Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.10.2022 05 października 2022

Restrykcyjna polityka wobec F-gazów przynosi środowiskowe efekty

   Powrót       11 stycznia 2019       Ryzyko środowiskowe   

Unia Europejska jest liderem w kwestii restrykcyjnego podejścia do substancji zubażających warstwę ozonową (SZWO). Dzięki realizacji postanowień Protokołu montrealskiego przez wszystkie kraje świata produkcja i zużycie SZWO w krajach rozwiniętych zostało już praktycznie całkowicie wyeliminowane, a prognozuje się, że wkrótce zostanie wyeliminowane również w krajach rozwijających się.

Zamienniki

Substancje te jednak nadal produkuje się i stosuje dla celów wyjątkowych. Niemniej docelowo zakłada się wyeliminowanie z rynku SZWO wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe (czyli gdzie są dostępne zamienniki). Największe zużycie tych substancji było i wciąż jest w sektorze chłodnictwa i klimatyzacji i tam coraz powszechniej jako zamienniki naturalne stosuje się czynniki chłodnicze (węglowodory, CO2, amoniak) lub czynniki chłodnicze o niskich wartościach współczynnika ocieplenia globalnego (GWP).

Skutki dla klimatu

Podczas konferencji Przedsiębiorstwo a Środowisko, zorganizowanej przez PROZON Fundację Ochrony Klimatu, dr hab. Janusz Kozakiewicz z Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu w Instytucie Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego stwierdził, że eliminacja tych gazów kilkukrotnie bardziej przyczyniła się do zmniejszania efektu ocieplenia klimatu niż wszystkie dotychczasowe działania w ramach Konwencji Klimatycznej. Restrykcyjne regulacje doprowadziły jednak dodrastycznego wzrostu cen, co zintensyfikowało nielegalny obrót gazami chłodniczymi.

Poprawki z Kigali

W dniu 7 stycznia 2019 r. Polska ratyfikowała Poprawki z Kigali do Protokołu montrealskiego, w których wprowadzono do tej międzynarodowej umowy substancje HFC jako substancje kontrolowane. Poprawki, które ratyfikowało już 65 krajów z całego świata, w tym 25 państw członkowskich UE, weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Ratyfikacja Poprawek przez Polskę nie spowoduje jednak zmiany w przepisach krajowych dotyczących F-gazów, gdyż stanowią one uzupełnienie przepisów UE, które są bardziej restrykcyjne niż postanowienia Poprawek.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rewizja unijnych przepisów dot. SZWO i F-gazów. Trwa opiniowanie tekstów dwóch nowelizacji (29 kwietnia 2022)Do końca lutego sprawozdania w zakresie F-gazów i SZWO (11 lutego 2021)33 lata ochrony warstwy ozonowej (16 września 2020)Sprawozdania w zakresie F-GAZÓW i SZWO do 28 lutego (14 stycznia 2020)Funkcjonariusze KAS wyróżnieni przez ONZ za działania na rzecz środowiska (22 listopada 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony