Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2024 15 czerwca 2024

Opublikowano rozporządzenie ws. mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ws. przetwarzania niesegregowanych odpadów komunalnych w instalacjach MBP. Wkrótce przepisy wejdą w życie. Jakie zmiany zawarto w rozporządzeniu?

   Powrót       13 stycznia 2023       Odpady   

9 stycznia br. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (Dz. U. 2023 r. poz. 56). Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rozporządzenie to określa wymagania dla prowadzenia procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, a także instalacji, w których prowadzony jest ten proces oraz odpadów powstających w jego wyniku.

Rozładunek i przetwarzanie w obiektach zamkniętych

Przepisy rozporządzenia przewidują m.in. obowiązek rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w obiektach zamkniętych, wyposażonych w szczelne podłoże zapobiegające przedostawaniu się odcieków do środowiska oraz w urządzenia wentylacyjne oraz ograniczające emisje zanieczyszczeń, w szczególności przedostawanie się pyłów do powietrza.

Zgodnie z szacunkami resortu klimatu i środowiska, znacząca większość instalacji MBP wywiązuje się z tego obowiązku, a dodatkowe koszty w związku z dostosowaniem do tych wymogów będą musiały podnieść tylko nieliczne instalacje.

Czytaj też: Sprawozdania instalacji komunalnych za 2020 r. Raport IOŚ-PIB

Przetwarzanie frakcji podsitowej w warunkach tlenowych i beztlenowych

Jak wskazano w rozporządzeniu, proces biologicznego przetwarzania odpadów frakcji podsitowej w warunkach tlenowych należy prowadzić jedno- lub dwustopniowo z uwzględnieniem szczegółowych wymagań.

W przypadku procesów jednostopniowych stabilizacja odpadów powinna odbywać się przez co najmniej 4 tygodnie łącznie w zamkniętym urządzeniu technicznym wykonanym z materiału wytrzymałego na uszkodzenia mechaniczne i zapewniającym szczelność prowadzonego procesu (reaktorze) lub w zamkniętej hali, w warunkach wilgotności od 45% do 60%, z systemem odbierania odcieków, z aktywnym napowietrzaniem oraz regularnym przerzucaniem odpadów co najmniej raz w tygodniu oraz z ujmowaniem i oczyszczaniem gazów powstałych w wyniku prowadzenia procesu.

W przypadku procesów dwustopniowych wymagania są następujące:

  • pierwszy stopień – stabilizacja przez co najmniej 2 tygodnie w reaktorze lub w zamkniętej hali, w warunkach wilgotności od 45% do 60%, z systemem odbierania odcieków, z aktywnym napowietrzaniem oraz z ujmowaniem i oczyszczaniem gazów powstałych w wyniku prowadzenia procesu (powietrze procesowe), do czasu osiągnięcia wartości parametru AT4 (aktywność oddychania stanowiąca parametr wyrażający zapotrzebowanie na tlen próbki odpadów przez 4 doby) poniżej 20 mg O2/g suchej masy,
  • drugi stopień – stabilizacja od 6 do 10 tygodni co najmniej w pryzmach, które są usytuowane na szczelnym podłożu zapobiegającym przedostawaniu się odcieków do środowiska, wyposażonym w system odbierania odcieków, i które są napowietrzane przez mechaniczne przerzucanie odpadów co najmniej raz w tygodniu.

Proces biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach beztlenowych prowadzi się z kolei dwustopniowo, przy czym:

  • pierwszy stopień – fermentacja metanowa w zakresie mezofilowym przez co najmniej 20 dni lub fermentacja metanowa w zakresie termofilowym przez co najmniej 12 dni,
  • drugi stopień – stabilizacja tlenowa w reaktorze lub w zamkniętej hali, z systemem odbierania odcieków, z aktywnym napowietrzaniem oraz z ujmowaniem i oczyszczaniem gazów powstałych w wyniku prowadzenia procesu (powietrze procesowe), przez co najmniej 2 tygodnie; dopuszcza się w ramach drugiego stopnia stabilizacji tlenowej, stabilizację w pryzmach, które są usytuowane na otwartym terenie, na szczelnym podłożu zapobiegającym przedostawaniu się odcieków do środowiska, wyposażonym w system odbierania odcieków, i które są napowietrzane przez mechaniczne przerzucanie odpadów co najmniej raz w tygodniu, przez co najmniej 3 tygodnie, o ile wartość parametru AT4 po pierwszym stopniu biologicznego przetwarzania w warunkach beztlenowych osiągnie wartość poniżej 20 mg O2/g suchej masy.

Dodatkowo, jak wskazano w rozporządzeniu, do prowadzenia procesów MBP zmieszanych odpadów komunalnych, w odniesieniu do instalacji, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, stosuje się konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (tzw. BAT).

 

Pełną treść obwieszczenia można znaleźć w Bazie Aktów Prawnych Teraz Środowisko. O nowo publikowanych aktach prawnych informujemy także co czwartek w tygodniowym newsletterze Teraz Środowisko (zapraszamy do bezpłatnej prenumeraty).

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Od 1 października wyższe opłaty za odbiór odpadów. Radom (14 czerwca 2024)Jeden punkt odbioru kaucji w gminie nie wystarczy; potrzeba zachęt dla małych sklepów. Komunikat ZGWRP (07 czerwca 2024)Warszawscy radni zadecydowali o czasowym obniżeniu opłat za odbiór odpadów (06 czerwca 2024)GZM chce zmiany w ustawie o odpadach (31 maja 2024)Sowińska: system kaucyjny pomoże gminom w osiągnięciu poziomów recyklingu (24 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony