Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.11.2022 26 listopada 2022

Senackie komisje za poprawkami do nowelizacji ustawy Prawo wodne

   Powrót       29 czerwca 2022       Woda   

We wtorek połączone komisje senackie opowiedziały się za wprowadzeniem poprawek do nowelizacji ustawy Prawo wodne.

Nadzwyczajna Komisja ds. Klimatu, Komisja Infrastruktury, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Środowiska zajmowały się ustawą o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Komisje opowiedziały się za przyjęciem kilku poprawek do ustawy. Wśród nich znalazły się propozycje, aby kary nakładane na gminy np. za nieprzekazywanie odpowiednich sprawozdań były dochodem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a nie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Inna poprawka przyjęta przez senackie komisje dotyczy wykreślenia z ustawy artykułu, w którym zawarte są zmiany w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Senatorowie chcą także, aby można było używać innych metod zbierania i oczyszczania ścieków, jeśli w danym przypadku budowa sieci byłaby np. nieefektywna ekonomicznie.

Dodtosowanie do przepisów dyrektywy ściekowej

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw wdraża unijną dyrektywę Rady 91/271/EWG, dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. Umożliwi też zamknięcie postępowania toczącego się wobec Polski w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz uniknięcie ewentualnych kar w przypadku skierowania przez Komisję Europejską (KE) sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ustawa m.in. doprecyzowuje zakres i procedury przyjmowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w samorządach. Precyzuje dotychczasowe obowiązki gmin, m.in. jeśli chodzi o ewidencjonowanie i sprawozdawczość dotyczącą gospodarowania nieczystościami ciekłymi, w tym z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Określa zasady dotyczące postępowania z nieczystościami ciekłymi z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Ustawa precyzuje przepisy dotyczące procedur sprawozdawczych związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), reguluje też powiązania KPOŚK z wieloletnimi planami rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Nowe prawo przewiduje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie będzie mogło prowadzić działalność gospodarczą także w zakresie innych odnawialnych źródeł energii niż tylko elektrownie wodne. Ma to - zgodnie z uzasadnieniem - zwiększyć przychody PGW WP i zapewnić lepsze wykorzystanie potencjału majątku Skarbu Państwa. (PAP)

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rewizja dyrektywy ws. ścieków komunalnych. Jakie zmiany proponuje KE? (27 października 2022)Energetyka konwencjonalna podgrzewa rzeki na potęgę (19 sierpnia 2022)Zmiany w Prawie wodnym w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (28 lipca 2022)Prezydent podpisał nowelę Prawa wodnego. Ustawa wdraża dyrektywę ws. ścieków komunalnych (18 lipca 2022)Sejm znowelizował ustawę Prawo wodne (10 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony