Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Biopreparaty MicroCat® - poprawa biodegradacji ścieków Ekodren
Oczyszczalnie przydomowe EkoDuel oraz EkoDuel Plus Ekodren

Rola roślin bagiennych w oczyszczaniu ścieków

a+a-    Powrót       27 kwietnia 2017       Woda   

Wykorzystanie roślin do oczyszczania ścieków jest wydajną i niskokosztową opcją dla gospodarstw na terenach wiejskich. Co więcej, tak oczyszczona woda może służyć do nawadniania ogrodu lub spłukiwania wody w toalecie.

Oczyszczalnia hydrofitowa, inaczej roślinna, to jeden z systemów oczyszczania ścieków bazujących na biologicznym systemie usuwania zanieczyszczeń. Ta technologia nie tylko poprawia jakość wód, lecz także odwzorowuje naturalne siedliska bagienne.

W oczyszczalni roślinnej wytworzone w domu ścieki są transportowane do osadnika, gdzie następuje wstępny proces oczyszczania - są tu usuwane większe zanieczyszczenia mechaniczne oraz zawiesiny. Następnie ścieki są doprowadzane do złoża biologicznego obsadzonego wybranymi gatunkami roślin. Na końcu oczyszczona woda trafia z powrotem do wód gruntowych lub znajduje zastosowanie w codziennym użytkowaniu wody w domu, np. do spłukiwania toalety.

Najlepsza pałka i tatarak zwyczajny

Zadaniem roślin w złożu biologicznym jest nie tyle bezpośrednie oczyszczenie ścieków, co stworzenie warunków dla rozwoju bakterii. Stosuje się szczególne gatunki roślin bagiennych, czyli hydrofitów, przystosowane do transportowania tlenu do korzeni by tam, w warunkach tlenowych, następował rozwój mikroorganizmów odpowiedzialnych za biologiczny rozkład zanieczyszczeń. Z kolei w strefach beztlenowych zachodzą procesy nitryfikacji i denitryfikacji. Gatunkami, które najlepiej sprawdzają się w oczyszczalniach hydrofitowych, są m.in. pałka, kosaciec, tatarak zwyczajny, turzyca sztywna czy sitowie igłowate.

Zasadniczo można wyróżnić dwa typy oczyszczalni hydrofitowych. Pierwszy z nich opiera się na stawach przepływowych pokrytych roślinnością pływającą lub zakorzenioną. Drugi typ to oczyszczalnie, w których występuje system złóż podpowierzchniowych, poziomych lub pionowych pokrytych roślinnością zakorzenioną, wodną lub bagienną.

Właściwe użytkowanie zwiększa efektywność oczyszczalni

Efektywność oczyszczalni hydrofitowej jest w dużej mierze zależna od poprawności jej zaprojektowania i właściwej eksploatacji. Jedną z najważniejszych rzeczy jest ustawienie odpowiedniej ilości przepływających przez złoże ścieków. Zbyt mała objętość zanieczyszczonych wód może się przyczynić do częściowego uschnięcia i obumarcia roślin, które muszą cały czas być nawadniane. Z drugiej strony zbyt duża ilość ścieków powoduje krótkie zatrzymanie wód w złożach, a tym samym niską efektywność oczyszczania. Istotną kwestią jest także regularne wybieranie osadu gnilnego oraz usuwanie gromadzących się na powierzchni tłuszczy i olejów.

Wśród zalet oczyszczalni hydrofitowych można wymienić przede wszystkim to, że są one bezobsługowe, tanie w eksploatacji i elastyczne pod względem dostosowania do zmian jakościowych ścieków. Dodatkowo produkt uboczny oczyszczania może być wykorzystywany jako nawóz.

Natomiast wśród wyzwań znajdują się wysokie koszty inwestycyjne. Kiedyś barierę stanowił również długi okres przygotowawczy wymagany dla osiągnięcia pełnej sprawności roślin. Współcześnie rośliny są specjalnie hodowane do „pracy” w oczkach wodnych, co pozwala na skrócenie czasu ich adaptacji.

Rozwiązanie dla obszarów bez systemu kanalizacji

W Polsce oczyszczalnie hydrofitowe są jednak wciąż mało popularne. W kraju brakuje wytycznych dla ich projektowania, a rozwiązania technologiczne bazują na wiedzy sprzed kilkudziesięciu lat. Mimo to, na terenach charakteryzujących się utrudnieniami w podłączeniu budynków do systemu kanalizacji są rozwiązaniem wartym uwagi.

Natomiast w Europie oczyszczalnie roślinne cieszą się dużą popularnością i prowadzi się badania nad ich doskonaleniem. Przykładowo we Francji jest rozwijania technologia zastępowania pomp przez syfony samozasysające, dzięki czemu można będzie zrezygnować z osadnika wstępnego. Pozwoli to na oczyszczanie bez produkcji jakichkolwiek osadów ściekowych.

Natalia Rytelewska-Chilczuk: Dziennikarz, specjalista ds. ochrony środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rozpoczął się dialog techniczny nad „Oczyszczalnią Przyszłości” (24 lipca 2020)Trwa badanie przyczyn zanieczyszczenia rzeki Barycz. Co ustalono do tej pory? (13 lipca 2020)Projekt zmian w Prawie wodnym wkrótce, znamy pierwsze szczegóły (09 lipca 2020)Kontrola NIK w warszawskim MPWiK trwa już osiem miesięcy (17 czerwca 2020)Program Moja Woda może nie ruszyć tak wartko. W tle konieczność zmian w Prawie wodnym (10 czerwca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony