Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Rząd ureguluje zagospodarowania obszarów morskich na terenie portu morskiego w Gdyni

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Gdyni.

   Powrót       24 maja 2023       Planowanie przestrzenne   

Rozporządzenie pojawiło się pod numerem RD701(1). Jak wyjaśnia Ministerstwo Infrastruktury w Ocenie Skutków Regulacji, intensyfikacja procesów gospodarowania w polskich obszarach morskich wymaga kompleksowego uregulowania procesów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 został sporządzony jednak w bardzo małej skali, przez co nie przystaje dokładnością do potrzeb rozwojowych portu morskiego w Gdyni. Dla wód wewnętrznych portu morskiego w Gdyni nie ma obecnie żadnej regulacji z zakresu planowania przestrzennego.

- W PZP POM 1:200 000 dla obszaru objętego planem wyznaczono jeden akwen o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu lub przystani (POM.87.Ip). Tymczasem stosunki przestrzenne w tym akwenie są zdecydowanie bardziej złożone i wymagają bardziej szczegółowej regulacji – wskazują autorzy regulacji.

Obszar (ok. 5800,87 ha) dla którego sporządzany jest projekt planu obejmuje obszar od strony morza i redy, wyznaczony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni oraz fragment Zatoki Gdańskiej przeznaczony pod perspektywiczny rozwój portu w Gdyni. Obszar objęty planem podzielono na 19 akwenów o funkcji podstawowej.

Plan ma umożliwić koordynację różnorodnych działań przestrzennych, w tym w szczególności realizację przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach morskich w sposób zrównoważony.  Ma też ograniczyć konflikty między użytkownikami oraz z otoczeniem, zapewnić trwałość nieodnawialnych zasobów i procesów przyrodniczych również w perspektywie kolejnych pokoleń.

Czytaj też: Około 86% portów na świecie jest narażonych na więcej niż trzy zagrożenia naturalne

W rozporządzeniu wskazano na potrzebę zabezpieczenia przestrzeni morskiej dla takich działań jak rozbudowa potencjału gospodarki morskiej w porcie morskim w Gdyni, zapewnienie możliwości rozwoju i bezpieczeństwa żeglugi morskiej, rozwój i utrzymanie sieci infrastruktury technicznej, trwały i zrównoważony rozwój turystyki nadmorskiej i morskiej, ochrona środowiska i przyrody z uwzględnieniem prognozowanych zmian klimatycznych, przede wszystkim form ochrony przyrody, jakości wód i osadów dennych, ochrony brzegu morskiego, ochrony przeciwpowodziowej, zachowanie funkcji rybołówstwa poprzez ochroną obszarów cennych dla ichtiofauny, zapewnienie warunków do transportu ryb.

Resort wskazuje w uzasadnieniu, że nie przewiduje się konsultacji publicznych, ponieważ w trakcie projektowania plan był wykładany publicznie i każdy zainteresowany mógł kilkukrotnie zgłosić do niego swoje uwagi.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia na stronach RCL:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372704/katalog/12976274#12976274

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Do oceanu co minutę trafia ciężarówka plastiku (10 kwietnia 2024)PFR inwestuje 500 mln zł w terminal instalacyjny kluczowy dla rozwoju offshore. Gdańsk (08 marca 2024)Ruszył projekt dotyczący amunicji i broni chemicznej na dnie Bałtyku. Sopot (22 lutego 2024)KE przyjmuje wstępne porozumienie ws. przeciwdziałania zanieczyszczeniom pochodzącym ze statków (16 lutego 2024)Opcja atomowa (29 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony