Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
31.03.2023 31 marca 2023

Kto ma dostęp do danych w BDO? W Dzienniku Ustaw opublikowano zmienione rozporządzenie

   Powrót       05 stycznia 2023       Odpady   

2 stycznia br. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. 2023 r. poz. 1).

Rozporządzenie to określa zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników bazy BDO. Sama zaś zmiana przepisów wynikała z potrzeby dodania kolejnego organu posiadającego uprawniony dostęp do bazy BDO - zarządu związku metropolitalnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. O propozycji zmian w rozporządzeniu pisaliśmy wcześniej w artykule pt. Zmiany w funkcjonowaniu bazy BDO.

Kto zatem ma dostęp do danych? Są to:

 • minister właściwy do spraw klimatu,
 • administrator BDO, jeżeli nie jest nim minister właściwy do spraw klimatu,
 • minister właściwy do spraw środowiska,
 • minister właściwy do spraw gospodarki,
 • minister właściwy do spraw rolnictwa,
 • minister właściwy do spraw transportu,
 • minister właściwy do spraw zdrowia,
 • minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej,
 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
 • regionalni dyrektorzy ochrony środowiska,
 • Prezes Głównego Urzędu Statystycznego,
 • dyrektorzy urzędów statystycznych,
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • Główny Geodeta Kraju,
 • marszałek województwa,
 • wojewoda,
 • starosta,
 • wójt, burmistrz, prezydent miasta,
 • organy Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • zarząd związku międzygminnego utworzonego w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • Policja,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • organy nadzoru górniczego,
 • zarząd związku metropolitalnego realizujący zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Ponadto, edytować dane mogą jak dotąd: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej oraz urzędy marszałkowskie.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 17 stycznia br. i zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. 2020 poz. 1071).

Czytaj też: Raport roczny o odpadach - jak wyeksportować dane o obrotach odpadami z systemu BDO?

Pełną treść rozporządzenia ws. funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami można znaleźć w Bazie Aktów Prawnych Teraz Środowisko. O nowo publikowanych aktach prawnych informujemy także co czwartek w tygodniowym newsletterze Teraz Środowisko (zapraszamy do bezpłatnej prenumeraty).

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Projekt wdrożenia dyrektywy SUP trafił do Sejmu (03 lutego 2023)Elektroniczna ewidencja odpadowa. O funkcjonowaniu BDO opowiada dyrektor IOŚ-PIB (26 stycznia 2023)Raport roczny o odpadach - jak wyeksportować dane o obrotach odpadami z systemu BDO? (13 grudnia 2022)Zmiany w funkcjonowaniu bazy BDO (12 października 2022)NIK: Słaby nadzór nad wykorzystaniem odpadów do rekultywacji gruntów (15 lutego 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony