sytuację i perspektywy energetyki jądrowej w Unii Europejskiej. Zwrócili uwagę na fakt, że odnawialne źródła energii wraz z energetyką jądrową stanowić będą podstawę zeroemisyjnego systemu energetycznego Europy.

Wdrożenie energetyki jądrowej stanowi dla Polski jedyną szansę na zachowanie bezpieczeństwa energetycznego, utrzymanie konkurencyjności gospodarki oraz cen energii elektrycznej i cieplnej na poziomie akceptowalnym dla odbiorców – dodał dyrektor Sobolewski.

Źródło: ME

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rada UE wypracowała wspólne stanowisko w sprawie reformy rynku energii elektrycznej (24 października 2023)„Energia jądrowa niezbędna w drodze do zerowych emisji netto” -deklaracja 20 państw (04 października 2023)Analiza programów wyborczych pod kątem ochrony środowiska. Cz. 1 – energetyka (03 października 2023)Podpisano porozumienie. Towarowa Giełda Energii łączy siły z ukraińskim odpowiednikiem (07 września 2023)Kolejny krok ws. atomu w Polsce. Spółka PGE PAK złożyła wniosek ws. budowy drugiej elektrowni jądrowej w kraju (17 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony