Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

UOKiK sprawdził przyczyny podwyżek za gospodarowanie odpadami

Wprowadzony reformą z 2011 r. nowy system przetargowy w większości nie wpłynął pozytywnie na poziom konkurencji na rynku gospodarki odpadami. Wśród głównych przyczyn podwyżek za gospodarowanie odpadami gminy wskazują brak konkurencji na rynku.

   Powrót       30 sierpnia 2019       Odpady   

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował „Raport z badania rynku usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w gminach miejskich w latach 2014-2019”. Badaniu poddane zostały wszystkie gminy miejskie w Polsce. – Chodziło o to, aby stwierdzić, czy problem [podwyżek cen za gospodarowanie odpadami – przyp. red.] ma charakter ogólnokrajowy i systemowy, czy też jest to głównie kwestia nieprawidłowości na rynku lokalnym – czytamy w raporcie UOKiK.

Od 5 do 32 zł na osobę

Jak wynika z opublikowanych danych, wzrost opłat za gospodarowanie odpadami uwidocznił się w 2017 r., w kolejnych latach ponad 60 proc. gmin w Polsce podniosło lub planuje podnieść ceny. - Skala podwyżek różni się w zależności od regionu Polski. Największe dotyczą woj. mazowieckiego, gdzie w jednej z gmin stawki wzrosły blisko trzykrotnie - mówi prezes UOKiK Marek Niechciał. Wzrost cen za gospodarowanie odpadami widoczny jest jednak w całym kraju, a mediana stawki za odpady zebrane selektywnie w tym okresie wzrosła z 10 do 13 zł.

Jak napisano, pod koniec bieżącego roku opłata za odpady segregowane przypadająca na jednego mieszkańca gmin miejskich w Polsce, zgodnie z planami tychże, ma wynosić od 5 do nawet 32 zł. – Częściowo może to uzasadniać regionalne zróżnicowanie kraju pod względem dochodów i konsumpcji – podano. Jak jednak zauważono, opłaty te w żadnej z gmin nie osiągnęły stawki maksymalnej ustalonej na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Gminy podały przyczyny podwyżek

Jako najczęstszą przyczynę wzrostu cen wskazywano wyższą cenę zwycięzcy kolejnego przetargu (do 71 proc. wskazań). Wśród przyczyn tego stanu rzeczy miasta wskazywały także: wzrost opłaty marszałkowskiej (ponad 50 proc. wskazań), wynikające z nowych wymogów ustawowych zmiany liczby odbieranych frakcji (33 proc. wskazań), niewłaściwe zachowania mieszkańców (do 37 proc. wskazań) czy nieuczciwe zachowania przedsiębiorstw (5 proc. wskazań). O przyczynach wzrostu cen za gospodarowanie odpadami pisaliśmy także w styczniowym artykule, który można przeczytać tutaj.

Jak podaje UOKiK, wyższe ceny kolejnych przetargów „niewątpliwie mają związek ze zmianami prawnymi, które weszły w życie w 2012 r.”. – Analiza konkurencji i koncentracji na rynku odbierania odpadów komunalnych, wykazała, że wprowadzony reformą z 2011 r. system przetargowy w większości gmin nie do końca sprawdza się jako platforma funkcjonowania efektywnej konkurencji – czytamy w raporcie. - Z roku na rok maleje liczba podmiotów, które biorą udział w przetargach. W ciągu ostatnich dwóch lat w ponad połowie gmin miejskich o zamówienie ubiegał się tylko jeden przedsiębiorca. Jednocześnie widać, że tam gdzie o kontrakt z gminą walczy większa liczba firm, mieszkańcy płacą taniej za odbiór śmieci. Na marginesie można zauważyć, że w 2011 r., przed zmianami, tylko w 8 proc. tych gmin usługi świadczył jeden podmiot – mówi z kolei prezes UOKiK.

- Raport UOKiK jednoznacznie pokazał, że regionalizacja spowodowała umocnienie monopoli (…). Zniesienie regionalizacji i wprowadzenie konkurencji złamie monopole – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk podczas wczorajszej konferencji w Krajowej Izbie Gospodarczej nt. nadzoru i kontroli nad tzw. szarą strefą.

RIPOKi też będą sprawdzone

- Badanie miejskich gmin nie kończy analizy rynku odpadów prowadzonej przez UOKiK. Drugim etapem badania jest sprawdzenie RIPOK-ów. Urząd zamierza zbadać ich działalność zarówno pod względem pozycji rynkowej i polityki cenowej, jak i szczegółów dotyczących technologii przetwarzania oraz ilości przyjmowanych śmieci – podaje UOKiK.

Pełna treść raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępna jest tutaj.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wykorzystać własny potencjał - o efektywności energetycznej w gospodarce odpadami (26 lutego 2024)Eurostat: Ilość odpadów komunalnych per capita w UE mniejsza o 19 kg (13 lutego 2024)Anita Sowińska: spalarnie uzupełnieniem, a nie kluczowym elementem systemu odpadowego (08 lutego 2024)Jak poprawić wskaźnik recyklingu? MKiŚ rekomenduje dwie metody (31 stycznia 2024)„Ryzyko inwestowania w gospodarkę odpadami jest ogromne” - gospodarka odpadami A.D. 2024 (16 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony