Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Pomoc publiczna dla technologii wodorowych z KPO. MKiŚ określa zasady

W nowym projekcie rozporządzenia określono zasady i kwoty udzielania pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach KPO. Pomoc będzie udzielona głównie na projekty dotyczące wodoru odnawialnego.

   Powrót       21 lutego 2023       Energia   
Stacje tankowania wodoru

20 lutego 2023 r. w Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie udzielania pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (nr z wykazu 934).

Projekt został skierowany do konsultacji publicznych(1).

- Rozwiązanie legislacyjne w postaci rozporządzenia umożliwi osiągniecie zamierzonego efektu, tj. uproszczenia przyznawania pomocy finansowej w ramach programu pomocowego dla tego typu przedsięwzięć – zaznaczono w Ocenie Skutków Regulacji (OSR).

Cel i oddziaływanie projektu

Przepisy zawarte w projekcie rozporządzenia podzielono na siedem rozdziałów:

 1. Rozdział: przepisy ogólne
 2. Rozdział: przepisy dotyczące pomocy publicznej
 3. Rozdziale: szczegółowe przepisy dotyczące pomocy na badania, rozwój oraz innowacje
 4. Rozdziale: przepisy dotyczące pomocy na ochronę środowiska naturalnego
 5. Rozdział: przepisy dotyczące pomocy na rzecz portów
 6. Rozdział: przepisy dotyczące udzielania pomocy regionalnej
 7. Rozdział: przepis przejściowy i przepis końcowy

- Celem projektowanego rozporządzenia jest stworzenie warunków do wspierania rozwoju technologii wodorowych, wykorzystanie wodoru, w tym jako paliwa alternatywnego, oraz budowa i wdrożenie nowoczesnych pojazdów i statków napędzanych wodorem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanego dalej „KPO”, poprzez określenie warunków, upraszczających udzielanie pomocy publicznej – wyjaśniono w uzasadnieniu projektu.

W KPO tzw. „wiązka” B2.1.1. Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru zakłada „wydatkowanie środków na wsparcie budowy i uruchomienia stacji tankowania wodoru oraz na uzyskanie zdolności produkcyjnej wodoru odnawialnego, w tym budowy elektrolizerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na poziomie 320 MW, a także budowę lub wdrożenie 3 różnych innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem”. W OSR opisano, że inwestycje zawarte w tej wiązce obejmują m.in. budowę i oddanie do użytku 25 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru, w tym bunkrowanie wodoru, które powstaną zgodnie z zasadą „nie czyń poważnych szkód”. Jak zaznaczono, „bunkrowanie powinno obejmować wszystkie źródła wodoru, lecz z czasem ilość tzw. szarego wodoru (wodoru z paliw kopalnych) będzie się zmniejszać”, a „pomoc w ramach niniejszego projektu może zostać udzielona głównie na projekty dotyczące wodoru odnawialnego”.

Według projektodawców rozporządzenie ma stworzyć „warunki umożliwiające tworzenie nowych miejsc pracy, w szczególności u przedsiębiorców, którzy otrzymają pomoc”. Ponadto zaznacza się, że „rozwój infrastruktury tankowania wodoru przyczyni się do rozwoju transportu zeroemisyjnego, przez co nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów zawieszonych”.

Kwoty pomocy

Pomoc będzie udzielana w formie dotacji i w wysokościach zależnych od kategorii (w kwocie nieprzekraczającej):

 1. dla pomocy na badania, rozwój oraz innowacje:
  1. 20 mln euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt, jeżeli więcej niż połowa kosztów kwalifikowalnych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych,
  2. 15 mln euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt, jeżeli więcej niż połowa kosztów kwalifikowalnych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii eksperymentalnych prac rozwojowych,
  3. 7,5 mln euro na studium wykonalności, w przypadku studiów wykonalności poprzedzających działania badawcze;
 2. dla pomocy na ochronę środowiska naturalnego:
  1. 15 mln euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt inwestycyjny - w przypadku pomocy, o której mowa w § 25 pkt 1 i 2,
  2. 50 mln euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt inwestycyjny - w przypadku pomocy, o której mowa w § 25 pkt 3;
 3. dla pomocy regionalnej - zgodnie z mechanizmem określonym w art. 2 pkt 20 rozporządzenia nr 651/2014 dla inwestycji, której koszty kwalifikowalne wynoszą 100 mln euro.

Pomoc na rzecz portów będzie udzielana na projekty inwestycyjne o kosztach kwalifikowalnych nieprzekraczających:

 1. 130 mln euro na jeden projekt inwestycyjny w porcie morskim;
 2. 40 mln euro na jeden projekt inwestycyjny w porcie śródlądowym.

Czytaj: Europa dominuje w światowej produkcji patentów wodorowych

Krótkie vacatio legis

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. - Wejście w życie rozporządzenia z krótkim terminem vacatio legis umożliwi przyspieszenie ogłoszenia konkursów na objęcie wsparciem przedsięwzięć, organizowanych na podstawie projektowanych przepisów – zapewniono w uzasadnieniu projektu.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie udzielania pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369601/katalog/12953466#12953466

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biowodór i e-paliwa na horyzoncie (25 kwietnia 2024)Polska z ponad połową środków przeznaczonych na budowę infrastruktury tankowania wodoru (19 kwietnia 2024)Zielińska: transformacja to nie wygaszanie, ale szansa na rozwój (05 kwietnia 2024)Trzy poziomy zmian prawnych (04 kwietnia 2024)Pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (02 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony