Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Rola biznesu w realizacji Agendy 2030

Biznes jest coraz bardziej świadomy swojej społecznej odpowiedzialności, roli, jaką ma do odegrania w ramach realizacji ONZ-owskiej Agendy 2030 - mówił w piątek wiceszef MPiT Marcin Ociepa podczas II Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030.

   Powrót       03 czerwca 2019       Zrównoważony rozwój   

Jak podkreślił wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa, przyjęcie Agendy 2030 przez Organizację Narodów Zjednoczonych zbiegło się z dyskusją na temat wdrożenia w Polsce Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest również "przełożeniem celów globalnych na język polskich potrzeb".

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), które zostały przyjęte przez ONZ w 2015 r. w ramach Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, wskazują obszary, którym powinny być podporządkowane najważniejsze działania i projekty strategiczne poszczególnych krajów.

Chodzi m.in: wyeliminowanie ubóstwa i głodu, dobre zdrowie i jakość życia, dobrą jakość edukacji, czystą i dostępną energię, wzrost gospodarczy, godną pracę i innowacyjność.

- Odpowiedzialność jest kluczem do zrozumienia 17 celów Agendy 2030 - mówił w piątek Ociepa, podczas otwarcia II Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030. Zaznaczył, że "odpowiedzialny rozwój zaczyna się od troski o pojedynczego człowieka". Ale to również odpowiedzialność rządów poszczególnych krajów za zapewnienie rozwoju gospodarczego i stymulowanie wzrostu zatrudnienia.

Najważniejsze wyzwania dla Polski

- Największe wyzwania, jakim staramy się stawiać czoła, to - transformacja polskiej (...) gospodarki w kierunku gospodarki 4.0, automatyzacja, robotyzacja, cyfryzacja. To większe położenie nacisku na zielone technologie, na odpowiedzialne korzystanie ze środowiska naturalnego, gospodarka o obiegu zamkniętym, walka z wykluczeniem społecznym - tłumaczył.

Podkreślił ważną rolę, jaką mają do odegrania w realizacji Agendy 2030 polscy przedsiębiorcy, biznes, "coraz bardziej świadomy swojej społecznej odpowiedzialności, roli, którą powinien odgrywać w świecie", ale także administracja publiczna, samorządy, organizacje pozarządowe czy uczelnie. - Skuteczna realizacja zadań na rzecz zrównoważonego rozwoju, jakie stawia przed nami Agenda 2030, wymaga ścisłej współpracy różnych środowisk, sektora administracji i sektora pozarządowego - przekonywał.

Ok. 130 podmiotów w Partnerstwie na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce

Ma temu służyć Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce, którego sygnatariuszami jest ok. 130 podmiotów - firm, organizacji, instytucji, regionów, stref ekonomicznych. Podejmują oni inicjatywy mające m.in. zmniejszyć zużycie wody w procesach produkcyjnych, wprowadzić bezściekowy obieg wody przy produkcji, zapobiegać marnowaniu żywności, obniżyć zużycie energii oraz paliw kopalnych, wspierać placówki szkolno-oświatowe w zakresie edukacji ekologicznej - wskazało MPiT. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ponad 41 tys. kopciuchów dymi wokół Warszawy (20 lutego 2024)Odlot Orlenu (06 lutego 2024)Bez zasłaniania się ogólnikami. PE z porozumieniem ws. dyrektywy o etykietach produktów (17 stycznia 2024)84% firm prowadzi działania mające na celu walkę ze zmianami klimatu (06 grudnia 2023)Recykling czy redukcja wytwarzania? Głosy wokół traktatu plastikowego ONZ (01 grudnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony