Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2022 02 października 2022

Ostatnie dni rejestracji na studia Prawo ochrony środowiska. Co w programie?

Zrównoważony rozwój, GOZ, społeczna odpowiedzialność biznesu, zmiany klimatyczne i ESG są szczególnie uwzględnione w nowej edycji studiów podyplomowych Prawo ochrony środowiska na Uczelni Łazarskiego. Jakie zmiany prawne szykują się w tych obszarach?

   Powrót       13 września 2022       Zrównoważony rozwój       Artykuł promocyjny   
Ostatnie dni rejestracji na studia Prawo ochrony środowiska. Co w programie?

W roku akademickim 2022/2023 na Uczelni Łazarskiego rusza 8. edycja studiów podyplomowych Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju gospodarki cyrkularnej, społecznej odpowiedzialności biznesu, zmian klimatycznych oraz ESG. Wykłady i ćwiczenia/warsztaty prowadzone są przez praktyków prawa ochrony środowiska, ekspertów z kancelarii prawniczych, firm doradczych oraz urzędników sektora ochrony środowiska szczebla centralnego.

Czego słuchacze mogą się spodziewać podczas zajęć? Zapytaliśmy o to kilku wykładowców (patrz ramka ze zdjęciem na końcu artykułu).

Dlaczego w najnowszej edycji studiów podyplomowych Prawo ochrony środowiska zdecydowano się na dodatkowy moduł Środowiskowa odpowiedzialność biznesu? Jakie elementy dodano?

AGNIESZKA OLEKSYN–WAJDA: Obecnie ambicją Europy jest przekształcenie jej jednolitego rynku w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużycia zasobów oraz która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto.

Zaostrzają się wymagania związane z ochroną środowiska. W efekcie rośnie zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu ochrony środowiska, zmian klimatycznych, zielonej transformacji, społecznej odpowiedzialności biznesu czy gospodarki cyrkularnej. Bez znajomości wymagań w tych obszarach i trendów rozwoju trudno dziś podejmować racjonalne decyzje biznesowe.

Również w świetle świadomości społeczeństwa, odpowiedzialność biznesu za wpływ na środowisko ma coraz większe znaczenie. Każde nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwo powinno być przygotowane na opracowanie odpowiedniej strategii oraz dokumentacji prowadzenia biznesu w sposób przyjazny środowisku. I właśnie dlatego opracowaliśmy program, który ma na celu pomóc w zrozumieniu tych zagadnień.

W ramach modułu „środowiskowa odpowiedzialność biznesu” poruszamy zagadnienia związane z gospodarką obiegu zamkniętego, zmianami klimatu, zielonym finansowaniem, raportowaniem, taksonomią. Moduł ten obejmuje również kwestie związane z własnością intelektualną, która jest szczególnie istotna w tworzeniu i rozwijaniu zielonych technologii.

Kładziemy też nacisk na rozwój warsztatu pracy naszych słuchaczy, począwszy od tego jak budować informacje dla mediów i przekazywać swoją wiedzę, poprzez to jak budować skuteczne komunikaty, prowadzić sprawy środowiskowe i współpracować w zespole, kończąc na tym jak zbudować reputację eksperta środowiskowego w przestrzeni publicznej.

Zależy nam na kompleksowym przygotowaniu najlepszych ekspertów w zakresie prawa ochrony środowiska.

Jakie zagadnienia z obszaru ochrony środowiska są najważniejsze z punktu widzenia działalności gospodarczej w Polsce? Jak bardzo odpowiedź będzie zróżnicowana w zależności od branży, w której działa przedsiębiorca?

KATARZYNA BARAŃSKA: W nadchodzącym czasie, kluczowe w obszarze ochrony środowiska stają się regulacje odpadowe. Nie tylko dlatego, że przepisy unijne wprowadzają i będą wprowadzać w kolejnych latach nowe obowiązki w tym obszarze, ale także dlatego, że mamy w Polsce przed sobą wielkie wyzwanie - wprowadzenie efektywnych zasad gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Fundamentalne dla sprawnego funkcjonowania rynku jest wdrożenie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zaimplementowanie dyrektywy plastikowej oraz uruchomienie systemu kaucyjnego. Drugą kwestią są rosnące kary za przestępczość środowiskową, także w zakresie przestępstw nieumyślnych. Skłaniać to powinno przedsiębiorców do ostrożnego planowania i stałej weryfikacji wypełniania obowiązków środowiskowych wynikających z przepisów, a także posiadanych zezwoleń środowiskowych.

MIŁOSZ TOMASIK: Szalejący kryzys energetyczny słusznie stanowi dziś temat numer jeden, jednakże za nie mniej istotne i – niestety – trudniejsze do opanowania wyzwanie ekologiczne, które odciska i będzie odciskać coraz większe piętno na wielu sektorach gospodarki, uznaję narastający kryzys w gospodarce wodnej. Katastrofa ekologiczna na Odrze i wysychająca Wisła to symbole tego problemu. Tak jak parę lat temu tzw. „samozapłony” na nielegalnych składowiskach odpadów pociągnęły za sobą istotne zaostrzenie regulacji odpadowych, tak w przypadku gospodarki wodnej należy spodziewać się daleko idącej rewizji podejścia do gospodarowania wodami. Na pewno w pierwszej kolejności dotyczyć to będzie ciężkiego przemysłu i energetyki – te branże zużywają dużo wody i jednocześnie generują istotne ilości ścieków. Niemniej, wiele do zrobienia jest również w rolnictwie i hodowli, które konsumują dużo wody, a znajdowały się dotychczas nieco „poza radarem”. Wreszcie branża budowlana i wszelkie inwestycje muszą zmienić podejście do kwestii retencji wód i ich oszczędzania – pierwszym przykładem są obowiązujące od jakiegoś czasu opłaty od „zabetonowanych” powierzchni oraz nowe wymogi m.in. w zakresie retencji nakładane w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach. Na tym zapewne się nie skończy, bowiem postulowane ostatnio zaostrzenie kar za przestępstwa ekologiczne niestety nie rozwiąże wszystkich problemów w tym zakresie. Nie należy też zapominać, że ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do środowiska (także wodnego), ochrona bioróżnorodności i zrównoważona gospodarka surowcami, w tym wodą, od początku należały do filarów Europejskiego Zielonego Ładu.

Czy Polscy przedsiębiorcy są świadomi wyzwań związanych z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym w Unii Europejskiej?

ANNA ZALEWSKA: Przemysł chemiczny, od wielu lat w pełni wpisuje się w założenia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. GOZ nie jest już tylko wyzwaniem, ale jest codziennością dla Polskich przedsiębiorstw, o czym świadczą działania firm i ich strategie w zakresie eko-projektowania, zrównoważoności, recyklingu, efektywności surowcowo-materiałowej.

Aby możliwe było wdrażanie cyrkularnych modeli biznesowych, potrzebne jest stabilne i przewidywalne otoczenie prawne oraz wsparcie finansowe umożliwiające rozwój nowych technologii i produktów. Należy mieć na uwadze, że w implementacji założeń GOZ ważne jest podejście holistyczne, ujmujące współpracę wszystkich uczestników w łańcuchu wartości, jak również kwestie związane z edukacją i dostępnością rozwiązań umożliwiających naprawę, ponowne wykorzystanie produktów oraz odpadów.

Raportowanie niefinansowe ESG. W jaki sposób w Pani opinii będzie ono zyskiwało na znaczeniu w najbliższych latach?

MILENA OLSZEWSKA–MISZURIS: W biznesie wygrywają ci, którzy najszybciej zauważają nowe trendy. Raportowanie kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ang. ESG) to długoterminowy kierunek zmian, którego stawka jest wysoka – jakość życia na naszej plancie. Naukowcy biją na alarm w kwestiach klimatu, podkreślając konieczność działań i przejścia na gospodarkę zeroemisyjną. W te starania może włączyć się każdy z nas i każda firma. Jak? To co jest mierzone, jest zrobione – to kolejna ważna zasada biznesowa. Właśnie temu służy raportowanie kwestii ESG, w którym m.in. kwantyfikuje się wpływ firm na kapitał społeczny czy naturalny. Choć na razie obowiązek ten, wynikający z dyrektywy unijnej (tzw. NFRD), dotyczy wąskiego grona firm, będzie to ulegać stopniowym zmianom w nadchodzących latach wraz z wejściem w życie nowej dyrektywy tzw. CSRD. Aby sprostać nowym wymogom, duże i średnie firmy będą musiały zbierać, analizować i raportować wysokiej jakości dane z całego swojego łańcucha wartości. Informacje z zakresu ESG coraz mocniej wchodzą też na agendę dostawców kapitału – banków i inwestorów instytucjonalnych – m.in. ze względu na wymogi regulacyjne. Wszystko to stwarza duże możliwości pozyskania atrakcyjnego finansowania na prośrodowiskowe projekty. Warto te możliwości wykorzystać.

STANOWISKA:

  • Agnieszka Oleksyn–Wajda, radca prawny, kierownik i twórca studiów podyplomowych Prawo ochrony środowiska, dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska Uczelni Łazarskiego
  • Katarzyna Barańska, radca prawny, doktor nauk prawnych, Liderka Zespołu Dekarbonizacji w kancelarii Osborne Clarke. Specjalizuje się w projektach z zakresu zielonej energii, infrastruktury oraz ochrony środowiska. Wykładowca kierunku POŚ od 2019 r.
  • Miłosz Tomasik, radca prawny, wspólnik w kancelarii Kozłowski Tomasik Oszczak sp.k. specjalizującej się w obsłudze przedsiębiorstw z sektorów energetyki i przemysłu, m.in. w zakresie ochrony środowiska, regulacji energetyki, planistyki, prawa budowlanego oraz kontraktów budowlanych. Wykładowca kierunku POŚ od pierwszej edycji programu, tj. od 2014 r.
  • dr inż. Anna Zalewska, Senior Ekspert w pionie rzecznictwa i legislacji Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Wykładowca na kierunku Prawo Ochrony Środowiska od 2020 r.
  • Milena Olszewska-Miszuris Prezeska Zarządu WM Advisory Sp. z o.o., Co-Chair 30% Club Poland. Wykładowca kierunku POŚ od 2020 r.

---------------

Rejestracja na studia podyplomowe Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju gospodarki cyrkularnej, społecznej odpowiedzialności biznesu, zmian klimatycznych oraz ESG w roku akademickim 2022/2023 trwa do końca września br.

Studia kierowane są zarówno do osób, które mają doświadczenie zawodowe w obszarze prawa ochrony środowiska i chcą usystematyzować i uzupełnić swoją wiedzę, jak również do osób, które dopiero rozpoczynają pracę zawodową i swoją karierę zawodową zamierzają związać z ochroną środowiska, z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu, zmian klimatu, zrównoważonego rozwoju czy gospodarki cyrkularnej. Program został opracowany w taki sposób, by zaadresować potrzeby obu grup.

Studia rozpoczynają się w II połowie października i trwają dwa semestry. Zajęcia są prowadzone w formule stacjonarnej oraz on-line. O przyjęcie na studia mogą starać się osoby będące absolwentami wyższych uczelni (pierwszy stopień, tj. co najmniej studia licencjackie lub inżynierskie).

Szczegóły na stronie internetowej!

Kierunek studiów podyplomowych Prawo ochrony środowiska w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego jest objęty patronatem redakcji Teraz Środowisko.

Artykuł powstał we współpracy z CKP Uczelni Łazarskiego.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

VI edycja Stromwater Poland już za 2 tygodnie (16 września 2022)Paweł Mirowski Pełnomocnikiem ds. programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków (14 września 2022)Czy polska nauka jest gotowa na rozwój offshore? (09 września 2022)Ogólnopolska konferencja ODPADY W GMINIE 2022 w dniach 7-8 września (31 sierpnia 2022)Simon Stiell nowym sekretarzem wykonawczym UNFCCC (16 sierpnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony