Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Nowe regulacje mogą zamrozić rynek obrotu gwarancjami pochodzenia

Projekt autopoprawki do nowelizacji Prawa energetycznego i innych ustaw (nr 3237) wywołał falę komentarzy branżowych. Organizacje przekonują, że propozycja regulacji może zamrozić rynek obrotu gwarancjami pochodzenia, co wpłynie na polskie firmy.

   Powrót       29 maja 2023       Energia   
Nowe regulacje mogą zamrozić rynek obrotu gwarancjami pochodzenia

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy na łamach Teraz-Środowisko.pl, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawił się projekt autopoprawki rządowej do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz innych ustaw nr UC74 (druk sejmowy nr 3237). Zmiany przewidują m.in. przesunięcie o rok wdrożenia systemu informatycznego CSIRE. 24 maja br. odbyło się pierwsze czytanie projektu oraz autopoprawki (druk 3237-A), który ostatecznie został pozytywnie zaopiniowany przez posłów. Okazuje się, że w autopoprawce są zapisy, które mogą dotknąć rynek OZE.

Ryzyko zamrożenia obrotu gwarancjami pochodzenia?

W autopoprawce znalazły się punkty zmieniające zapisy dotyczące odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Instrument został wprowadzony nowelizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.

- Proponowane zmiany mają na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie przekazywania odpisu na fundusz z przychodów uzyskanych z sprzedaży gwarancji pochodzenia, z umów związanych ze sprzedażą energii elektrycznej obejmujących instrumenty finansowe oraz przychodów wynikające z dodatkowych rozliczeń pieniężnych – czytamy w uzasadnieniu do autopoprawki.

Organizacje branżowe przekonują, że propozycja zapisów może zamrozić rynek gwarancji pochodzenia w Polsce. Dokumenty te stanowią swojego rodzaju poświadczenia, że energia została wytworzona z pomocą OZE. Do propozycji regulacji ustosunkowało się m.in. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Organizacja przekonuje, że przepisy są szkodliwe i mogą przynieść negatywne konsekwencja dla branży OZE.

- Proponowane rozwiązania po raz kolejny przygotowane zostały bez żadnych konsultacji z branżą i znów uderzą w wytwórców energii elektrycznej w źródłach odnawialnych. Zaproponowana próba „uszczelnienia systemu” budzi wątpliwości i może spowodować załamanie się rynku gwarancji pochodzenia w Polsce – mówiąc wprost – większość uprawnionych podmiotów nie będzie o nie występować – wskazuje PSEW.

Zapis, o którym mowa, modyfikuje sposób obliczania odpisu na fundusz w zakresie uwzględniania przychodów ze sprzedaży gwarancji pochodzenia oraz rozliczeń z tytułu instrumentów finansowych, w tym umów cPPA oraz innych rozliczeń. Zmiany mogą wpłynąć na wyższą cenę tych gwarancji, a tym samym mniejszą konkurencyjność produktów z Polski.

- Przemysł z Polski będzie zmuszony szukać gwarancji pochodzenia poza granicami kraju, co spowoduje wypływ pieniędzy z naszego kraju i w ten sposób oznaczać będzie dotowanie rozwoju zagranicznych źródeł OZE (np. niemieckich) – wyjaśnia organizacja.

Do projektu ustosunkowało się też Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG) w uwagach skierowanych do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

- Obliczanie odpisu na Fundusz na podstawie przychodu ze sprzedaży, abstrahuje od kosztu pozyskania takiej gwarancji. Przykładowo, sprzedawca energii elektrycznej, który nabył od wytwórcy energii z OZE gwarancje pochodzenia za 10 zł/MWh, a zobowiązał się je sprzedać odbiorcy energochłonnemu za 12 zł/MWh, będzie zobligowany do przekazania odpisu w wysokości 11,64 zł/MWh. Na każdej gwarancji pochodzenia będzie zatem stratny 9,64 zł/MWh – wyjaśnia.

Zniechęcanie do umów PPA

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki też wskazuje na szkodliwość zapisów. Poprawka dotyczy także instrumentów finansowych stosowanych przy umowach cPPA.

- Jest to faktyczne zniechęcanie, poprzez zmiany regulacyjne, do zawierania umów długoterminowych typu cPPA. A są one najlepszym sposobem zapewnienia wytwórcom finansowania nowych źródeł OZE a odbiorcom – stabilności cen – wskazuje.

Proponowane zmiany podtrzymają stagnację na rynku i zablokują zawieranie nowych umów cPPA. Co więcej, organizacja zauważa, że na przestrzeni ostatnich miesięcy OZE zapewniały ilość mocy niezbędną do bezpiecznego funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w obliczu wielu awarii, wyłączeń i remontów źródeł konwencjonalnych.

Z kolei Konfederacja Lewiatan już 18 maja odniosła się do komunikatu Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczącego przypomnienia z 2 maja br. o obowiązku przekazywania odpisu na Fundusz. W stanowisku eksperci wyjaśniają, że zmiana definicji ceny rynkowej powoduje daleko idące skutki dla kalkulacji odpisu na Fundusz w zakresie przychodów z tytułu m.in. gwarancji pochodzenia. Przewiduje się, że przychody z gwarancji pochodzenia powinny być uwzględnione w całości, jako podlegające odpisowi na Fundusz za okres od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Co więcej, ograniczenie przychodu z gwarancji pochodzenia dotyczy również tych gwarancji pochodzenia, które zostały wydane dla energii elektrycznej wytworzonej przed dniem 1 marca 2023 r. oraz dla energii elektrycznej wytworzonej w ramach systemów wsparcia OZE.

- Zdaniem Konfederacji Lewiatan interpretacja przedstawiona w komunikacie nie jest uzasadniona, w szczególności nie wynika z ostatniej zmiany przepisów ustawy, a skutki takiej praktyki byłyby katastrofalne dla rynku obrotu gwarancjami pochodzenia, powodując zamrożenie transakcji sprzedaży gwarancji pochodzenia do końca 2023 r. – wyjaśnia Konfederacja.

Gwarancje pochodzenia są ważne w szczególności dla przedsiębiorstw przemysłowych, które poszukują dostępu do taniej i bezemisyjnej energii. Klienci coraz częściej zwracają uwagę na ślad węglowy produktów, co może skutkować utratą rynków zagranicznych przez firmy w Polsce.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

PPA otwierają się na offshore i samorządy (10 czerwca 2024)Rośnie atrakcyjność kontraktów corporate PPA na polskim rynku (28 maja 2024)Oto najaktywniejsze spółki i maklerzy 2023 roku według TGE i IRGiT (22 maja 2024)Qair Polska zdobywcą tytułu cPPA Leader in Poland 2023 (07 maja 2024)Polski sektor OZE. Rynek dojrzewa wraz z nowymi problemami (02 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony