Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.06.2022 30 czerwca 2022

RIO: burmistrz może umorzyć zaległą opłatę śmieciową za uchodźców z Ukrainy

   Powrót       10 czerwca 2022       Odpady   

Burmistrz może umorzyć zaległą opłatę śmieciową właścicielom nieruchomości, którzy udzielili schronienia uchodźcom z Ukrainy – wynika z opinii RIO w Kielcach.

Pod koniec kwietnia prezydent Kielc zwrócił się do RIO z pytaniem o możliwość uznania „ważnego interesu podatnika” przy rozpatrywaniu wniosku o umorzenie zaległości z tytułu opłat komunalnych właścicielom nieruchomości, którzy zaoferowali obywatelom Ukrainy nocleg i wyżywienie. Prezydent chciał też wiedzieć, czy możliwe jest takie umorzenie bez analizy sytuacji finansowej składającego wniosek.

Czytaj też: Kryzys migracyjny a gospodarka komunalna

W odpowiedzi RIO wskazała, że „organ podatkowy może w części umorzyć zaległą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielom nieruchomości zamieszkałych, którzy udzielili pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w szczególności kobietom z dziećmi”.

Jako podstawę prawną takiego zwolnienia Izba wskazała art. 67a § 1 pkt 3 o.p., "przy uwzględnieniu ważnego interesu publicznego, rozumianego jako respektowanie wartości wspólnych dla danej społeczności lokalnej, takich jak: sprawiedliwość oraz bezpieczeństwo".

W uzasadnieniu RIO wskazała, że dobro rodziny, a w szczególności dobro dzieci, leży w interesie publicznym, rozumianym jako wartości ogólnospołeczne, do których odsyła przesłanka interesu publicznego. Izba dodała przy tym, że ważny interes publiczny należy odnosić do indywidualnej sytuacji podatnika, uwzględniając jednak oceny pozaprawne przy rozpatrywaniu wniosku o umorzenie.

- Ocena, czy przesłanki umorzenia istnieją w konkretnej sprawie, może być dokonana po wszechstronnym i wnikliwym rozważeniu całokształtu materiału dowodowego (art. 191 o.p.), a poprzedzać ją powinno wyczerpujące zebranie całego materiału dowodowego (art. 187 § 1 o.p.) oraz dokładne wyjaśnienie okoliczności faktycznych (art. 122 o.p.) – czytamy w opinii RIO. Zdaniem RIO ocena ta musi odnosić się do aktualnej sytuacji wnioskodawcy, tj. sytuacji istniejącej w dniu wydania decyzji.

- Mając jednakże na względzie zasadę prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych (art. 121 § 1 o.p.), zasadę szybkości i prostoty postępowania podatkowego (art. 125 § 1 o.p.) oraz niezwłoczność załatwiania spraw, które mogą być rozpatrzone na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie (art. 139 § 2 o.p.), możliwym jest w przedmiotowej sprawie wydanie decyzji umorzeniowych bez analizy sytuacji finansowej składającego wniosek – zaznaczono w opinii.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

MKIŚ opublikował projekt nowego KPGO 2028 (29 czerwca 2022)NFOŚiGW ma 3 mld zł na spalarnie odpadów (23 czerwca 2022)KAS zatrzymała nielegalny transport odpadów komunalnych (23 czerwca 2022)Opublikowano jednolity tekst ustawy UCPG (22 czerwca 2022)Do końca czerwca rząd chce przyjąć plan gospodarowania odpadami do 2028 r. (13 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony