Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.10.2023 01 października 2023

RIO: jeśli opłata śmieciowa jest od mieszkańca, to i obniżka za kompostownik też

   Powrót       12 lutego 2021       Odpady   

W przypadku gdy opłata za śmieci naliczana jest „od mieszkańca”, to obniżka w przypadku kompostowania odpadów także powinna być powiązana z liczbą mieszkańców danej nieruchomości – wynika z rozstrzygnięcia RIO w Szczecinie.

RIO w Szczecinie stwierdziła nieważność uchwały jednej z gmin, w której radni postanowili zwolnić w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tych właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach. Zwolnienie miało wynosić 0,50 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe. Jednocześnie w gminie wybrano metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty. W rozstrzygnięciu nadzorczym Kolegium RIO stwierdziło, że radni nie dochowali ustawowego wymogu ustalenia przedmiotowego zwolnienia proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

W ocenie RIO zastosowane w omawianej gminie zwolnienie, które jest jednakowe dla wszystkich gospodarstw domowych i wynosi 0,50 zł miesięcznie „nie sposób uznać za zwolnienie zgodne z wymogiem wskazanym w art. 6k ust. 4a cyt. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tj. ,"proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych”. - Oczywistym jest bowiem, że np. 6 osobowe gospodarstwo domowe gromadzące bioodpady w przydomowym kompostowniku w znacznie wyższym (korzystniejszym) stopniu wpłynie na koszty gospodarowania bioodpadami stanowiącymi odpady komunalne niż postępujące w analogiczny sposób gospodarstwo 2 osobowe. Pomimo tego, zgodnie z § 1 ust. 4 przedmiotowej uchwały, właściciele obydwu nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne otrzymaliby tożsame kwotowo częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wskazała RIO w uzasadnieniu.

Czytaj też: Darmowe kompostowniki wkraczają do miast

Kolegium RIO przywołało także m.in. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. (z dnia 6 sierpnia 2020 r. sygn. I SA/Go 250/20), w którym również stwierdzono, że: ,,Z uwagi na konieczność obliczenia (…) zwolnienia i dokonania go w sposób proporcjonalny do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych, każdy właściciel określonego rodzaju nieruchomości (zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) spełniający warunki do uzyskania zwolnienia (kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym) powinien uzyskać ulgę w takim zakresie, w jakim przyczynia się do obniżenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. (…) Zwolnienie właściciela nieruchomości z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w postaci jednej kwoty w przypadku ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami na podstawie art. 6j ust. 1 ustawy u.c.p.g., nie będzie proporcjonalne do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych i będzie wątpliwą zachętą ekonomiczną.”

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Piotrków Trybunalski: Dofinansowanie z programu Energia Plus dla OZE (18 sierpnia 2023)Biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych. Dane za 2020 r. (21 czerwca 2023)Lokalne źródło energii i sposób na odpady (19 kwietnia 2023)Gmin nie stać na brak kompetencji (13 kwietnia 2023)GOZ to zawrócenie materii do gleby, w jak najbardziej korzystnej postaci (29 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony