Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.04.2021 18 kwietnia 2021

Opublikowano kolejną wersję rozporządzenia taryfowego

Ministerstwo Infrastruktury udostępniło kolejną wersję rozporządzenia regulującego procedurę sporządzania wniosków taryfowych przez przedsiębiorstwa wod-kan. Jak wynika z opublikowanych dokumentów, część wniesionych uwag została uwzględniona.

   Powrót       11 lutego 2021       Woda   

W Rządowym Centrum Legislacji(1) opublikowano kolejną wersję projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Z końcem grudnia 2020 r. opublikowano pierwszą wersję projektu rozporządzenia, w myśl której wprowadzona miała zostać zmiana polegająca na uzupełnieniu listy załączników do wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków o informację o uchwale rady gminy o wyznaczeniu aglomeracji oraz miejscu jej publikacji. O wcześniejszym projekcie rozporządzenia pisaliśmy tutaj. Zdaniem projektodawcy, proponowana zmiana mała na celu usprawnienie procesu zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez organ regulacyjny oraz pozwolić na rzetelną ocenę ww. taryf dzięki pełniejszej informacji o czynnikach potencjalnie wpływających na ich wysokość.

Negatywne opinie ws. projektu

Propozycja spotkała się jednak z negatywną opinią strony samorządowej. Jak tłumaczył Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich (ZGWM), miejskie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne nie mają wpływu na uchwały podejmowane na szczeblu samorządowym, stąd też podstawa prawna do żądania załączenia tego typu informacji we wniosku taryfowym jest niesłuszna.

Czytaj też: Panta rei, czyli o kierunkach rozwoju polskiej branży wodno-kanalizacyjnej

Krytycznie na temat projektowanych zmian wyraziła się także Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” (IGWP). - Z projektu rozporządzenia absolutnie nie wynika, aby obowiązek przedłożenia takiego załącznika był relatywizowany w odniesieniu do tego, czy taka uchwała w ogóle została podjęta. Prawodawca oczekuje zatem, aby każde przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które składa wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryfy, załączało uchwałę aglomeracyjną, przy czym prawodawca w swojej propozycji niestety całkowicie abstrahuje od tego, czy taka uchwała w ogóle została podjęta – czytamy w opinii IGWP. Nie są to jednak jedyne uwagi (ze szczegółową treścią uwag można zapoznać się na stronie RCL – odnośnik w przypisie dolnym).

Część uwag uwzględniono

Jak informuje IGWP, „uchwała aglomeracyjna w myśl najnowszej wersji projektu nie ma już stanowić załącznika do wniosku o zatwierdzenie taryfy, kolejna zmiana uwzględnia również sytuację, gdy uchwała aglomeracyjna w ogóle nie została podjęta przez Radę Gminy”. - Jednakże kolejna zmiana polegająca na modyfikacji treści samego wniosku, czyni uwagi Izby w pozostałym zakresie nadal zasadnymi – informuje IGWP.

Kolejne konsultacje

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, które po rekonstrukcji rządu odpowiedzialne jest za dział administracji „gospodarka wodna”, zaktualizowany projekt rozporządzenia został obecnie przekazany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Swoje opinie wystawić mają także Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich czy Związek Miast Polskich.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341655/katalog/12751482#12751482

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Skąd się biorą podwyżki opłat za wodę i ścieki? (13 kwietnia 2021)Wzrost opłat za emisje CO2 uwzględniony w taryfach dla ciepła? Jest rozporządzenie (31 marca 2021)Trwa analiza wniosków taryfowych. Szykują się podwyżki za wodę i ścieki? (30 marca 2021)Jak przeciwdziałać wysokim cenom ciepła? (17 marca 2021)Technologia Power-to-Gas ma fundamentalne znaczenie dla pomyślnego wdrożenia Zielonego Ładu (22 lutego 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony