Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.06.2022 29 czerwca 2022

Cyrkularność to konieczność. Wykorzystanie tworzyw sztucznych w Europie pod lupą

Wg informacji z raportu “ReShaping Plastics” działania podejmowane w ciągu kolejnych 3-5 lat zdecydują o tym, czy europejski system wykorzystania i oddziaływania tworzyw sztucznych osiągnie zerową emisję netto do 2050 r.

   Powrót       06 kwietnia 2022       Odpady   
Raport ReShaping Plastics

W kwietniu br. organizacja Plastics Europe opublikowała raport “ReShaping Plastics: Drogi dojścia do cyrkularnego i neutralnego klimatycznie systemu wykorzystania tworzyw sztucznych w Europie(1)” przygotowany przez SYSTEMIQ ze wsparciem zespołu ekspertów reprezentujących instytucje unijne, organizacje pozarządowe, środowisko naukowe oraz przemysł. Zebranie i opracowanie danych zlecili europejscy producenci tworzyw sztucznych w odpowiedzi na nasilenie kryzysu klimatycznego i potrzebę podjęcia działań w kierunku stworzenia cyrkularnego systemu zarządzania plastikiem.

Tworzywa sztuczne w Europie

Jak wygląda obecna sytuacja systemu wykorzystania i oddziaływania tworzyw sztucznych w Europie? Na podstawie raportu „ReShaping Plastics” wiemy, że w 2020 r. Wyprodukowano 24,5 mln ton odpadów tworzyw sztucznych, z czego 14 proc. zostało odzyskanych w recyklingu. Warto przy tym dodać, że 50 proc. odpadów tworzyw sztucznych generowanych na Starym Kontynencie jest poddawane spalaniu z odzyskiem energii. Z kolei każdego roku emitowane jest 95 mln ton dwutlenku węgla – z tego ok. 30 proc. ma swoje źródło w spalaniu tworzyw. Co więcej, od 8 do 15 mln ton tego typu odpadów jest poza kontrolą, czego powodem jest niedoskonałość funkcjonujących baz danych.

Analiza zaowocowała kilkoma głównymi ustaleniami, które - jak utrzymują autorzy pracy - mogą ułatwić podmiotom z sektora publicznego i prywatnego stworzenie cyrkularnego systemu gospodarki odpadami.

Polityka europejska z każdym rokiem coraz bardziej koncentruje się na działaniach, które mają zatrzymać (lub spowolnić) postępujące zmiany klimatyczne. Oceniono, że przy wzmożonym wysiłku w tym obszarze do 2030 r. na terenie Unii Europejskiej może nastąpić zwiększenie ilości tworzyw sztucznych w obiegu zamkniętym z dotychczasowego poziomu 14 proc. do 33 proc.

Podkreślono jednocześnie, że wszelkiego rodzaju działania nie są podejmowane wystarczająco szybko, co może uniemożliwić spełnienie założeń m.in. Europejskiego Zielonego Ładu i Porozumienia paryskiego. Wskazano ponadto, że choć nie istnieje żaden niezawodny sposób, by ograniczyć produkcję odpadów i emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, to obecnie najskuteczniejszą strategią wobec wspomnianych problemów jest podejście komplementarne, biorące pod uwagę zarówno zmiany na wcześniejszych (projektowanie, redukcja wykorzystania tworzyw sztucznych), jak i późniejszych etapach (recykling mechaniczny i chemiczny) łańcucha dostaw produktów. Autorzy podkreślili, że działania podejmowane w ciągu nadchodzących trzech do pięciu lat zdecydują, czy sektor tworzyw sztucznych w Europie zacznie funkcjonować w obiegu zamkniętym na tyle szybko, by umożliwić europejskiemu systemowi wykorzystania i oddziaływania tworzyw sztucznychosiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 r.

Zastępowanie tworzyw sztucznych bez znaczenia dla emisyjności?

W raporcie oceniono: aby zmiany systemowe (zarówno krótko- jak i długoterminowe) miały szansę przebiegać szybciej, niezbędne są inwestycje w sektorze publicznym i prywatnym oraz dalszy rozwój innowacji i infrastruktury. Warto dodać, że zdaniem autorów raportu, zastępowanie tworzyw sztucznych innymi materiałami nie ma większego wpływu na możliwość osiągnięcia zerowej emisji netto.

W analizie nie pozostawiono miejsca na wątpliwości: cyrkularność to koło zamachowe w procesie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jak czytamy, w kierunku stworzenia systemu cyrkularnego należy uruchomić wszystkie dostępne działania w całym łańcuchu produkcji tworzyw sztucznych m.in. wykorzystanie recyklingu mechanicznego i chemicznego, wykorzystanie surowców alternatywnych, w tym surowców biopochodnych, a także projektowanie wyrobów z myślą o recyklingu i ponownym wykorzystaniu. Należy tu również uwzględnić dostęp do odpowiednich źródeł energii odnawialnej.

Według przedstawionego w raporcie scenariusza zmian systemu na neutralny emisyjne, europejski system tworzyw sztucznych powinien odejść od wykorzystania surowców kopalnych do celów produkcji na rzecz użycia niebieskiego i zielonego wodoru. W raporcie zalecono także przejście na ogrzewanie elektryczne i wychwytywanie emisji z etapu produkcji i etapu odpadowego.

Scenariusz zmian systemu na neutralny emisyjne może dać w latach 2020-2050 efekty w postaci redukcji ilości odpadów poddawanych spalaniu o 60 proc., tj. o 255 mln ton oraz uniknięciu emisji dwutlenku węgla o 1,6 mld ton. Patrz infografika

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Raport do pobrania pod linkiem:
https://plasticseurope.org/reshaping-plastics/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowej wersji projektu systemu kaucyjnego jeszcze nie ma, ale już są uwagi (08 czerwca 2022)Zmiany od 2024 r.? Na horyzoncie nowy, wiążący instrument prawny ws. zanieczyszczenia plastikiem (30 maja 2022)Branża czeka na regulacje prawne. Co z dyrektywą SUP? (27 maja 2022)Konsultacje ws. systemu kaucyjnego zakończone. Kiedy przyjęcie ustawy? (25 maja 2022)Od zamknięcia obiegu opakowań z tworzyw sztucznych dzieli nas sześć kroków. Czy Polska ruszy z miejsca? (19 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony