Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
08.08.2022 08 sierpnia 2022

Sejm uchwalił ustawę wydłużającą termin przeglądu norm jakości dla węgla

   Powrót       10 czerwca 2022       Energia   

Sejm uchwalił w czwartek ustawę wydłużającą z dwóch lat do czterech czas na dokonanie przez Ministra Klimatu i Środowiska przeglądu norm jakości m.in. dla węgla.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 228 posłów, 220 było przeciw, a 25 wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie nie poparli wniosku o odrzucenie ustawy, który zgłosili posłowie Konfederacji. Teraz nowela Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw trafi pod obrady Senatu.

Minister Klimatu i Środowiska będzie miał cztery lata na dokonanie przeglądu

Nowela Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw określa maksymalne limity wydatków na kolejne 10 lat obowiązywania przepisów, które wdrażają wymagania dotyczące unijnych dyrektyw związanych m.in. z jakością powietrza i ograniczeniem emisji lotnych związków organicznych.

W trakcie prac nad ustawą w Sejmie wprowadzono do niej poprawkę, z której wynika, że Minister Klimatu i Środowiska będzie miał cztery lata - a nie dwa jak obecnie - na dokonanie przeglądu norm jakości dla paliw stałych.

- Clou tej zmiany polega na wydłużeniu okresu na dokonanie przeglądu wymagań jakościowych dla paliw stałych z obecnie przyjętego terminu dwóch lat do lat czterech. I ta zmiana nie niesie skutków gospodarczych - mówiła w trakcie drugiego czytania Anna Paluch (PiS).

Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw jako paliwa stałe wymienia m.in.: węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego; produkty w postaci stałej otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego lub węgla brunatnego przeznaczone do spalania; biomasę pozyskaną z drzew i krzewów oraz biomasę roślinną z rolnictwa czy węgiel brunatny.

Kolejna zmiana do ustawy, jaka została wprowadzona w trakcie prac sejmowych, dotyczyła paliw z biomasy. Umożliwia ona przedłużenie do 2023 r. zaliczenie tych paliw jako zeroemisyjnych.

Zgodnie z uchwaloną nowelą zmieni się definicja stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Chodzi o uniezależnienie podziału Polski na strefy od danych demograficznych GUS w przypadku miast posiadających ok. 100 tys. mieszkańców. Jednocześnie utrzymane zostanie 46 stref w kraju, w których dokonuje się oceny jakości powietrza.

Ustawa przewiduje również zmianę terminu przekazania do ministra klimatu przez zarządy województw informacji o przyjęciu uchwały sejmiku województw programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych.

Nowela zakłada także, że Minister Klimatu i Środowiska będzie mógł wydać rozporządzenie dotyczące szczegółowych wymagań związanych z oceną dotrzymywania granicznych wielkości emisyjnych i sposobów postępowania z niepewnością pomiarową.

Nowe przepisy uszczelnić mają też system zarządzania jakością powietrza. Chodzi o określenie odpowiedzialności za nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów, które zawarte są w uchwale sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza.

Ustawa pozwoli również nałożyć kary finansowe na gminy i powiaty za nieterminowe przygotowanie i przekazanie sprawozdań z realizacji działań naprawczych określonych w programach ochrony powietrza. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Minister Anna Moskwa: Będzie rządowe wsparcie dla odbiorców wszystkich źródeł ciepła (08 sierpnia 2022)Sejm zdecydował o ostatecznym kształcie dodatku węglowego (05 sierpnia 2022)Nowy termin zgłoszeń do II Ogólnopolskiego Konkursu dla JST na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd (29 lipca 2022)Ustawa o maksymalnej cenie węgla formalnie weszła w życie (28 lipca 2022)Buda: właściciele domów i budynków złożyli 7,3 mln deklaracji o źródle ciepła do CEEB (22 lipca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony