Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.05.2024 20 maja 2024

Rozwój branży PV a polska gospodarka. Teraźniejszość i przyszłość

W treści Porozumienia o współpracy na rzecz sektora PV wskazano, że sektor OZE stanowi jedną z głównych gałęzi europejskiej i światowej gospodarki. Nad Wisłą ze wszystkich technologii OZE najdynamiczniej rozwija się fotowoltaika.

   Powrót       02 maja 2022       Energia   

Według danych Agencji Rynku Energii na koniec stycznia 2022 r. liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce wyniosła 866 945 o łącznej mocy zainstalowanej rzędu 6123,6 MW – przekazuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dla porównania, w 2020 r. liczba mikroinstalacji w kraju wynosiła ok. 457 tys.

– Na dynamiczny rozwój rynku prosumenckiego w ostatnich kilku latach przełożyły się m.in. programy
wsparcia takie jak środki z Regionalnych Programów Operacyjnych oraz programy m.in. „Mój Prąd” oraz „Czyste Powietrze” – wskazuje MKiŚ.

Ministerstwo szacuje, że w latach 2019-2021 program „Mój Prąd” przyczynił się do wzrostu produkcji krajowej
o blisko 12,1 mld zł i wzrostu wartości dodanej w polskiej gospodarce o ok. 5,2 mld zł. Warto dodać, że dodatkowo w ramach aukcji OZE w latach 2020-2021 zakontraktowano 4,6 GW instalacji PV. MKiŚ informuje,
że inwestycje te zostaną zrealizowane w ciągu najbliższych 2-3 lat.

Local content w branży PV

Na gruncie sektora PV ogromne znaczenie ma rozwój krajowego local content, który w praktyce oznacza wzrost poziomu innowacji, zatrudnienia w branży, jak i większe wpływy do budżetu państwa (dzięki podatkom PIT, CIT i VAT) i budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z tytułu podatku od nieruchomości). Z analiz Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie wynika, że liczba jednorocznych pełnoetatowych miejsc pracy generowanych przez budowę instalacji PV w ramach programu „Mój Prąd” wyniosła ok. 37 tys. w latach 2019-2021, a etaty związane z utrzymaniem instalacji PV mają charakter trwały. W treści porozumienia o PV wskazano, że rozwój local content może być szczególnie widoczny w kontekście dużych inwestycji w PV planowanych na lata 2021-2025, a „farmy PV w tym okresie będą miały największy udział w przyroście nowych mocy w obrotach finansowych na rynku PV w Polsce”(1).

– Polski przemysł PV pod względem liczby firm znajduje się w pierwszej dziesiątce w Europie (na 9. miejscu, m.in. za Niemcami, Włochami, Wielką Brytanią, Hiszpanią czy Holandią). (...) pod względem budowy nowych instalacji PV w ostatnich latach Polska znajdowała się na 4. lub 5. miejscu – brzmi treść Porozumienia o współpracy na rzecz sektora PV. – Oznacza to, że istnieje przestrzeń do wzrostu liczby firm przemysłowych działających w ramach krajowego local content lub do rozbudowy istniejących.

Polski local content w kwestii dostaw urządzeń (poza inwerterami importowanymi spoza Unii Europejskiej) dla instalacji PV wynosi 35% dla liczników, do 90% – kabli, 40% – konstrukcji wsporczych i 57% – magazynów energii. W treści Porozumienia o współpracy na rzecz sektora PV zaznaczono, że obecny poziom polskiego local content jest „niewystarczający w stosunku do wielkości i tempa rozwoju nowych instalacji PV”. Jako środki zaradcze wskazano tu m.in. wzmacnianie „zielonego łańcucha dostaw”, innowacyjne rozwiązania i odpowiednią gospodarkę odpadami. Prognozuje się, że polski local content w PV może wzrosnąć w wartości budowanych instalacji z obecnych 26% do 42% w 2025 r.(2)

Jeśli przewidywania staną się rzeczywistością, przyniesie to dodatkowy wpływ do budżetu państwa w wysokości 2,85 mld zł i 14 tys. nowych miejsc pracy.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ 1/ Dane za: Instytut Energetyki Odnawialnej: Raport końcowy – grupa ds. rozwoju krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych, Warszawa, maj 2021.2/ Dane za: Instytut Energetyki Odnawialnej: Ocena udziału dostaw lokalnych towarów i usług w fotowoltaice. Metoda szacowania i promocji krajowego local content w przemyśle PV.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nieprawidłowości ws. fotowoltaiki. Kujawsko-Pomorskie (15 maja 2024)Zielone technologie to dziś 4% wzrostu globalnego PKB. USA i UE gonią Chiny w produkcji baterii (08 maja 2024)23 proc. więcej wytwórców energii w małych instalacjach. Raport URE (06 maja 2024)European Solar Charter podpisana. Unijne wsparcie dla sektora fotowoltaicznego (17 kwietnia 2024)Zdekarbonizowane budownictwo na horyzoncie. Przyjęto dyrektywę EPBD (16 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony