Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Kierownik Wydziału Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z Użytkownikami Wód PGW Wody Polskie
Doradztwo w zakresie retencji i zagospodarowania wód opadowych firmy Arcadis

Sejm znowelizował Prawo wodne

a+a-    Powrót       01 marca 2018       Woda   

Przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć na poczet kar realizowane przez siebie inwestycje środowiskowe - to jedno z rozwiązań, które znalazły się w znowelizowanym w środę przez Sejm Prawie wodnym.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 244 posłów, przeciw było 173, a trzech wstrzymało się od głosu. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu. Posłowie wcześniej nie poparli wniosku PO o odrzucenie ustawy.

Więcej o projekcie nowelizacji Prawa wodnego pisaliśmy tutaj.

Poselska nowelizacja Prawa wodnego doprecyzowuje i uzupełnia obowiązujące przepisy. Zgodnie z nią, do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie Prawa wodnego 1 stycznia br., a dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (wydanie bądź zmiana decyzji) stosować się będzie przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2018 r. Nowela pozwoli również przedsiębiorcom, którzy nie dotrzymywali warunków udzielonego pozwolenia wodno-prawnego (dot. ilości pobieranej wody i jakości odprowadzanych ścieków) zaliczyć na poczet kar rozpoczęte inwestycje środowiskowe. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Do 30 stycznia podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne składają kwartalne oświadczenia (15 stycznia 2020)Trwa nabór do Państwowej Rady Gospodarki Wodnej (10 stycznia 2020)Nowelizacja rozporządzenia w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (02 stycznia 2020)Minister Gróbarczyk zapowiada nowelizację Prawa wodnego (30 grudnia 2019)Wrześniowa nowelizacja Prawa wodnego wchodzi w życie (25 listopada 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony