Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2021 20 czerwca 2021

RZGW przyjmą wnioski taryfowe wysłane pocztą

   Powrót       12 marca 2018       Woda   

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobu dostarczania wniosków taryfowych do organu regulacyjnego – właściwych miejscowo Dyrektorów RZGW(1) – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że wspomniane dokumenty powinny zostać dostarczone do siedzib regionalnych zarządów gospodarki wodnej w terminie do 12 marca 2018 r. (dzisiaj).

O rozporządzeniu w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki pisaliśmy tutaj.

Jednakże, ze względu na krótki okres wyznaczony przez ustawodawcę na przygotowanie przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne wymaganych dokumentów, w przypadku braku możliwości osobistego przekazania dopuszcza się przesłanie wniosków wraz z załącznikami za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, ze zm.) w nieprzekraczalnym terminie 12 marca 2018 r. Za datę złożenia przyjęta zostanie wówczas uznana data nadania. W celu umożliwienia sprawnego procedowania prosimy o wysyłanie przedmiotowych dokumentów listem poleconym priorytetowym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Źródło: KZGW

Przypisy

1/ W Dzienniku Ustaw ogłoszono Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-09-03-2018-dz.-u.-2018-poz.-510-2377.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Blisko 100 planowanych inwestycji przeciwpowodziowych w regionie wodnym Środkowej Odry (29 kwietnia 2021)Nowy wiceprezes Wód Polskich (18 stycznia 2021)Krosno Odrzańskie: Umowa na prace wzmacniające ochronę przeciwpowodziową (15 grudnia 2020)Podpisane porozumienia na rzecz poprawy stosunków wodnych (12 listopada 2020)Zbiornik Racibórz zredukował falę powodziową o 30 proc. (21 października 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony