Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.06.2024 24 czerwca 2024

Ciepło systemowe szansą na obniżenie niskiej emisji

   Powrót       04 kwietnia 2017       Energia   

Należy intensywnie rozwijać udział geotermii i biomasy w produkcji ciepła - to jeden z najważniejszych wniosków z konferencji „Wyzwania w energetyce i ciepłownictwie dla ochrony środowiska”. Konferencja odbyła się w poniedziałek w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jej trakcie poruszone zostały tematy związane z wykorzystaniem źródeł geotermalnych i biomasy oraz rolą sieci ciepłowniczych w walce o czyste powietrze.

- Ponad 40 proc. gospodarstw domowych w Polsce jest podłączonych do sieci ciepłowniczej. A ciepło systemowe to szansa by powietrze było czystsze - powiedział prof. Jan Szyszko, Minister Środowiska. Minister podkreślił także rolę geotermii jako stabilnego źródła energii odnawialnej, które można wykorzystać do produkcji ciepła. - Możliwości wykorzystania źródeł geotermalnych przewyższają kilkadziesiąt razy nasze zapotrzebowanie - zapewniał prof. Szyszko. - Ciepło systemowe to szansa na obniżenie niskiej emisji. Tam, gdzie można dotrzeć z siecią grzewczą, należy to robić – dodał Andrzej J. Piotrowski, wiceminister energii. Podkreślił także rolę kogeneracji. - Wykorzystanie energii elektrycznej do ogrzewania indywidualnego wymaga zmian regulacyjnych – uzupełnił. Minister przypomniał też cele Ministerstwa Energii, jak m.in. nadanie priorytetu źródłom OZE w postaci klastrów energii i wykorzystania OZE na potrzeby indywidualne.

Nowe regulacje, nowe problemy

Eksperci dyskutowali o wyzwaniach, jakie stoją przed sektorem ciepłowniczym ze względu na konieczność dostosowania do nowych dyrektyw unijnych. Doradca Ministra Środowiska Krzysztof Melka mówił o braku wysokosprawnych metod odsiarczania i odazotowania spalin dla niedużych źródeł. - Dostosowanie ciepłowni o mocy ok. 100 MWt do unijnych wymogów to koszt rzędu 40-50 milionów złotych. Tylko 10 proc. ciepłowni w Polsce spełnia dziś wymogi niezbędne do ubiegania się o dofinansowania unijne - wyjaśniał Melka.

Podczas konferencji podkreślono też rosnącą rolę biomasy, która obok geotermii ma być motorem napędowym rozwoju technologii OZE w Polsce. - Około 10 proc. drewna to odpady, które można wykorzystać do celów cieplnych – powiedział Andrzej Piotrowski. Dr inż. Kazimierz Tomaszewski, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych mówił o szansach, jakie stoją przed biomasą. W swojej wypowiedzi wskazał projekty Lasów Państwowych na rzecz bezpieczeństwa energetycznego. Jeden z nich to leśne gospodarstwa węglowe, które zostały formalnie uruchomione w 2016 r. (szacunki wskazują, że pochłanianie dwutlenku węgla przez lasy to zmniejszenie emisji CO2 o ok. 15 proc.). Drugi to składy drewna energetycznego z przeznaczeniem na cele energetyczne. Kolejnym projektem jest rozwój produkcji i szerokiego wykorzystania wyrobów z drewna.

Konferencja została podsumowana przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej Pawła Sałka, który przedstawił wnioski i rekomendacje dla specjalistów branży ciepłowniczej. Sałek zwrócił uwagę na wzrost kosztów w branży z powodu zaostrzenia norm po 2020 roku. Wśród rekomendacji znalazły się: zwiększenie roli OZE w wymiarze lokalnym, wypracowanie regulacji systemowych dla stanów sieci, zwiększenie rentowności przedsiębiorstw i wsparcie klastrów energii. - Należy także wykonać przegląd przepisów krajowych w celu wyeliminowania rozbieżności – zakończył.

Natalia Rytelewska-Chilczuk: Dziennikarz, specjalista ds. ochrony środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dariusz Marzec nowym prezesem PTEZ (13 czerwca 2024)Stanowisko Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych po V Kongresie Kogeneracji (13 czerwca 2024)W pogoni za straconą energią. Magazyny jednym z rozwiązań redysponowania nierynkowego (31 maja 2024)IEO przedstawia Mapę drogową dla rynku magazynowania ciepła (16 maja 2024)Projekt. Od lipca elastyczni prosumenci będą premiowani (11 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony