Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Ruszyła kolejna runda pomocy dla branży energochłonnej

   Powrót       26 października 2023       Energia   

5,5 mld zł – to budżet kolejnego rządowego programu dla branży energochłonnej. Środki mają być wypłacane na podstawie przyjętego przez rząd 13 października programowi „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.". Nabór wniosków ruszył 25 października 2023.

Pomoc podstawowa i zwiększona

O wsparcie będą mogły wnioskować firmy energochłonne z sektorów: wydobywczego oraz przetwórstwa przemysłowego. Do udziału w programie uprawnionych jest ok. 3 tys. firm, prowadzących swoją działalność w Polsce. Beneficjenci będą mogli ubiegać się o pomoc podstawową lub zwiększoną.

Do uzyskania pomocy podstawowej uprawnione będą wszystkie firmy energochłonne, które prowadzą działalność, przeważającą w sekcjach B lub C PKD. Za energochłonne uznane zostaną te podmioty, których koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. wyniosły nie mniej niż 3% wartości produkcji sprzedanej. Kwota pomocy podstawowej wynosi 50% kosztów kwalifikowanych do 4 mln euro, liczone łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych zarejestrowanych w Polsce.

Z pomocy zwiększonej będą mogły skorzystać firmy, które spełniają dodatkowe warunki:

  • Prowadzenie przeważającej działalności w branżach określonych przez KE jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności.
  • Odnotowanie w 2023 r. ujemnego wyniku finansowego EBITDA lub spadku tego wskaźnika o 40% względem 2021 r.
  • Przedstawienie do końca I kwartału 2024 r. przez wnioskodawcę planu zwiększenia efektywności energetycznej, którego koszty realizacji wyniosą co najmniej 30% otrzymanej pomocy.

Nabory wniosków

Pomocy firmom udzieli minister rozwoju i technologii. Operatorem programu jest NFOŚiGW.

Pomoc podstawowa będzie wypłacana w dwóch turach – za pierwsze i za drugie półrocze 2023 r. w formie refundacji, zaś pomoc zwiększona w formie zaliczki za cały 2023 r.

Pierwszy nabór potrwa do 8 listopada br. Drugi ruszy w lutym 2024 r. Wnioski o pomoc będzie można składać elektronicznie poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie, dostępny pod adresem gwd.nfosigw.gov.pl/.

W marcu tego roku dzięki Programowi na 2022 r., finansową pomoc otrzymały 194 firmy na łączną sumę ponad 2,3 mld zł.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/ogloszenia

https://www.gov.pl/web/nfosigw/generator-wnioskow-o-dofinansowanie

Źródło: MRiT

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Komisja inwestuje ponad 233 mln euro w strategiczne projekty w dziedzinie środowiska i klimatu w całej Europie (23 lutego 2024)Efektywność energetyczna nową dewizą samorządów (22 lutego 2024)Niemcy biorą się za dekarbonizację w przemyśle. KE akceptuje program pomocy publicznej (19 lutego 2024)(Nie)oczywiste korzyści. Jak efektywność energetyczna wzmacnia biznes (19 lutego 2024)KPO, drugi nabór: Inwestycje w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe (19 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony