Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.03.2023 20 marca 2023

Nowe rozporządzenie rozwieje wątpliwości instalacji objętych dyrektywą IED? Projekt w konsultacjach

   Powrót       16 marca 2023       Ryzyko środowiskowe   
Obszar przemysłowy

Projekt rozporządzenia w sprawie weryfikacji dotrzymania wielkości dopuszczalnej emisji z uwzględnieniem niepewności pomiarowej (numer z wykazu 946(1)) w Rządowym Centrum Legislacji opublikowano 14 marca 2023 r. Tym samym rozpoczęły się 21-dniowe konsultacje publiczne oraz opiniowanie projektu.

Niepewność towarzysząca ciągłym pomiarom emisji do powietrza

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (tzw. IED) – jak przypomniano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia - warunki korzystania ze środowiska określane w pozwoleniach zintegrowanych wynikają głównie z decyzji wykonawczych Komisji Europejskiej ustanawiających konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (tzw. konkluzje BAT). - Szczególnie istotne są określone w tych decyzjach graniczne wielkości misyjne (tzw. BAT AELs) oraz wymagania dotyczące monitorowania emisji – dodano.

- Wielu prowadzących instalacje objęte zakresem IED zobowiązanych jest (lub będzie w perspektywie kilku najbliższych lat) do prowadzenia ciągłych pomiarów wielkości emisji do powietrza, głównie w celu wykazania zgodności z granicznymi wielkościami emisyjnymi (BAT AELs) określonymi w konkluzjach BAT – wskazano w uzasadnieniu projektu.

W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) wyjaśniono, że rozporządzenie „wprowadzi regulacje dotyczące niepewności pomiarowej towarzyszącej ciągłym pomiarom wielkości emisji do powietrza w odniesieniu do instalacji wymagających pozwoleń zintegrowanych, objętych wymaganiami Konkluzji BAT”.

W załączniku do projektu określono maksymalne wartości niepewności pomiarowej dla pojedynczego wyniku pomiaru dla dziewięciu substancji (Pył, SO2, NOx, NH3, HCl, HF, TOC, CO).

Czytaj: Regulacje BAT dla spalarni odpadów – wyśrubowane wymagania, czas na dostosowanie do grudnia 2023 r.

Przepisy mają wejść w życie w 2024 r.

Projektodawcy chcą, aby rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2024 r. Dzięki temu nowe sposoby oceny dotrzymywania wielkości dopuszczalnej emisji będą miały zastosowanie w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Zastosowanie przepisów rozporządzenia może wymagać od prowadzących instalacje np. wprowadzenia zmian do systemów informatycznych przechowujących i przetwarzających dane z automatycznych systemów pomiarowych (AMS) czy przeprowadzenia kalibracji AMS. - Należy jednak pokreślić, że rozporządzenie wprowadza pewien przywilej dla prowadzących instalacje, wykorzystanie którego będzie możliwe po spełnieniu kryteriów przewidzianych w rozporządzeniu (§ 2-5) – podkreślono w OSR.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia w sprawie weryfikacji dotrzymania wielkości dopuszczalnej emisji z uwzględnieniem niepewności pomiarowej
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370400/katalog/12957908#12957908

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zielony Ład: Przepisy dotyczące emisji przemysłowych są modernizowane (08 kwietnia 2022)Regulacje BAT dla spalarni odpadów – wyśrubowane wymagania, czas na dostosowanie do grudnia 2023 r. (04 marca 2022)Szkolenie on-line nt. europejskich regulacji środowiskowych w marcu (25 lutego 2022)II TECHCO Forum już w przyszłym tygodniu (18 listopada 2021)Konsultacje społeczne w ramach przeglądu dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (12 stycznia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony