Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Inspektor ochrony środowiska WIOŚ Gdańsk
Inspektor ds. kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska WIOŚ Łódź

Są pieniądze na ochronę obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

a+a-    Powrót       04 grudnia 2017       Zrównoważony rozwój   

Od 2 do 31 stycznia 2018 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie czekał na wnioski o dofinansowanie ochrony obszarów i gatunków cennych przyrodniczo(1). Nabór dotyczy zadań, które będą realizowane od 2019 r. przez Generalną i regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska.

Zakres tematyczny naboru obejmuje: opracowanie planów ochrony rezerwatów przyrody, prowadzenie działań ochronnych w rezerwatach przyrody realizowanych na podstawie zatwierdzonych planów ochrony, a także przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez gatunki chronione (wymienione w art. 126 ustawy o ochronie przyrody).

Nabór odbywa się w ramach krajowego programu priorytetowego pn. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo, na który Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował 23,6 mln zł na lata 2018-2020. Beneficjentami tego instrumentu finansowego są państwowe jednostki budżetowe, a ściślej – Generalna i regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska.

Źródło: NFOŚiGW

Przypisy

1/ Szczegóły naboru na stronie:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-i-przywracanie-roznorodnosci/pjb-2018/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Pierwszy rzecznik ds. praw zwierząt (14 września 2018)Przyjęto program Ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego (30 sierpnia 2018)Małopolska: 240 tys. zł na działania edukacyjne (24 sierpnia 2018)Warmińsko-mazurskie: Rolnicy dostaną fladry do ochrony zwierząt przed wilkami (16 sierpnia 2018)Zanieczyszczenie wód chemikaliami z rolnictwa sprzyja zakwitowi sinic (09 sierpnia 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony