Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Rząd naprawia przepisy o kotłach. „Za dużo wyjątków od reguły”

Wprowadzone w 2017 r. wymagania dla kotłów na paliwo stałe wymagają uszczelnienia – czytamy w uzasadnieniu do projektu nowego rozporządzenia. Poprzednie przepisy okazały się dziurawe, co umiejętnie zaczęli wykorzystywać niektórzy producenci kotłów.

   Powrót       31 lipca 2018       Energia   

Niemal równo rok od przyjęcia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690), resort przedsiębiorczości i technologii wnioskuje o jego nowelizację. Wejście w życie zmienionych przepisów(1) ma spowodować uszczelnienie systemu wymagań dla kotłów na paliwo stałe oraz sprawić, że niemożliwe będzie wprowadzanie do obrotu tych, które nie spełniają wymagań. Zdaniem wnioskodawców dotychczasowe przepisy otwierały szereg furtek, przez które tzw. „kopciuchy” mogły zgodnie z prawem trafiać na rynek.

Prawo swoje, a praktyka swoje

Ubiegłoroczne rozporządzenie wprowadziło do polskiego porządku prawnego restrykcyjne wymagania dla kotłów na paliwo stałe. Rozwiązania dotyczą kotłów o mocy nie większej niż 500 kW, czyli tych używanych w gospodarstwach domowych oraz małych i średnich zakładach. Przepisy stanowią, że od 1 października 2017 r. obowiązują krajowe wymagania dot. emisji tlenku węgla, organicznych związków gazowych oraz pyłu, a także wprowadzony jest zakaz stosowania w konstrukcjach tzw. rusztu awaryjnego. Praktyka stosowania regulacji pokazała jednak jej słabości. Przepisy przewidują szereg wyjątków, które przez część przedsiębiorców są dziś wykorzystywane do produkcji i sprzedaży pozaklasowych kotłów. Zgodnie z opublikowanym przed kilkoma dniami nowym projektem, z katalogu wyjątków mają zniknąć kotły wytwarzające ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej, a także część pieców na biomasę niedrzewną.

Pozory mogą mylić

Celem nowelizacji jest objęcie restrykcjami kotłów wytwarzających ciepło wyłączenie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej oraz kotłów na biomasę niedrzewną. - Obserwacja stosowania rozporządzenia prowadzi do wniosków, że niektórzy przedsiębiorcy wprowadzali do obrotu kotły wytwarzające ciepło wyłączenie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej i kotły na biomasę niedrzewną, które de facto były kotłami objętymi zakresem rozporządzenia. Z uwagi na fakt, że konstrukcyjnie kotły takie nie mają istotnych różnic, zasadne jest usunięcie powyższych wyłączeń z rozporządzenia – czytamy w uzasadnieniu. Wyłączeniu spod reżimu regulacji wciąż podlegać będą natomiast kotły na biomasę niedrzewną o mocy powyżej 100 kW, w których możliwe jest spalanie słomy w balotach.

Szereg zmian doprecyzowujących

Nowa wersja rozporządzenia zakłada też wyraźne wskazanie obowiązku spełniania przez kotły granicznych wartości sprawności cieplnej. Dotychczasowa wersja przepisów zawiera w tej kwestii jedynie odesłanie do wymagań normy PN-EN 303:5-2012(2) w przypisie do jednego z załączników. Po zmianie wymóg ma być zapisany w treści samego rozporządzenia. Istotna, choć jedynie doprecyzowująca zmiana, dotyczy też zastąpienia w treści rozporządzenia sformułowania „ruszt awaryjny” poprzez „element konstrukcyjny pozwalający na ręczny zasyp paliwa”. Dodatkowe restrykcje dotkną zaś kotłów wielopaleniskowych, które po wejściu w życie przepisów będą musiały być wyposażone w zbiornik akumulacyjny oraz systemy oczyszczania spalin.

Nowe przepisy mają wejść w życie zaledwie dwa tygodnie po ich opublikowaniu. - Wprowadzenie 14-dniowego terminu rozporządzenia jest konieczne w celu uszczelnienia systemu wymagań dla kotłów na paliwo stałe i wyeliminowania nieprawidłowości na rynku – uzasadniają wnioskodawcy.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//527/12310750/12503352/12503353/dokument351153.pdf
2/ PN-EN 303-5:2012 - wersja polska
http://sklep.pkn.pl/pn-en-303-5-2012p.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Olsztyn. Trwa szacowanie strat po pożarze w Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów (20 lutego 2024)OZE w budowie i na budowie. Efektywność energetyczna z perspektywy Budimeksu (19 lutego 2024)Pies i jego ogon (13 lutego 2024)Polski Alarm Smogowy prezentuje 7 antysmogowych zadań dla rządu Donalda Tuska (08 lutego 2024)ETS 2 pomoże pompom ciepła. Branżowe konkluzje na targach ENEX (07 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony