Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.05.2023 29 maja 2023

Samorządy chcą modernizować oświetlenie, ale nie mogą

Na drodze ku energooszczędnemu i przyjaznemu środowisku oświetleniu w gminach stoi kilka przeszkód natury prawnej. Samorządy twierdzą, że wiedzą, jak problem rozwiązać.

   Powrót       27 grudnia 2017       Planowanie przestrzenne   

Kwestia własności infrastruktury oświetleniowej w gminach od lat rodzi wiele wątpliwości interpretacyjnych, a w konsekwencji realnych problemów. Status właścicielski punktów świetlnych determinuje nie tylko sposób ich obsługi, ale także możliwości ich wykorzystania. Samorządowcy twierdzą, że chcieliby zmodernizować infrastrukturę na bardziej energooszczędną i wykorzystać środki Regionalnych Programów Operacyjnych, ale z powodu dziurawych przepisów nie mogą tego zrobić. W większości przypadków właścicielem infrastruktury są bowiem przedsiębiorstwa energetyczne, którym dzisiejszy stan rzeczy odpowiada.

„Błędne koło” trwa w najlepsze

Dzisiejszy stan prawny jest pokłosiem podjętej w latach 90. decyzji o przekazaniu infrastruktury oświetleniowej w ręce przedsiębiorstw energetycznych. W kwietniu 2016 r. podczas posiedzenia sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej samorządowcy skarżyli się w tym kontekście przede wszystkim na brzmienie art. 18 ustawy Prawo energetyczne. Włodarze zwracają uwagę na to, że za wybudowaną przed laty przez samorządy infrastrukturę muszą dziś płacić, w dodatku podwójnie: w cenie zakupionej energii i w postaci dodatkowej opłaty za konserwację punktów świetlnych. – Nie powinniśmy finansować prywatnego majątku, który do nas nie należy. Trochę wygląda to tak, jakby samorządy kupiły zakładom energetycznym samochód, a teraz płaciły za to że te nim jeżdżą i ciągle dolewały paliwo – tłumaczył w Sejmie Marcin Barczykowski, wójt gminy Dąbrowa (woj. opolskie). Problem tkwi przede wszystkim w wyeksploatowanej infrastrukturze, której nikt nie chce (lub nie może) modernizować. Gminy nie mogą wystąpić o unijne dofinansowanie, dlatego że nie są jej właścicielami. Zakłady energetyczne nie są zaś zainteresowane oddaniem swojej własności, ponieważ czerpią z jej udostępniania niemałe zyski. Na całym zamieszaniu traci środowisko, gdyż niewykorzystana pozostaje pula środków zewnętrznych na wykorzystanie energooszczędnych technologii.

Recepta jest gotowa

W opublikowanym w grudniu br. stanowisku Śląskiego Związku Gmin i Powiatów(1) czytamy, że jednym z rozwiązań mogłoby być wprowadzenie ustawowej możliwości przekazania przez zakłady energetyczne majątku oświetleniowego gminom. - Rozwiązanie to powinno mieć charakter fakultatywny i być uzależnione od sytuacji danej gminy – twierdzą samorządowcy. Związek postuluje również dodanie prawnej definicji punktu świetlnego, a także umożliwienie gminom swobodnego wyboru konserwatorów infrastruktury oświetleniowej w trybie przetargu nieograniczonego nawet w przypadku, gdy właścicielami punktów świetlnych są przedsiębiorstwa energetyczne. Propozycje są zgodne ze sformułowanymi jeszcze pięć lat temu konkluzjami Najwyższej Izby Kontroli(2).

Przykłady dobrej współpracy pomiędzy samorządami a zakładami energetycznymi należą niestety do rzadkości, choć oczywiście się zdarzają. Przed kilkoma dniami samorząd Tychów poinformował, że za blisko 100 tys. zł przejmie jeszcze w tym roku od spółki Tauron Dystrybucja oświetlenie uliczne w mieście. Dzięki wykorzystaniu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, jeszcze w przyszłym roku rozpocznie się jego modernizacja. Projekt jest kontynuacją rozpoczętej kilka lat temu wymiany miejskich lamp, która pozwoliła zmniejszyć roczne zużycie energii z 750 MWh do 255 MWh. - To z kolei umożliwiło ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 440 tony rocznie. Po realizacji nowego projektu efekt będzie jeszcze lepszy - mówi prezydent Tychów Andrzej Dziuba.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie: projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
https://www.silesia.org.pl/upload/files/Natalia/8.stanowisko_ZO_prawo_energetyczne_oswietlenie.pdf
2/ Planowanie i realizacja przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej
http://www.zgl.pl/images/pliki2015/opos_energ/RaportNIK.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Które z technologii smart ograniczają wpływ na środowisko? Pytamy miast (24 lutego 2023)Jak działa GZM? Ocena NIK pozytywna, ale z minusem (05 stycznia 2023)Największe w Polsce wydarzenie odpowiedzialnego biznesu już 25 maja (18 maja 2022)Gliwice będą zarządzać wodami deszczowymi. To kolejne miasto decydujące się na tego typu rozwiązanie (18 lutego 2022)Katowice uruchamiają system monitoringu zużycia nośników energii w budynkach publicznych (29 listopada 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony