Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2021 13 kwietnia 2021

Recykling metali - dużo więcej niż skup puszek

Tylko w 2016 roku w Polsce zebrano ponad 200 000 000 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jest on pełen cennych metali, jak miedź, platyna, złoto czy metale ziem rzadkich. W jaki sposób można je więc odzyskać?

   Powrót       27 lutego 2018       Odpady   

Szeroki wachlarz możliwości wykorzystania metali w produkcji sprzętów i przedmiotów sprawia, że odpady zawierające metal są niezwykle różnorodne. Od biżuterii i aluminiowych(1) puszek, poprzez odpady powstające podczas produkcji hutniczej, aż po zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE), który notabene także charakteryzuje się różnorodnością – do tej kategorii zalicza się zarówno sprzęt AGD oraz telewizory, jak i panele fotowoltaiczne oraz sprzęt chłodniczy.

Tym samym sposoby zbierania i przetwarzania metali również są zróżnicowane. Niniejszy artykuł poświęcony jest recyklingowi ZSEE w warunkach europejskich(2).

Recyklerom ZSEE trudności przysparzają przede wszystkim dwie cechy sprzętu: niejednorodność pod względem materiałowym oraz obecność niebezpiecznych substancji, do których należą metale ciężkie (w szczególności ołów, rtęć, kadm i chrom) oraz związki chlorowcowe (m.in. CFC, PCB, PCV) i bromowane substancje przeciwpalne.

W schematycznym ujęciu proces recyklingu ZSEE (na terenie UE) wygląda następująco:

 1. Selektywny demontaż urządzeń.
 2. Podział poszczególnych elementów na frakcje: metale, tworzywa sztuczne, papier, drewno, ceramika oraz elementy toksyczne.
 3. Rozdrobnienie frakcji metalowej przy użyciu strzępiarki lub młyna młotkowego (odpowiednie rozdrobnienie jest konieczne do dalszej obróbki fizycznej i procesów hydrometalurgicznych).
 4. Przetwarzanie metodami fizycznymi: separacja magnetyczna, elektrostatyczna i prądowo-wirowa (działania mające na celu rozdzielenie żelaza, frakcji nieżelaznej oraz frakcji niemetalicznej).
 5. Przetworzenie frakcji metalicznej metodą pirometalurgiczną (wytapianie) i hydrometalurgiczną(3) (ługowanie i oczyszczanie) w celu odzyskania metali szlachetnych.
 6. Separacja i oczyszczanie.
 7. Poddanie materiału procesom elektrometalurgicznym (użycie prądu elektrycznego), w celu odzyskania takich metali, jak miedź, glin, srebro i pallad.

  W 2016 roku zebrano 232 653 082 kg ZSEE

  Zbieranie ZSEE jest regulowane unijną dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz implementującymi ją krajowymi przepisami. Raportowanie stanu funkcjonowania zużytym ZSEE w Polsce leży w gestii Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). Pierwszy roczny raport dotyczył roku 2007.

  W 2007 r. wprowadzono do obrotu 556 470 703 kg sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a zebrano 27 173 854 kg ZSEE. Tymczasem w 2016 r. wprowadzono 583 147 036 kg sprzętu, a zebrano 232 653 082 kg ZSEE. Jak wynika z przedstawionych danych(4) – na przestrzeni 9 lat, podczas których sporządzano raporty, ilość wprowadzonego sprzętu nie zmieniła się znacząco, podczas gdy ilość zbieranego zużytego sprzętu znacznie się zwiększyła.

  Po co zbierać?

  Z analizy opracowań ekspertów wynika, że z ważącego ok. 27 kg komputera z monitorem można odzyskać 3,8 kg aluminium, 1,9 kg miedzi i 1,7 kg ołowiu. Metale ze zużytych telefonów komórkowych (m.in. złoto, platyna i srebro) mogą zostać użyte do produkcji plomb dentystycznych, instrumentów muzycznych czy czajników.

  Ponadto zastosowanie w sprzęcie elektronicznym znalazły metale ziem rzadkich, w przypadku których po pierwsze wydobycie jest wyjątkowo kosztowne, a po drugie – ich złoża znajdują się tylko w niektórych częściach świata. Szansa na ich odzysk jest więc szansą na ograniczenie ich importu.

  Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

  Przypisy

  1/ Puszki aluminiowe są powszechnie spotykane wśród odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Ich zbiórka odbywa się m.in. za pośrednictwem punktów skupu. Ponieważ odzysk aluminium jest znacznie bardziej opłacalny (zarówno z ekonomicznego, jak i środowiskowego punktu widzenia) niż jego wydobycie, poziom recyklingu w tym przypadku jest dość wysoki.2/ Klasyfikacja i zasady postępowania z ZSEE nie są jednakowe w różnych państwach. Przykładowo w Japonii duża część odpadów elektronicznych, które w UE zaklasyfikowane są jako niebezpieczne, traktowane są jako stałe odpady komunalne.3/ Proces hydrometalurgiczny wymaga mniejszych nakładów inwestycyjnych oraz powoduje mniejsze zagrożenie dla środowiska, a także pozwala na uzyskanie wyższego stopnia odzysku niż proces pirometalurgiczny.4/ Dane na podstawie Raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w roku 2007 oraz w roku 2016

  Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

  Nowy wzór rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki ZSEiE (26 marca 2021)Zużyte oświetlenie to doskonały materiał do recyklingu… o ile nie trafi do kuchennego kosza (28 grudnia 2020)Odbiór odpadów w czasie pandemii – ważne wskazówki dla mieszkańców (24 października 2020)Blisko 2 mln zł na trzy projekty GOZ w Gminie Łukowica (21 kwietnia 2020)5 korzyści płynących z recyklingu oraz skupu złomów metali (11 marca 2020)
  ©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
  ▲  Do góry strony