Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.05.2021 12 maja 2021

Co trzecia gminna uchwała ws. odpadów z wadami. Jakich błędów najwięcej?

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu zakwestionowała prawie co trzecią uchwałę dostosowującą gminne przepisy do nowych regulacji prawnych w zakresie gospodarowania odpadami. Izba zebrała najczęstsze błędy popełniane w tym zakresie.

   Powrót       12 marca 2020       Odpady   

Zgodnie ze znowelizowaną jesienią ustawą o utrzymaniu czystości i porządku rady gmin mają obowiązek dostosować „stare” uchwały w tym zakresie w ciągu 12 miesięcy od uchwalenia nowej ustawy. Większość gmin podjęła próby dostosowania lokalnych przepisów jeszcze w ubiegłym roku.

Czytaj też: Niskie ceny za gospodarowanie odpadami? Gminy mogą spodziewać się kontroli

RIO w Poznaniu poinformowała, że w okresie od 8 października do 31 grudnia 2019 r. zbadała łącznie 158 uchwal podjętych na podstawie zmienionych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kolegium Izby stwierdziło nieważność 47 uchwał, z czego 30 w całości, a 17 w części.

Najczęstsze błędy w uchwałach

Jak poinformowała RIO, w badanych uchwałach stwierdzono następujące rodzaje nieprawidłowości:

  • przekroczenie stawki maksymalnej,
  • ustalenie stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jako „dwukrotność"/„czterokrotność" stawki podstawowej, podczas gdy przepis wymaga ustalenia stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
  • nieustalenie stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pomimo ustalenia stawki opłaty podstawowej,
  • ustalenie stawki opłaty za odpady zbierane w sposób nieselektywny zamiast stawki opłaty podwyższonej, co świadczy o tym, że organ stanowiący gminy dopuszcza gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny, co jest sprzeczne z obowiązkiem nałożonym na właścicieli nieruchomości w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy. Przepisy ustawy nie dają podstawy do ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny,
  • ustalenie, że opłata „stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz miesięcznej stawki opłaty", zamiast stawki opłaty za worek/pojemnik,
  • ustalenie stawki opłaty po zwolnieniu (kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym) zamiast kwoty zwolnienia,
  • ustalenie stawki opłaty „dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe" zamiast „od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe".

Kontrole będą także w 2020 r.

Jak podała RIO, konsekwencją tych nieprawidłowości były także wadliwe zapisy w uchwałach dotyczących deklaracji. Izba zapowiedziała, że również w 2020 r. planuje podobne kontrole, w tym dotyczące realizacji dochodów z tytułu opłat i przeznaczenia tych dochodów.

Pod koniec grudnia 2019 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaapelowało do prezesów RIO o kontrolę nowych uchwał śmieciowych. Jako powód podano skokowy wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z kolei w lutym podczas posiedzenia KWRiST samorządowcy zwrócili uwagę na coraz większe problemy gmin związane z uchwałami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi co ma związek z chaosem w przepisach w tym zakresie, a także rozbieżnymi wyrokami sądów administracyjnych.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej (10 maja 2021)Dziś altany śmietnikowe to obraz nędzy i rozpaczy. Czy jednolita norma będzie szansą na poprawę tego stanu? (30 kwietnia 2021)Szacunek kosztów netto zagospodarowania odpadów komunalnych a efektywny model ROP (27 kwietnia 2021)Odpady komunalne to przy nich drobiazg. Czyim problemem są odpady niebezpieczne? (27 kwietnia 2021)Olsztyn: W mieście pojawią się tzw. "śmieciomaty" na butelki PET i aluminiowe puszki (23 kwietnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony