Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.10.2023 03 października 2023

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla energetyki. Opublikowano projekt rozporządzenia

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zostanie włączona Sektorowa Rama Kwalifikacji w sektorze energetyki, co ma pozytywnie wpłynąć na rynek pracy. Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu rozporządzenia.

   Powrót       03 sierpnia 2022       Energia   

2 sierpnia 2022 r. w Rządowym Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze energetyka (numer z wykazu: 66(1)). Projekt przekazano do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania.

Polska Rama Kwalifikacji i definicja energetyki

Polską Ramę Kwalifikacji ustanowiono w 2015 r. na mocy ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji(2) (ZSK).

- Pismem z dnia 11 lipca 2021 r. (DELG-WRH.571.1.2021) Minister Klimatu i Środowiska wystąpił do Ministra Edukacji i Nauki z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze energetyki, zwanej dalej „SRKE” – wyjaśniono w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) projektowanego rozporządzenia. Projekt SRKE był przygotowywany we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie na przełomie 2019 i 2020 r. Prace nad nim realizowało konsorcjum EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. oraz Fundacja Klaster Czyste Powietrze.

W trakcie prac wypracowano definicję sektora energetyki w następującym brzmieniu: „energetyka to dziedzina przemysłu obejmująca ogół działalności związanej z procesami wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, rozdzielania, magazynowania i dostarczania energii elektrycznej i ciepła”. Zgodnie z tą definicją sektor obejmuje produkcję energii elektrycznej i cieplnej (zarówno metodami konwencjonalnymi, jak i z wykorzystaniem OZE), począwszy od urządzenia wytwórczego, przez etapy związane z jej przetwarzaniem, przesyłem, transportem oraz magazynowaniem. - W efekcie konsultacji uznano, że SRKE nie odnosi się do procesu wydobycia węgla, ale należy uwzględnić w niej zadania związane z jego magazynowaniem i przygotowaniem do procesu wytwarzania energii – dodano w uzasadnieniu projektu.

Wyznaczniki w obrębie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych

Tzw. wyznaczniki sektorowe określają kluczowe aspekty działania sektora.

Dla energetyki sformułowano następujące wyznaczniki w obrębie wiedzy i umiejętności:

Wyznacznik I. Projektowanie i planowanie

Wyznacznik II. Budowa i utrzymanie infrastruktury

Wyznacznik III. Wytwarzanie, magazynowanie i dostarczenie energii

Wyznacznik IV. Potrzeby odbiorców, rynek energetyczny

Wyznacznik V. Nośniki energii i czynniki robocze (obejmujący kompetencje związane z badanie efektywności energetycznej odnawialnych źródeł energii)

Wyznacznik VI. Środowisko (obejmujący kompetencje związane z: oceną wpływu procesów wytwarzania, magazynowania i dostarczania energii na otoczenie, stosowaniem technologii ograniczających wpływ na otoczenie procesów wytwarzania, magazynowania i dostarczania energii, gospodarowaniem zasobami naturalnymi, postępowaniem z odpadami procesów wytwarzania, magazynowania i dostarczania energii oraz zdemontowanymi urządzeniami i instalacjami energetycznymi, stosowaniem technologii odzysku energii oraz technologii wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii)

Wyznacznik VII. Bezpieczeństwo

Dla kompetencji społecznych wyodrębniono następujące wyznaczniki sektorowe:

Wyznacznik VIII. Komunikacja

Wyznacznik IX. Etyka

Wyznacznik X. Podejmowanie decyzji (obejmujący kompetencje związane z gotowością do podejmowania decyzji w sytuacjach wysokiego ryzyka związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia ludzi lub skażeniem środowiska)

Wyznacznik XI. Odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo

Wyznacznik XII. Odpowiedzialność za otoczenie (obejmujący kompetencje związane z gotowością do dbania o bezpieczeństwo odbiorców i użytkowników energii oraz o środowisko, promowaniem postaw proekologicznych, w tym optymalizacji zużycia energii, gotowością do realizowania zadań zawodowych z poszanowaniem zasobów naturalnych oraz z dbałością o ochronę środowiska)

Wpływ na rynek pracy

W OSR wśród przewidywanych korzystnych skutków regulacji wskazano:

  • ułatwienie dostępu do rynku pracy w sektorze energetyka,
  • usprawnienie optymalnego projektowania rozwoju zawodowego kadr w sektorze energetyka,
  • umożliwienie optymalnego doboru ofert edukacyjnych,
  • usprawnienie procesu rekrutacji pracodawcom z sektora energetyka,
  • zapewnienie właściwego opracowania opisów kwalifikacji rynkowych, które będą włączane do ZSK.

Ewaluacja efektów projektu

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Po upływie 5 lat od jego wejścia w życie planuje się przeprowadzenie badania ankietowego uwzględniającego efekty włączenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze energetyka do ZSK.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia dostępny na stronie RCL:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362552/katalog/12899109#12899109
2/ Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wielka Brytania przygotowuje się na wydobycie ropy i gazu ze swoich największych nieeksploatowanych dotąd złóż (28 września 2023)Giełda. Słońce w obrocie (25 września 2023)Zarządzanie inwestycją PV to maraton, a nie sprint (21 września 2023)Pomoc publiczna wesprze zielone technologie. Projekt rozporządzenia MRiT (20 września 2023)Grunt to dobra konstrukcja – także w AgroPV (15 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony