Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy referent w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim
Starszy inspektor w Zespole do spraw ochrony gatunkowej i zadrzewień RDOŚ w Szczecinie

Są pieniądze na ochronę obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

a+a-    Powrót       04 grudnia 2017       Zrównoważony rozwój   

Od 2 do 31 stycznia 2018 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie czekał na wnioski o dofinansowanie ochrony obszarów i gatunków cennych przyrodniczo(1). Nabór dotyczy zadań, które będą realizowane od 2019 r. przez Generalną i regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska.

Zakres tematyczny naboru obejmuje: opracowanie planów ochrony rezerwatów przyrody, prowadzenie działań ochronnych w rezerwatach przyrody realizowanych na podstawie zatwierdzonych planów ochrony, a także przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez gatunki chronione (wymienione w art. 126 ustawy o ochronie przyrody).

Nabór odbywa się w ramach krajowego programu priorytetowego pn. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo, na który Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował 23,6 mln zł na lata 2018-2020. Beneficjentami tego instrumentu finansowego są państwowe jednostki budżetowe, a ściślej – Generalna i regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska.

Źródło: NFOŚiGW

Przypisy

1/ Szczegóły naboru na stronie:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-i-przywracanie-roznorodnosci/pjb-2018/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Mokradła czy tamy? Co najlepiej chroni przed powodzią (22 listopada 2017)Naukowcy ostrzegają: bez ochrony przyrody Ziemi grozi destabilizacja (14 listopada 2017)Las lasowi (już wkrótce) równy (14 listopada 2017)Biznes na bagnach (19 lipca 2017)Nowy kierunek studiów w Łodzi: biomonitoring i biotechnologie ekologiczne (09 czerwca 2017)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony