Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Analizy ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód firmy Arcadis
Świadectwa weryfikacji ETV dla innowacyjnych technologii i urządzeń dla gospodarki wodno-ściekowej firmy JWTŚ-IETU

RZGW przyjmą wnioski taryfowe wysłane pocztą

a+a-    Powrót       12 marca 2018       Woda   

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobu dostarczania wniosków taryfowych do organu regulacyjnego – właściwych miejscowo Dyrektorów RZGW(1) – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że wspomniane dokumenty powinny zostać dostarczone do siedzib regionalnych zarządów gospodarki wodnej w terminie do 12 marca 2018 r. (dzisiaj).

O rozporządzeniu w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki pisaliśmy tutaj.

Jednakże, ze względu na krótki okres wyznaczony przez ustawodawcę na przygotowanie przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne wymaganych dokumentów, w przypadku braku możliwości osobistego przekazania dopuszcza się przesłanie wniosków wraz z załącznikami za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, ze zm.) w nieprzekraczalnym terminie 12 marca 2018 r. Za datę złożenia przyjęta zostanie wówczas uznana data nadania. W celu umożliwienia sprawnego procedowania prosimy o wysyłanie przedmiotowych dokumentów listem poleconym priorytetowym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Źródło: KZGW

Przypisy

1/ W Dzienniku Ustaw ogłoszono Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-09-03-2018-dz.-u.-2018-poz.-510-2377.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

MGMiŻŚ udostępnia sprawozdanie z realizacji KPOŚK (11 kwietnia 2019)Przetarg na oczyszczenie rzeszowskiego zalewu (09 kwietnia 2019)Odrzańska Droga Wodna gotowa na otwarcie sezonu żeglugowego (07 marca 2019)Poprawa ochrony przeciwpowodziowej dzięki budowie mostu kolejowego (14 lutego 2019)Wydano pozwolenie wodnoprawne dla przekopu Mierzei Wiślanej (23 stycznia 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony