Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
08.08.2022 08 sierpnia 2022

Samorządowy Kongres Finansowy – reformy, przyszłość finansowa i polskie samorządy wobec skutków wojny

   Powrót       21 marca 2022       Zrównoważony rozwój       Artykuł promocyjny   
Local Trends Samorządowy Kongres Finansowy

Lokalne gospodarki finansowe, polityka inwestycyjna oraz ekonomia wsi, miast i regionów to wiodące tematy II Samorządowego Kongresu Finansowego w Sopocie. Program wydarzenia uzupełniony został o tematy związane z przygotowaniem strategii działań w obliczu skutków wojny w Ukrainie.

Realizowany w ramach inicjatywy Local Trends(1) – Samorządowy Kongres Finansowy to spotkanie poświęcone tematyce finansów jednostek samorządu terytorialnego. W dniach od 11 do 12 kwietnia 2022 r. w Sopocie do wspólnych rozmów usiądą prezydenci polskich miast, burmistrzowie, skarbnicy, a także przedstawiciele administracji państwowej, środowisk naukowych i biznesu.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji „Reformy a przyszłość finansowa samorządów” wyznacza tematykę debat zaplanowanych w ramach kongresu.

- Postępujące zmiany w krajowej polityce rozwoju dotyczące w szczególności reform Polskiego Ładu, dochodów własnych samorządów, finansowania oświaty, opieki zdrowotnej czy europejskiego systemu EU ETS istotnie wpływają na samodzielność i zdolność samorządów do projektowania gospodarki finansowej. Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy będzie okazją do merytorycznej dyskusji i wypracowania wspólnych rekomendacji dla strony rządowej i samorządowej – mówi Maciej H. Grabowski, Prezes Zarządu Centrum Myśli Strategicznych, współorganizatora wydarzenia.

Dla lokalnych liderów najważniejsza w kreowaniu rozwoju wsi, gmin, miast i miasteczek, powiatów czy regionów pozostaje przewidywalność i możliwość długoletniego planowania gospodarki finansowej. Wspomniane reformy, otoczenie makroekonomiczne oraz silny wzrost wydatków bieżących, wymagają szczegółowej analizy i wypracowania modeli współpracy na rzecz stabilności finansów samorządowych. Mówcy i eksperci Samorządowego Kongresu Finansowego zidentyfikują gospodarcze konsekwencje dla samorządów wynikające z podejmowanych przez rząd reform, zmian systemowych, trendów rozwoju czy możliwości krajowych i europejskich programów finansowych.

W debacie „Finanse samorządów z perspektywy Polskiego Ładu i bieżącej sytuacji rynkowej” weźmie udział m.in. Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, który wygłosi także wystąpienie wprowadzające pt. „Finanse samorządu terytorialnego w warunkach Polskiego Ładu”. W programie znajduje się także wystąpienie pt. „Holistyczna przemiana a zrównoważone miasta przyszłości” Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach 2022 r.

Ścieżki tematyczne dla wsi i miasteczek

- Samorządy są dziś w bardzo trudnej sytuacji, nie tylko finansowej. Z jednej strony, czując się odpowiedzialnymi za swoich mieszkańców, chcą zrobić wszystko, aby zapewnić im jak najwyższą jakość życia. Z drugiej natomiast – zmuszone są bronić swojej niezależności w obliczu działań rządzących. I tu szczególnego wsparcia wymagają zwłaszcza mniejsze samorządy, wspólnoty lokalne na poziomie miasteczek czy wsi. Wierzę, że działając wspólnie, możemy uczyć się od siebie nawzajem i wypracować rozwiązania na lepsze jutro – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, prezes Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski.

Obszary wiejskie w Polsce to ponad 94% terytorium, zamieszkiwanego przez prawie połowę naszej populacji – dlatego eksperci skupią uwagę na wyzwaniach i problemach polskich wsi i miasteczek oraz problematyce rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem problemów gmin z terenami objętymi programem Natura 2000 czy parkami narodowymi. Program kongresu opracowywany jest na podstawie sondażu, w którym samorządowcy wskazali zagadnienia szczególne istotne w perspektywie trzech lat.

Współpraca w obliczu kryzysu migracyjnego

Pomoc doraźna, niezwykle potrzebna w pierwszych dniach i tygodniach z czasem musi zostać zastąpiona przez rozwiązania systemowe oraz wsparcie krótko- i długoterminowe. Samorządy potrzebują wytyczenia kierunków dla swoich strategii, perspektywy stabilnej przyszłości finansowej, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz możliwości skoordynowania wspólnych działań w wielu dziedzinach. Konieczne jest wypracowanie planu działania na kolejne miesiące oraz mapowanie przyszłych wyzwań dla lokalnych gospodarek.

Do programu włączona została debata „Jak pomagać? Samorządy, rząd i NGO w obliczu exodusu z Ukrainy”, której gospodarzami będą Miasto Sopot i Caritas Polska. Zaproszeni do udziału Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu, ks. Marcin Iżycki, Dyrektor w Caritas Polska, prof. Maciej Duszczyk Reprezentujący Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Oleksandr Plodystyi, Konsul Ukrainy, a także Tomasz Kobierski, Prezes Zarządu Grupy MTP – postarają się odpowiedzieć na aktualne w dniu kongresu pytania związane z rolą rządu, samorządu, biznesu i obywateli.

Druga edycja Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego odbędzie się w dniach od 11 do 12 kwietnia br. w Centrum Konferencyjnym Hotelu Sheraton w Sopocie. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony www.localtrends.pl

Partnerami Strategicznymi są: Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich RP. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

[Wiadomość zaktualizowana]

Źródło: MTP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Local Trends to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw
w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju. Inicjatorami Local Trends są Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania i Jacek Karnowski, prezydent Miasta Sopotu, we współpracy z partnerami strategicznymi. Nad jakością merytoryczną wydarzeń czuwa Rada Programowa składająca się z kilkudziesięciu ekspertów – przedstawicieli administracji państwowej, samorządów, biznesu oraz nauki.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Local Trends Europejskie Forum Samorządowe w październiku (04 sierpnia 2022)Opłaty odpadowe do zwrotu. Prokuratura zaleca samorządom stosowanie ordynacji podatkowej (04 sierpnia 2022)Konferencja Eco-Miasto 2022. Nadzieja w czasach niepewności (03 sierpnia 2022)Program przeciwdziałania niedoborowi wody. Samorządy chcą znać koszty wdrożenia (03 sierpnia 2022)Ozdoba: przyjmujący uchodźców powinni złożyć deklarację o wysokości opłaty za odpady (03 sierpnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony