Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.06.2022 27 czerwca 2022

Rozwój branży PV a polska gospodarka. Teraźniejszość i przyszłość

W treści Porozumienia o współpracy na rzecz sektora PV wskazano, że sektor OZE stanowi jedną z głównych gałęzi europejskiej i światowej gospodarki. Nad Wisłą ze wszystkich technologii OZE najdynamiczniej rozwija się fotowoltaika.

   Powrót       02 maja 2022       Energia   

Według danych Agencji Rynku Energii na koniec stycznia 2022 r. liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce wyniosła 866 945 o łącznej mocy zainstalowanej rzędu 6123,6 MW – przekazuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dla porównania, w 2020 r. liczba mikroinstalacji w kraju wynosiła ok. 457 tys.

– Na dynamiczny rozwój rynku prosumenckiego w ostatnich kilku latach przełożyły się m.in. programy
wsparcia takie jak środki z Regionalnych Programów Operacyjnych oraz programy m.in. „Mój Prąd” oraz „Czyste Powietrze” – wskazuje MKiŚ.

Ministerstwo szacuje, że w latach 2019-2021 program „Mój Prąd” przyczynił się do wzrostu produkcji krajowej
o blisko 12,1 mld zł i wzrostu wartości dodanej w polskiej gospodarce o ok. 5,2 mld zł. Warto dodać, że dodatkowo w ramach aukcji OZE w latach 2020-2021 zakontraktowano 4,6 GW instalacji PV. MKiŚ informuje,
że inwestycje te zostaną zrealizowane w ciągu najbliższych 2-3 lat.

Local content w branży PV

Na gruncie sektora PV ogromne znaczenie ma rozwój krajowego local content, który w praktyce oznacza wzrost poziomu innowacji, zatrudnienia w branży, jak i większe wpływy do budżetu państwa (dzięki podatkom PIT, CIT i VAT) i budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z tytułu podatku od nieruchomości). Z analiz Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie wynika, że liczba jednorocznych pełnoetatowych miejsc pracy generowanych przez budowę instalacji PV w ramach programu „Mój Prąd” wyniosła ok. 37 tys. w latach 2019-2021, a etaty związane z utrzymaniem instalacji PV mają charakter trwały. W treści porozumienia o PV wskazano, że rozwój local content może być szczególnie widoczny w kontekście dużych inwestycji w PV planowanych na lata 2021-2025, a „farmy PV w tym okresie będą miały największy udział w przyroście nowych mocy w obrotach finansowych na rynku PV w Polsce”(1).

– Polski przemysł PV pod względem liczby firm znajduje się w pierwszej dziesiątce w Europie (na 9. miejscu, m.in. za Niemcami, Włochami, Wielką Brytanią, Hiszpanią czy Holandią). (...) pod względem budowy nowych instalacji PV w ostatnich latach Polska znajdowała się na 4. lub 5. miejscu – brzmi treść Porozumienia o współpracy na rzecz sektora PV. – Oznacza to, że istnieje przestrzeń do wzrostu liczby firm przemysłowych działających w ramach krajowego local content lub do rozbudowy istniejących.

Polski local content w kwestii dostaw urządzeń (poza inwerterami importowanymi spoza Unii Europejskiej) dla instalacji PV wynosi 35% dla liczników, do 90% – kabli, 40% – konstrukcji wsporczych i 57% – magazynów energii. W treści Porozumienia o współpracy na rzecz sektora PV zaznaczono, że obecny poziom polskiego local content jest „niewystarczający w stosunku do wielkości i tempa rozwoju nowych instalacji PV”. Jako środki zaradcze wskazano tu m.in. wzmacnianie „zielonego łańcucha dostaw”, innowacyjne rozwiązania i odpowiednią gospodarkę odpadami. Prognozuje się, że polski local content w PV może wzrosnąć w wartości budowanych instalacji z obecnych 26% do 42% w 2025 r.(2)

Jeśli przewidywania staną się rzeczywistością, przyniesie to dodatkowy wpływ do budżetu państwa w wysokości 2,85 mld zł i 14 tys. nowych miejsc pracy.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ 1/ Dane za: Instytut Energetyki Odnawialnej: Raport końcowy – grupa ds. rozwoju krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych, Warszawa, maj 2021.2/ Dane za: Instytut Energetyki Odnawialnej: Ocena udziału dostaw lokalnych towarów i usług w fotowoltaice. Metoda szacowania i promocji krajowego local content w przemyśle PV.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Najnowszy ranking programu „Czyste Powietrze” – na czele pomorskie gminy (23 czerwca 2022)Polska energetyka wiatrowa nadal czeka na przestrzeń do dalszego rozwoju (14 czerwca 2022)USA zwiększą produkcję paneli słonecznych (07 czerwca 2022)Wiatr to potężny impuls dla gospodarki (02 czerwca 2022)Boom fotowoltaiczny trwa. Do 2030 r. zainstalowanych może być nawet 28,5 GW (26 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony