Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.07.2021 27 lipca 2021

Raport EEA: W kwestii gospodarowania zasobami potrzeba ambitniejszych celów

Dokładne monitorowanie i cele mają kluczowe znaczenie dla przejścia Europy na gospodarkę o obiegu zamkniętym – wynika z raportu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska. Ich wprowadzenie pomogłoby poprawić efektywne gospodarowanie zasobami.

   Powrót       10 kwietnia 2020       Zrównoważony rozwój   

Raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pt. „Efektywne gospodarowanie zasobami i gospodarka o obiegu zamkniętym w Europie 2019 - jeszcze więcej za mniej” przedstawia analizę podejść i identyfikuje trendy, podobieństwa i nowe kierunki, którymi kraje podążają w obszarach polityki efektywnego gospodarowania zasobami i gospodarki o obiegu zamkniętym (definicja terminu w naszym Słowniku ochrony środowiska).

Opracowanie opiera się na informacjach dostarczonych przez 32 kraje członkowskie Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET).

Jakie cele przyświecają poszczególnym krajom?

Raport podkreśla bardzo różne podejścia, motywy i poziomy zaawansowania w krajach objętych siecią EIONET. - Kilka krajów (Belgia, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Węgry, Łotwa, Holandia, Macedonia Północna, Polska, Słowenia i Wielka Brytania) zgłosiły gospodarkę o obiegu zamkniętym jako silny bodziec dla rozwoju gospodarczego. Czynniki ekonomiczne były szczególnie widoczne w Niemczech, na Węgrzech, w Polsce i Wielkiej Brytanii. Potrzeba zwiększenia konkurencyjności była najczęściej powtarzającym się czynnikiem, zarówno w celu utrzymania znaczącej pozycji wśród konkurentów, jak i ambicji dogonienia wyników innych krajów – wynika z raportu.

Jak podano, Serbia oszacowała, że doprowadzenie do pełnego zamknięcia obiegów pozwoli zapewnić 30 tys. nowych miejsc pracy i zwiększyć konkurencyjność gospodarki krajowej, zwłaszcza w sektorze recyklingu. - Co więcej, niektóre kraje, w tym Polska, Hiszpania i Szwajcaria, dostrzegły potencjał efektywnego gospodarowania zasobami w celu zwiększenia wzrostu gospodarczego – czytamy.

Brak ambitnych celów…

Badanie przeprowadzone w raporcie wykazało jednak, że w ostatnich latach brakowało ustalania ambitnych celów w całej Europie. Jak wyjaśniają autorzy raportu, jako powód tego stanu rzeczy najczęściej wskazywane są „trudności polityczne”. Państwa zauważyły, że przyjęcie celów krajowych jest trudne politycznie, ale wskazały również na kwestię wskaźników. - Niewątpliwie potrzebne są kompleksowe ramy monitorowania efektywnego gospodarowania zasobami i gospodarki o obiegu zamkniętym – napisano w raporcie. - Brak kompleksowych i powszechnie akceptowanych wskaźników jest czasem podawany jako powód, dla którego przyjęto niskie cele – dodano.

Widoczna zmiana

W opracowaniu zwrócono uwagę, że od 2016 r. zauważalna jest zmiana ukierunkowania polityk dotyczących poprawy efektywności wykorzystania zasobów oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. - Wiele aspektów tych dwóch polityk pokrywa się - wskazano. Informacje przekazane przez kraje pokazują, że granice między obszarami polityk są coraz częściej przekraczane - gospodarka o obiegu zamkniętym może być częścią transformacji energetycznej związanej ze zmianami klimatu, efektywne gospodarowanie zasobami może być częścią krajowej polityki gospodarki o obiegu zamkniętym – przekonuje EEA.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się tutaj.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Projekt Polityki Surowcowej Państwa już w konsultacjach (12 lipca 2021)Polska nie zdążyła z implementacją dyrektywy SUP. Jakie będą tego konsekwencje? (09 lipca 2021)PIE: włączenie transportu i budownictwa do EU ETS to koszt ponad 1 bln euro dla gospodarstw domowych (28 czerwca 2021)Technologia otrzymywania nawozu organicznego z ustabilizowanych osadów ściekowych nagrodzona (28 czerwca 2021)Gospodarka odpadami w polskich szpitalach daleka od praktyk innych państw (25 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony