Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Segregacja BiR niekoniecznie u źródła i więcej środków dla samorządów. Projekt w RCL

Odejście od obowiązku tzw. segregacji u źródła odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz więcej środków dla samorządów na likwidację nielegalnych wysypisk w gminach zakłada opublikowany w poniedziałek projekt noweli ustawy o odpadach.

   Powrót       30 kwietnia 2024       Odpady   

Jak podano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) projektu(1) opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL), 1 stycznia 2025 r. ma zacząć obowiązywać art. 101a ustawy o odpadach, zgodnie z którym odpady budowlane i rozbiórkowe (BiR) zbiera się oraz odbiera selektywnie, z podziałem co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie. Przepisy miały zobowiązywać podmioty do segregowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w miejscu wytworzenia - u źródła.

Czytaj też: ROP na dwa tempa, segregacja BiR i mapa drogowa dla porzuconych odpadów niebezpiecznych

Jak wskazano w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych wobec art. 101a, dotyczących tego, czy odpady BiR faktycznie mają być segregowane u źródła, wskazuje się np. brak jednoznacznego stwierdzenia kogo dotyczy obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów BiR.

Dodatkowo, jak wskazano w OSR, działanie art. 101a w obecnym brzmieniu może przyczynić się do wzrostu kosztu odbioru odpadów BiR z miejsca prowadzonego remontu czy budowy z uwagi na konieczność zapewnienia selektywnego zbierania i odbierania wymienionych w ustawie sześciu frakcji czy problemy logistyczne z ustawieniem większej liczby kontenerów na poszczególne frakcje na terenach o ścisłej zabudowie.

W OSR wskazano też, że możliwy jest rozwój szarej strefy w zakresie zagospodarowania odpadów BiR, z uwagi na hipotetyczny wyższy koszt legalnego odbioru i zbiórki odpadów podzielonych na frakcje. W konsekwencji może doprowadzić to do większej liczby dzikich wysypisk i porzucania odpadów.

Planowana zmiana brzmienia art. 101a, polega na tym, że system zbiórki nie będzie opierał się na obowiązku segregacji u źródła, ale umożliwiał też przekazanie odpadów BiR innemu uprawnionemu podmiotowi, który zajmie się ich segregacją.

„Projektowany przepis będzie (...) umożliwiał przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych innemu uprawnionemu podmiotowi, który zajmie się wysegregowaniem ww. odpadów. Zatem nie będzie obowiązku segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyłącznie u źródła” - podano w OSR.

Dodatkowo projekt zakłada, umożliwienie przekazywania środków z rezerwy celowej, właściwym organom administracji samorządowej na likwidację miejsc nielegalnego gromadzenia odpadów, w wysokości ponad 80 proc. wartości usunięcia odpadów. Obecnie można przekazać do 80 proc. wartości potrzebnych środków, a 20 proc. to musi być wkład własny organu administracji samorządowej.

Źródło:

Przypisy

1/ Dostępny tutaj:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12384653

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

System kaucyjny na forum rządowym. NGO: co z celami recyklingu branży mleczarskiej (14 czerwca 2024)Od 1 października wyższe opłaty za odbiór odpadów. Radom (14 czerwca 2024)Potrzeba programu wsparcia dla osób fizycznych na usuwanie podrzuconych odpadów. RPO zwraca się do MKiŚ (14 czerwca 2024)Konwent Marszałków Województw RP za powołaniem specjalnych grup śledczych ds. nielegalnych składowisk (13 czerwca 2024)Wystawiaj i obsługuj wnioski o DPR cyfrowo. Jak zautomatyzować proces z ZEME 360 (12 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony