Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Realizacja celów klimatycznych priorytetem wśród unijnych wydatków

W projekcie kolejnego unijnego budżetu Komisja Europejska proponuje m.in. uzależnienie wpłat poszczególnych państw od poziomów recyklingu, wdrożenie zintegrowanych programów wsparcia i przeznaczenie 25 proc. środków na realizację celów klimatycznych.

   Powrót       09 maja 2018       Zrównoważony rozwój   

Komisja Europejska zaproponowała, aby budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027 wyniósł 1 279,4 mld euro(1). Komisja planuje ponadto wprowadzić szereg zmian, dzięki którym unijny system finansowy ma być jasny i przejrzysty, a środki przeznaczane przede wszystkim na działania priorytetowe, w tym ochronę środowiska i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Zintegrowane programy zamiast wielu źródeł finansowania

Zdaniem przewodniczącego KE Jean-Claude Junckera unijne pieniądze rozdzielane są na zbyt wiele programów. Komisja proponuje zatem zmniejszenie ich liczby o ponad jedną trzecią (z 58 w obecnym budżecie do 37 w przyszłym). Rozdrobnione źródła finansowania mają zostać połączone w nowe zintegrowane programy. Przykładowo instrumenty finansowe wspierające inwestycje strategiczne w całej UE zostaną połączone w jeden w pełni zintegrowany program InvestEU. - W praktyce oznaczać będzie to uniknięcie nakładania się działań przy jednoczesnym zapewnieniu dodatkowości(2) inwestycji z innych źródeł publicznych i prywatnych – podano w komunikacie prasowym KE.

Mniej pieniędzy na politykę spójności i wspólną politykę rolną

Przedstawiony przez KE projekt uwzględnia przyszłoroczny Brexit, który zmieni strukturę wpływów do unijnego budżetu. Planowane cięcia dotkną sektory dysponujące dotychczas największą pulą środków finansowych. W obecnym budżecie były to polityka spójności oraz wspólna polityka rolna, które pochłaniały łącznie 60 proc. wszystkich funduszy. W budżecie na lata 2021-2027 do każdego z nich trafi o około 5 proc. mniej środków.

Wzrost finansowania planowany jest natomiast w przypadku sztandarowych programów wspierających badania i innowacje - Horyzont Europa i Euratom. Na badania, innowacje i inwestycje cyfrowe przeznaczone zostanie o około 60 proc. więcej pieniędzy. Całkowita suma na te cele ma wynieść prawie 115 mld euro.

Więcej pieniędzy trafi również do programu LIFE klimat i środowisko. W propozycji KE wsparcie dla LIFE w przyszłym budżecie to 1,7 kwoty przyznanej na ten cel w obecnym. Nowe wieloletnie ramy zakładają przeznaczenie 378,9 mld euro na finansowanie ochrony zasobów naturalnych i środowiska.

114 mld euro więcej na cele klimatyczne

Komisja chce także zwiększyć pulę pieniędzy przeznaczonych na działania przyczyniające się do realizacji celów klimatycznych z 20 proc. w perspektywie finansowej 2014-2021 do 25 proc. w latach 2021-2027. Czyli o około 114 mld euro więcej. Jest to odpowiedź na oczekiwania 75 proc. Europejczyków, którzy w 2017 roku w badaniu Eurobarometru(3) opowiedzieli się za zwiększeniem działań w zakresie ochrony środowiska.

7 mld euro za opakowania niepoddane recyklingowi

Kolejną z zaproponowanych zmian jest zwiększenie tzw. zasobów własnych. Do nowego „koszyka” miałoby wpływać m.in. 20 proc. dochodów z systemu handlu emisjami oraz opłaty za odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, których nie poddano recyklingowi (proponowana stawka to 0,80 euro za kilogram takich odpadów, co dawałoby 7 mld euro rocznie). Łącznie źródła te mają stanowić około 12 proc. całego budżetu UE, a rocznie mogą być to nawet 22 mld euro.

Projekt budżetu może jeszcze ulec zmianom

Ostateczną decyzję w sprawie budżetu podejmie w najbliższych miesiącach Parlament i Rada. Zdaniem Konfederacji Lewiatan należy spodziewać się, że budżet UE na lata 2021-2027 będzie mniejszy niż ten zaproponowany przez Komisję - Ten kierunek wydaje się oczywisty już od kilkunastu miesięcy, podczas których brukselska dyskusja o oszczędnościach przeplata się z rozmową o nowych unijnych priorytetach. Oszczędności i nowe obszary wymagające wsparcia to też obiektywne powody, dla których w przyszłej perspektywie mniej środków trafi do Polski - napisano w komunikacie prasowym Konfederacji.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Propozycja budżetu UE na lata 2021-2027
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/4663-budget-proposals-may-2018.pdf
2/ Dodatkowość - zasada mówiąca o tym, że fundusze przeznaczone przez Unię Europejską na rozwój państw członkowskich mogą być tylko dodatkowym, a nie głównym źródłem finansowania programów rozwoju realizowanych przez dane państwo. (źródło: https://sjp.pl/)3/ Trzy czwarte ankietowanych chce więcej działań UE w zakresie ochrony środowiska naturalnego - wynika z najnowszego Eurobarometru. Oto, co robi PE, by sprostać tym oczekiwaniom.
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/eurobarometr-2017/20170705STO79039/srodowisko-europejczycy-chca-wiecej-dzialan-unii-europejskiej

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Niebieski Ład okazją dla Polski? Przedsiębiorcy chcą przeciwdziałać kryzysowi wodnemu (29 września 2023)Dziś rusza 2. edycja programu "Ciepłe Mieszkanie" (29 września 2023)Ruszył rządowy program wsparcia finansowego dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (28 września 2023)Zielone ciepło. Ze słońca? (28 września 2023)Program Hydrostrateg. Dostępne dofinansowanie na projekty wodne (27 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony